column row
خرید زمین اطراف کرج

خرید زمین اطراف کرج

کرج
 • 5000 m2 زمین
 • 100 m2 جواز ساخت
 • 50 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
3,000,000,000 تومان
خرید باغ پرتقال در تنکابن

خرید باغ پرتقال در تنکابن

تنکابن
 • 8227 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
1,069,510,000 تومان
فروش زمین جاده چالوس - آسارا

فروش زمین جاده چالوس - آسارا

آسارا
 • 2200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • m عرض گذر
480,000,000 تومان
خرید زمین پشت جنگل نور

خرید زمین پشت جنگل نور

نور
 • 251 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
42,000,000 تومان
فروش زمین در پردیس ویلایی

فروش زمین در پردیس ویلایی

پردیس
 • 225 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 9 m عرض گذر
213,000,000 تومان
فروش زمین ویلایی در پردیس

فروش زمین ویلایی در پردیس

پردیس
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
120,000,000 تومان
خرید زمین شمال در لنگرود

خرید زمین شمال در لنگرود

لنگرود
 • 92 m2 زمین
 • 92 m2 جواز ساخت
 • 10 m طول بر
 • 95 m عرض گذر
25,000,000 تومان
خرید زمین در سرخرود

خرید زمین در سرخرود

سرخرود
 • 2000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 60 m طول بر
 • 6 m عرض گذر
2,000,000,000 تومان
فروش باغ در تنکابن

فروش باغ در تنکابن

تنکابن
 • 300 m2 زمین
 • 100 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
55,000,000 تومان
خرید زمین در نور

خرید زمین در نور

نور
 • 300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • 18 m عرض گذر
850,000,000 تومان
خرید زمین در مازندران نور

خرید زمین در مازندران نور

نور
 • 288 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • 15 m عرض گذر
110,000,000 تومان
خرید باغ نزدیک آمل

خرید باغ نزدیک آمل

آمل
 • 12200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 60 m طول بر
 • m عرض گذر
2,684,000,000 تومان
خرید زمین اطراف تنکابن

خرید زمین اطراف تنکابن

تنکابن
 • 300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • m عرض گذر
75,000,000 تومان
 فروش زمین ییلاقی در ورسک

فروش زمین ییلاقی در ورسک

سواد کوه
 • 368 m2 زمین
 • 368 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
75,000,000 تومان
فروش باغ گردو در دماوند

فروش باغ گردو در دماوند

دماوند
 • 1707 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
1,000,000,000 تومان
خرید زمین در گیلان

خرید زمین در گیلان

فومن
 • 5700 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
1,400,000,000 تومان
خرید زمین در شفت

خرید زمین در شفت

شفت
 • 12500 m2 زمین
 • 600 m2 جواز ساخت
 • 100 m طول بر
 • m عرض گذر
700,000,000 تومان
زمین فروشی در آبعلی

زمین فروشی در آبعلی

آبعلی
 • 2000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 20 m عرض گذر
1,100,000,000 تومان
فروش فوری زمین بابلسر

فروش فوری زمین بابلسر

بابلسر
 • 1300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
8,500,000,000 تومان
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
150,000,000 تومان
خرید زمین کوهپایه ای رامسر

خرید زمین کوهپایه ای رامسر

رامسر
 • 416 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
150,000,000 تومان
فروش زمین در رامسر

فروش زمین در رامسر

رامسر
 • 16700 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
4,175,000,000 تومان
زمین برای فروش یا معاوضه

زمین برای فروش یا معاوضه

لنگرود
 • 421 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • m عرض گذر
123,000,000 تومان
باغ فروشی در طالقان

باغ فروشی در طالقان

طالقان
 • 900 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
200,000,000 تومان
فروش زمین باغ نزدیک کرج

فروش زمین باغ نزدیک کرج

کرج
 • 14000 m2 زمین
 • 2500 m2 جواز ساخت
 • 140 m طول بر
 • 100 m عرض گذر
20,000,000,000 تومان
فروش باغ در اطراف دامغان

فروش باغ در اطراف دامغان

دامغان
 • 4200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
798,000,000 تومان
فروش باغ در دماوند

فروش باغ در دماوند

دماوند
 • 2400 m2 زمین
 • 800 m2 جواز ساخت
 • 35 m طول بر
 • 20 m عرض گذر
5,000,000,000 تومان
فروش باغ بادام نهضت آباد

فروش باغ بادام نهضت آباد

تیران
 • 2000 m2 زمین
 • 60 m2 جواز ساخت
 • 100 m طول بر
 • 20 m عرض گذر
100,000,000 تومان
فروش زمین در کتشال

فروش زمین در کتشال

لاهیجان
 • 7243 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
990,000,000 تومان
خرید زمین در چابکسر

خرید زمین در چابکسر

چابکسر
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
420,000,000 تومان