column row
خرید زمین اطراف کرج

خرید زمین اطراف کرج

کرج
 • 5000 m2 زمین
 • 100 m2 جواز ساخت
 • 50 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
3,000,000,000 تومان
خرید باغ پرتقال در تنکابن

خرید باغ پرتقال در تنکابن

تنکابن
 • 8227 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
1,069,510,000 تومان
فروش زمین جاده چالوس - آسارا

فروش زمین جاده چالوس - آسارا

آسارا
 • 2200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • m عرض گذر
480,000,000 تومان
خرید زمین پشت جنگل نور

خرید زمین پشت جنگل نور

نور
 • 251 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
42,000,000 تومان
فروش زمین در پردیس ویلایی

فروش زمین در پردیس ویلایی

پردیس
 • 225 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 9 m عرض گذر
213,000,000 تومان
فروش زمین ویلایی در پردیس

فروش زمین ویلایی در پردیس

پردیس
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
120,000,000 تومان
خرید زمین شمال در لنگرود

خرید زمین شمال در لنگرود

لنگرود
 • 92 m2 زمین
 • 92 m2 جواز ساخت
 • 10 m طول بر
 • 95 m عرض گذر
25,000,000 تومان
فروش باغ در دماوند

فروش باغ در دماوند

دماوند
 • 2400 m2 زمین
 • 800 m2 جواز ساخت
 • 35 m طول بر
 • 20 m عرض گذر
5,000,000,000 تومان
فروش باغ بادام نهضت آباد

فروش باغ بادام نهضت آباد

تیران
 • 2000 m2 زمین
 • 60 m2 جواز ساخت
 • 100 m طول بر
 • 20 m عرض گذر
100,000,000 تومان
فروش زمین در کتشال

فروش زمین در کتشال

لاهیجان
 • 7243 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
990,000,000 تومان
خرید زمین در چابکسر

خرید زمین در چابکسر

چابکسر
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
420,000,000 تومان
فروش باغ محمدشهر در شهرک

فروش باغ محمدشهر در شهرک

محمد شهر
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
500,000,000 تومان
 زمین فروشی در رامسر

زمین فروشی در رامسر

رامسر
 • 1100 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
320,000,000 تومان
خرید زمین مسکونی لاهیجان

خرید زمین مسکونی لاهیجان

لاهیجان
 • 512 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
89,000,000 تومان
خرید باغ در اسکو

خرید باغ در اسکو

اسکو
 • 2560 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 30 m طول بر
 • m عرض گذر
380,000,000 تومان
فروش زمین ویلایی لاهیجان

فروش زمین ویلایی لاهیجان

لاهیجان
 • 7243 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
999,000,000 تومان
زمین لب دریا در بندر کیاشهر

زمین لب دریا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر
 • 11734 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
4,106,000,000 تومان
فروش زمین در بندر کیاشهر

فروش زمین در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر
 • 20000 m2 زمین
 • 85 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
650,000,000 تومان
فروش باغ در ملارد

فروش باغ در ملارد

ملارد
 • 1400 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
550,000,000 تومان
خرید زمین نزدیک زیباکنار

خرید زمین نزدیک زیباکنار

بندرانزلی
 • 463 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
100,000,000 تومان
خرید زمین در گیلان

خرید زمین در گیلان

فومن
 • 5700 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
570,000,000 تومان
خرید زمین در شفت

خرید زمین در شفت

شفت
 • 12500 m2 زمین
 • 600 m2 جواز ساخت
 • 100 m طول بر
 • m عرض گذر
425,000,000 تومان
خرید باغ در ساری

خرید باغ در ساری

ساری
 • 10000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
420,000,000 تومان
زمین فروشی در شهر تنکابن

زمین فروشی در شهر تنکابن

تنکابن
 • 2560 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
510,000,000 تومان
خرید باغ در آبسرد دماوند

خرید باغ در آبسرد دماوند

آبسرد
 • 1020 m2 زمین
 • 24 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
450,000,000 تومان
فروش باغچه در زعفرانیه کرج

فروش باغچه در زعفرانیه کرج

سهیلیه
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 50 m طول بر
 • 14 m عرض گذر
90,000,000 تومان
خرید زمین در رامسر اربکله

خرید زمین در رامسر اربکله

رامسر
 • 484 m2 زمین
 • 300 m2 جواز ساخت
 • 24 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
150,000,000 تومان
خرید زمین اطراف شاندیز

خرید زمین اطراف شاندیز

مشهد
 • 210 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 11 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
55,000,000 تومان
خرید باغچه در دماوند

خرید باغچه در دماوند

دماوند
 • 300 m2 زمین
 • 100 m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
303,000,000 تومان
خرید باغ میوه در چهارباغ کرج

خرید باغ میوه در چهارباغ کرج

چهار باغ
 • 2812 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
562,000,000 تومان