خرید زمین در لاهیجان

خرید زمین در لاهیجان

لاهیجان 375,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین جنگلی نور

خرید زمین جنگلی نور

نور 250,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در مهرآباد

خرید زمین در مهرآباد

رودهن 474,000,000 تومان
 • 1298 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 59 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
فروش زمین در پردیس ویلایی

فروش زمین در پردیس ویلایی

پردیس 213,000,000 تومان
 • 225 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 9 m عرض گذر
فروش زمین ویلایی در پردیس

فروش زمین ویلایی در پردیس

پردیس 120,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
خرید زمین صومعه سرا در مرکیه

خرید زمین صومعه سرا در مرکیه

صومعه سرا 110,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 500 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
زمین فروشی نوشهر دهکده سبز

زمین فروشی نوشهر دهکده سبز

نوشهر 120,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در کرج

فروش زمین در کرج

کرج 4,600,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 120 m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
خرید باغ پرتقال در تنکابن

خرید باغ پرتقال در تنکابن

تنکابن 1,069,510,000 تومان
 • 8227 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین جاده چالوس - آسارا

فروش زمین جاده چالوس - آسارا

آسارا 480,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین پشت جنگل نور

خرید زمین پشت جنگل نور

نور 42,000,000 تومان
 • 251 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
خرید زمین در لنگرود

خرید زمین در لنگرود

لنگرود 25,000,000 تومان
 • 92 m2 زمین
 • 92 m2 جواز ساخت
 • 10 m طول بر
 • 95 m عرض گذر
فروش باغ در دماوند

فروش باغ در دماوند

دماوند 1,530,000,000 تومان
 • 3800 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
فروش زمین در اطراف زیباکنار

فروش زمین در اطراف زیباکنار

زیباکنار 300,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 100 m2 جواز ساخت
 • 2 m طول بر
 • 6 m عرض گذر
فروش باغ در آستانه اشرفیه

فروش باغ در آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه 500,000,000 تومان
 • 10000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 2 m طول بر
 • 4 m عرض گذر
فروش زمین در فومن

فروش زمین در فومن

فومن 67,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین ساحلی در رامسر

فروش زمین ساحلی در رامسر

رامسر 1,600,000,000 تومان
 • 1110 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در کیاشهر

فروش زمین در کیاشهر

بندر کیاشهر 350,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در متل قو

خرید زمین در متل قو

سلمانشهر (متل قو) 250,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 7 m طول بر
 • 4 m عرض گذر
خرید زمین شهرکی در رویان

خرید زمین شهرکی در رویان

رویان 350,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند 1,150,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در رودسر

فروش زمین در رودسر

رود سر 2,000,000,000 تومان
 • 4000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 40 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
خرید زمین در رودهن

خرید زمین در رودهن

رودهن 512,500,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 10 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند 1,300,000,000 تومان
 • 1299 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
زمین فروشی اطراف نوشهر

زمین فروشی اطراف نوشهر

نوشهر 400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 225 m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 25 m عرض گذر
فروش زمین در هشتگرد

فروش زمین در هشتگرد

هشتگرد 866,000,000 تومان
 • 1575 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 29 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
خرید باغ در دماوند

خرید باغ در دماوند

دماوند 650,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 60 m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
فروش باغ در دماوند

فروش باغ در دماوند

دماوند 800,000,000 تومان
 • 660 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغچه در امامه

خرید باغچه در امامه

فشم 320,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغچه در هشتگرد

فروش باغچه در هشتگرد

هشتگرد 400,000,000 تومان
 • 3600 m2 زمین
 • 24 m2 جواز ساخت
 • 45 m طول بر
 • 6 m عرض گذر