فروش زمین شمال جنگلی نور

فروش زمین شمال جنگلی نور

نور 1,500,000,000 تومان
  • 500 m2 زمین
  • m2 جواز ساخت
  • 15 m طول بر
  • m عرض گذر
فروش زمین در عباس آباد

فروش زمین در عباس آباد

عباس آباد 4,500,000,000 تومان
  • 877 m2 زمین
  • m2 جواز ساخت
  • m طول بر
  • m عرض گذر