فروش زمین در املش گیلان

فروش زمین در املش گیلان

املش 1,000,000,000 تومان
  • 1550 m2 زمین
  • m2 جواز ساخت
  • m طول بر
  • m عرض گذر
فروش زمین در چمستان جنگلی

فروش زمین در چمستان جنگلی

چمستان 1,000,000,000 تومان
  • 321 m2 زمین
  • m2 جواز ساخت
  • m طول بر
  • m عرض گذر