فروش زمین در شیرود

فروش زمین در شیرود

تنکابن 300,000,000 تومان
 • 751 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در محمودآباد

فروش زمین در محمودآباد

محمود آباد 310,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در تنکابن

فروش زمین در تنکابن

تنکابن 120,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین ساحلی در ایزدشهر

خرید زمین ساحلی در ایزدشهر

ایزدشهر 600,000,000 تومان
 • 379 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 13 m طول بر
 • 27 m عرض گذر
خرید زمین در لاهیجان

خرید زمین در لاهیجان

لاهیجان 375,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در لنگرود

خرید زمین در لنگرود

لنگرود 25,000,000 تومان
 • 92 m2 زمین
 • 92 m2 جواز ساخت
 • 10 m طول بر
 • 95 m عرض گذر
خرید زمین صومعه سرا در مرکیه

خرید زمین صومعه سرا در مرکیه

صومعه سرا 110,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 500 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین جنگلی نور

خرید زمین جنگلی نور

نور 250,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در پردیس ویلایی

فروش زمین در پردیس ویلایی

پردیس 700,000,000 تومان
 • 225 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 9 m عرض گذر
فروش زمین ویلایی در پردیس

فروش زمین ویلایی در پردیس

پردیس 120,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
زمین فروشی نوشهر دهکده سبز

زمین فروشی نوشهر دهکده سبز

نوشهر 120,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در کرج

فروش زمین در کرج

کرج 4,600,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 120 m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
خرید باغ پرتقال در تنکابن

خرید باغ پرتقال در تنکابن

تنکابن 1,069,510,000 تومان
 • 8227 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین جاده چالوس - آسارا

فروش زمین جاده چالوس - آسارا

آسارا 480,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین پشت جنگل نور

خرید زمین پشت جنگل نور

نور 42,000,000 تومان
 • 251 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
فروش باغ در گیلاوند

فروش باغ در گیلاوند

گیلاوند 2,655,000,000 تومان
 • 590 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در مرزن آباد

فروش زمین در مرزن آباد

مرزن آباد 500,000,000 تومان
 • 20000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
زمین فروشی در رامسر

زمین فروشی در رامسر

رامسر 10,000,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در برغان

فروش زمین در برغان

کردان 1,526,000,000 تومان
 • 587 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در سهیلیه کرج

فروش زمین در سهیلیه کرج

سهیلیه 1,950,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در ملارد

فروش زمین در ملارد

ملارد 580,000,000 تومان
 • 680 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در فیروزکوه

فروش زمین در فیروزکوه

فیروزکوه 690,000,000 تومان
 • 2300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در جاده ماسوله

فروش زمین در جاده ماسوله

فومن 240,000,000 تومان
 • 412 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 32 m طول بر
 • 54 m عرض گذر
فروش زمین در سرخاب کرج

فروش زمین در سرخاب کرج

هشتگرد 300,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در رامسر

فروش زمین در رامسر

رامسر 990,000,000 تومان
 • 397 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ مرکبات در ساری

فروش باغ مرکبات در ساری

ساری 800,000,000 تومان
 • 3200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در گیلاوند

فروش زمین در گیلاوند

گیلاوند 3,500,000,000 تومان
فروخته شد.
 • 1175 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در نوشهر چلک

فروش زمین در نوشهر چلک

نوشهر 667,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در شاندرمن

فروش زمین در شاندرمن

شاندرمن 800,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین اول جاده کلاردشت

فروش زمین اول جاده کلاردشت

چالوس 402,000,000 تومان
 • 335 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر