خرید زمین جنگلی نور

خرید زمین جنگلی نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین جنگلی چمستان

فروش زمین جنگلی چمستان

چمستان 250,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در بهشهر

فروش زمین در بهشهر

بهشهر 13,440,000,000 تومان
 • 320000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در سرخرود

فروش زمین در سرخرود

سرخرود 3,450,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در دماوند

فروش زمین در دماوند

دماوند 2,300,000,000 تومان
 • 1225 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین شهرکی در نوشهر ونوش

فروش زمین شهرکی در نوشهر ونوش

نوشهر 550,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین ویلایی نمیر رودهن

فروش زمین ویلایی نمیر رودهن

رودهن 1,300,000,000 تومان
 • 2600 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین مسکونی در رودهن

فروش زمین مسکونی در رودهن

رودهن 2,100,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در آبسرد

فروش زمین در آبسرد

آبسرد 7,800,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در زیباکنار

فروش زمین در زیباکنار

زیباکنار 1,000,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در قائم شهر

فروش زمین در قائم شهر

قائم شهر 940,000,000 تومان
 • 235 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در کرج مهرشهر

فروش زمین در کرج مهرشهر

کرج 60,000,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 120 m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
فروش باغ میوه در محمدشهر کرج

فروش باغ میوه در محمدشهر کرج

محمد شهر 15,000,000,000 تومان
 • 3200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در زیباکنار

فروش زمین در زیباکنار

زیباکنار 700,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین نزدیک گرگان

فروش زمین نزدیک گرگان

گرگان 600,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در دماوند وادان

فروش زمین در دماوند وادان

کیلان 25,000,000,000 تومان
 • 5360 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در بام چالوس

فروش زمین در بام چالوس

چالوس 7,000,000,000 تومان
 • 440 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در قلعه رودخان گیلان

فروش زمین در قلعه رودخان گیلان

فومن 1,700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در لواسان

فروش زمین در لواسان

لواسان 160,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در سوادکوه

فروش زمین در سوادکوه

سواد کوه 1,100,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در سهیلیه کرج

فروش زمین در سهیلیه کرج

سهیلیه 2,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در شهرک نزدیک تهران

فروش زمین در شهرک نزدیک تهران

صفادشت 22,380,000,000 تومان
 • 2238 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین اطراف فومن

فروش زمین اطراف فومن

فومن 4,200,000,000 تومان
 • 2100 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در کوهسار

فروش زمین در کوهسار

کوهسار 1,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در کردان

فروش باغ در کردان

کردان 12,000,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در کوهسار

فروش باغ در کوهسار

کوهسار 9,000,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در کوهسار

فروش باغ در کوهسار

کوهسار 6,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در نوشهر لتینگان

فروش زمین در نوشهر لتینگان

نوشهر 3,612,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در آبسرد

فروش زمین در آبسرد

آبسرد 1,000,000,000 تومان
 • 465 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در بابل

فروش زمین در بابل

بابل 10,000,000,000 تومان
 • 2550 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر