فروش زمین در قائم شهر

فروش زمین در قائم شهر

قائم شهر 940,000,000 تومان
 • 235 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در شیرود

فروش زمین در شیرود

تنکابن 300,000,000 تومان
 • 751 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در محمودآباد

فروش زمین در محمودآباد

محمود آباد 310,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در تنکابن

فروش زمین در تنکابن

تنکابن 120,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین ساحلی در ایزدشهر

خرید زمین ساحلی در ایزدشهر

ایزدشهر 600,000,000 تومان
 • 379 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 13 m طول بر
 • 27 m عرض گذر
خرید زمین در لاهیجان

خرید زمین در لاهیجان

لاهیجان 375,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در لنگرود

خرید زمین در لنگرود

لنگرود 25,000,000 تومان
 • 92 m2 زمین
 • 92 m2 جواز ساخت
 • 10 m طول بر
 • 95 m عرض گذر
خرید زمین صومعه سرا در مرکیه

خرید زمین صومعه سرا در مرکیه

صومعه سرا 110,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 500 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در مهرآباد

خرید زمین در مهرآباد

رودهن 1,750,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 59 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
فروش زمین در پردیس ویلایی

فروش زمین در پردیس ویلایی

پردیس 700,000,000 تومان
 • 225 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 9 m عرض گذر
فروش زمین ویلایی در پردیس

فروش زمین ویلایی در پردیس

پردیس 120,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
زمین فروشی نوشهر دهکده سبز

زمین فروشی نوشهر دهکده سبز

نوشهر 120,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در کرج

فروش زمین در کرج

کرج 20,000,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 120 m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
خرید باغ پرتقال در تنکابن

خرید باغ پرتقال در تنکابن

تنکابن 1,069,510,000 تومان
 • 8227 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین جاده چالوس - آسارا

فروش زمین جاده چالوس - آسارا

آسارا 480,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین پشت جنگل نور

خرید زمین پشت جنگل نور

نور 42,000,000 تومان
 • 251 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
فروش زمین در خشکبیجار

فروش زمین در خشکبیجار

خشکبیجار 270,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در رشت

فروش باغ در رشت

رشت 3,000,000,000 تومان
 • 5700 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در سرخاب کرج

فروش باغ در سرخاب کرج

کردان 900,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در چمخاله

فروش زمین در چمخاله

چمخاله 600,000,000 تومان
 • 655 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین ساحلی در سرخرود

فروش زمین ساحلی در سرخرود

سرخرود 600,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در جاده چالوس کلوان

فروش باغ در جاده چالوس کلوان

آسارا 2,500,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در کلاردشت

فروش زمین در کلاردشت

کلاردشت 1,275,000,000 تومان
 • 982 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در چابکسر

فروش زمین در چابکسر

چابکسر 7,830,000,000 تومان
 • 2700 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین ویلایی نمیر رودهن

فروش زمین ویلایی نمیر رودهن

رودهن 1,300,000,000 تومان
 • 2600 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین مسکونی در رودهن

فروش زمین مسکونی در رودهن

رودهن 2,100,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در کلاردشت

فروش زمین در کلاردشت

کلاردشت 2,125,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در شهریار

فروش باغ در شهریار

شهریار 2,500,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در بهشهر

فروش زمین در بهشهر

بهشهر 220,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در کلارآباد

فروش زمین در کلارآباد

سلمانشهر (متل قو) 2,275,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر