فروش ویلا در رستم آباد گیلان

فروش ویلا در رستم آباد گیلان

رستم آباد 2,000,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود 4,000,000,000 تومان
 • 170 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مدرن در چمستان

فروش ویلا مدرن در چمستان

چمستان 1,900,000,000 تومان
 • 110 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نزدیک شهرک خانه دریا

فروش ویلا نزدیک شهرک خانه دریا

محمود آباد 23,200,000,000 تومان
 • 310 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نیم پیلوت اطراف نور

فروش ویلا نیم پیلوت اطراف نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان 1,500,000,000 تومان
 • 160 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا ویو دریا در نوشهر

فروش ویلا ویو دریا در نوشهر

نوشهر 20,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا استخردار داخل شهرک نور

ویلا استخردار داخل شهرک نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا استخردار در تنکابن قلعه گردن

ویلا استخردار در تنکابن قلعه گردن

رامسر 3,500,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش باغ ویلا در لنگرود اطاقور

فروش باغ ویلا در لنگرود اطاقور

لنگرود 6,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا استخردار مدرن چمستان

فروش ویلا استخردار مدرن چمستان

چمستان 2,400,000,000 تومان
 • 510 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار کلاردشت

فروش ویلا استخردار کلاردشت

کلاردشت 22,000,000,000 تومان
 • 580 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 8 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان 1,600,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ فلت در چمستان

فروش ویلا باغ فلت در چمستان

چمستان 1,600,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا فلت در چمستان

فروش ویلا فلت در چمستان

چمستان 1,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دوبلکس شیک نور

فروش ویلا دوبلکس شیک نور

نور 5,000,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مدرن در رامسر

فروش ویلا مدرن در رامسر

رامسر 25,000,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا شهرکی در چمستان

فروش ویلا شهرکی در چمستان

چمستان 5,800,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا جنگلی دوبلکس رشت سراوان

ویلا جنگلی دوبلکس رشت سراوان

رشت 5,200,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن 7,900,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 161 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان 3,000,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز رامسر

فروش ویلا با استخر روباز رامسر

رامسر 9,500,000,000 تومان
 • 407 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نزدیک آمل ولیسده

فروش ویلا نزدیک آمل ولیسده

آمل 1,990,000,000 تومان
 • 120 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا با استخر جکوزی سرپوشیده آمل

ویلا با استخر جکوزی سرپوشیده آمل

آمل 7,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در چمستان

فروش ویلا استخردار در چمستان

نور 1,800,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا جنگلی در چمستان

فروش ویلا جنگلی در چمستان

چمستان 1,700,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا لوکس استخردار رشت سنگر

ویلا لوکس استخردار رشت سنگر

رشت 2,000,000,000 تومان
 • 660 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مدرن استخردار نور

فروش ویلا مدرن استخردار نور

نور 4,400,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مدرن نوشهر

فروش ویلا مدرن نوشهر

نوشهر 4,000,000,000 تومان
 • 1080 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان 2,200,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا لوکس نوشهر لب دریا با استخر

ویلا لوکس نوشهر لب دریا با استخر

نوشهر 6,300,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در چمستان با جکوزی

فروش ویلا در چمستان با جکوزی

چمستان 1,200,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مبله با ویو جنگل نور

فروش ویلا مبله با ویو جنگل نور

نور 2,550,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان استخردار

فروش ویلا در چمستان استخردار

چمستان 2,500,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار چمستان

فروش ویلا استخردار چمستان

چمستان 20,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا نزدیک محمودآباد

خرید ویلا نزدیک محمودآباد

آمل 1,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با جکوزی در چمستان

فروش ویلا با جکوزی در چمستان

چمستان 3,200,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق