فروش زمین نزدیک کردان

فروش زمین نزدیک کردان

کردان 2,350,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در لاهیجان

فروش زمین در لاهیجان

لاهیجان 10,000,000,000 تومان
 • 70000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در تنکابن

فروش زمین در تنکابن

تنکابن 12,500,000,000 تومان
 • 823 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در لاهیجان

فروش زمین در لاهیجان

لاهیجان 1,900,000,000 تومان
 • 127 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر