فروش زمین نزدیک چالوس

فروش زمین نزدیک چالوس

چالوس 3,800,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در نور

فروش زمین در نور

نور 2,700,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین داخل شهرک در آمل

فروش زمین داخل شهرک در آمل

آمل 2,700,000,000 تومان
 • 225 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در نشتارود

فروش زمین در نشتارود

نشتارود 5,000,000,000 تومان
 • 1419 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین شمال جنگلی نور

فروش زمین شمال جنگلی نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در رودسر

فروش زمین در رودسر

رود سر 1,500,000,000 تومان
 • 375 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در دماوند

فروش زمین در دماوند

دماوند 21,000,000,000 تومان
 • 992 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر