فروش زمین شهرکی در نوشهر ونوش

فروش زمین شهرکی در نوشهر ونوش

نوشهر 550,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین جنگلی نور

خرید زمین جنگلی نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در بهشهر

فروش زمین در بهشهر

بهشهر 13,440,000,000 تومان
 • 320000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در سرخرود

فروش زمین در سرخرود

سرخرود 3,450,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در دماوند

فروش زمین در دماوند

دماوند 2,300,000,000 تومان
 • 1225 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در قائم شهر

فروش زمین در قائم شهر

قائم شهر 940,000,000 تومان
 • 235 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در شیرود

فروش زمین در شیرود

تنکابن 300,000,000 تومان
فروخته شد.
 • 751 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در محمودآباد

فروش زمین در محمودآباد

محمود آباد 310,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین ساحلی در ایزدشهر

خرید زمین ساحلی در ایزدشهر

ایزدشهر 600,000,000 تومان
 • 379 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 13 m طول بر
 • 27 m عرض گذر
خرید زمین در لاهیجان

خرید زمین در لاهیجان

لاهیجان 375,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در لنگرود

خرید زمین در لنگرود

لنگرود 25,000,000 تومان
 • 92 m2 زمین
 • 92 m2 جواز ساخت
 • 10 m طول بر
 • 95 m عرض گذر
خرید زمین صومعه سرا در مرکیه

خرید زمین صومعه سرا در مرکیه

صومعه سرا 110,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 500 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در مهرآباد

خرید زمین در مهرآباد

رودهن 1,750,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 59 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
فروش زمین در پردیس ویلایی

فروش زمین در پردیس ویلایی

پردیس 700,000,000 تومان
 • 225 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 9 m عرض گذر
فروش زمین ویلایی در پردیس

فروش زمین ویلایی در پردیس

پردیس 120,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
زمین فروشی نوشهر دهکده سبز

زمین فروشی نوشهر دهکده سبز

نوشهر 120,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در کرج

فروش زمین در کرج

کرج 50,000,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 120 m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
خرید باغ پرتقال در تنکابن

خرید باغ پرتقال در تنکابن

تنکابن 1,069,510,000 تومان
 • 8227 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین جاده چالوس - آسارا

فروش زمین جاده چالوس - آسارا

آسارا 480,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین پشت جنگل نور

خرید زمین پشت جنگل نور

نور 42,000,000 تومان
 • 251 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
فروش زمین در رشت

فروش زمین در رشت

رشت 45,000,000,000 تومان
 • 50000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در تالش

فروش زمین در تالش

تالش 3,000,000,000 تومان
 • 1875 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در رامسر

فروش زمین در رامسر

رامسر 2,800,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در رشت

فروش زمین در رشت

رشت 1,150,000,000 تومان
 • 975 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در رامسر

فروش زمین در رامسر

رامسر 12,000,000,000 تومان
 • 2050 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در رشت

فروش زمین در رشت

رشت 19,200,000,000 تومان
 • 60000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ میوه در شفت

فروش باغ میوه در شفت

شفت 80,000,000,000 تومان
 • 350000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در خشکبیجار

فروش زمین در خشکبیجار

خشکبیجار 400,000,000 تومان
 • 361 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در محموداباد

فروش زمین در محموداباد

محمود آباد 2,100,000,000 تومان
 • 3500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در چمستان داخل شهرک

فروش زمین در چمستان داخل شهرک

چمستان 920,000,000 تومان
 • 766 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر