خرید زمین ساحلی در ایزدشهر

خرید زمین ساحلی در ایزدشهر

ایزدشهر 600,000,000 تومان
 • 379 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 13 m طول بر
 • 27 m عرض گذر
خرید زمین در لاهیجان

خرید زمین در لاهیجان

لاهیجان 375,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در لنگرود

خرید زمین در لنگرود

لنگرود 25,000,000 تومان
 • 92 m2 زمین
 • 92 m2 جواز ساخت
 • 10 m طول بر
 • 95 m عرض گذر
خرید زمین صومعه سرا در مرکیه

خرید زمین صومعه سرا در مرکیه

صومعه سرا 110,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 500 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین جنگلی نور

خرید زمین جنگلی نور

نور 250,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در مهرآباد

خرید زمین در مهرآباد

رودهن 474,000,000 تومان
 • 1298 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 59 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
فروش زمین در پردیس ویلایی

فروش زمین در پردیس ویلایی

پردیس 213,000,000 تومان
 • 225 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 9 m عرض گذر
فروش زمین ویلایی در پردیس

فروش زمین ویلایی در پردیس

پردیس 120,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
زمین فروشی نوشهر دهکده سبز

زمین فروشی نوشهر دهکده سبز

نوشهر 120,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در کرج

فروش زمین در کرج

کرج 4,600,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 120 m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
خرید باغ پرتقال در تنکابن

خرید باغ پرتقال در تنکابن

تنکابن 1,069,510,000 تومان
 • 8227 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین جاده چالوس - آسارا

فروش زمین جاده چالوس - آسارا

آسارا 480,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین پشت جنگل نور

خرید زمین پشت جنگل نور

نور 42,000,000 تومان
 • 251 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
خرید باغ در شهریار

خرید باغ در شهریار

شهریار 1,800,000,000 تومان
 • 5620 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در گرگان

خرید زمین در گرگان

گرگان 12,500,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در فومن

فروش باغ در فومن

فومن 890,000,000 تومان
 • 4250 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در چمخاله

خرید زمین در چمخاله

چمخاله 150,000,000 تومان
 • 10000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 75 m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین ساحل خصوصی با سند

فروش زمین ساحل خصوصی با سند

کلاچای 255,000,000 تومان
 • 510000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 149 m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در چمخاله

فروش زمین در چمخاله

لنگرود 100,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
زمین فروشی در تالش

زمین فروشی در تالش

تالش 250,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در فیروزکوه

فروش زمین در فیروزکوه

فیروزکوه 350,000,000 تومان
 • 15000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 100 m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در زیباکنار

فروش زمین در زیباکنار

زیباکنار 80,000,000 تومان
 • 254 m2 زمین
 • 100 m2 جواز ساخت
 • 13 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
فروش زمین در لنگرود

فروش زمین در لنگرود

لنگرود 80,000,000 تومان
 • 445 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در اطاقور

فروش باغ در اطاقور

لنگرود 264,000,000 تومان
 • 6000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در لنگرود

خرید زمین در لنگرود

لنگرود 45,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در لنگرود

فروش زمین در لنگرود

لنگرود 1,058,500,000 تومان
 • 21170 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین سیاهکل

خرید زمین سیاهکل

سیاهکل 1,680,000,000 تومان
 • 56000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 56000 m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در خمام

فروش زمین در خمام

خمام 450,000,000 تومان
 • 1900 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 50 m طول بر
 • 40 m عرض گذر
خرید زمین حومه رامسر

خرید زمین حومه رامسر

رامسر 120,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید باغچه در گیلاوند

خرید باغچه در گیلاوند

گیلاوند 431,000,000 تومان
 • 332 m2 زمین
 • 30 m2 جواز ساخت
 • 17 m طول بر
 • 8 m عرض گذر