فروش زمین جنگلی چمستان

فروش زمین جنگلی چمستان

چمستان 250,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین جنگلی نور

خرید زمین جنگلی نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در کلارآباد

فروش زمین در کلارآباد

کلارآباد 44,000,000,000 تومان
 • 11000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین لب دریا در رویان

فروش زمین لب دریا در رویان

رویان 20,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین اطراف رویان

فروش زمین اطراف رویان

رویان 10,000,000,000 تومان
 • 4000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در بهشهر

فروش زمین در بهشهر

بهشهر 13,440,000,000 تومان
 • 320000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در سرخرود

فروش زمین در سرخرود

سرخرود 3,450,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در دماوند

فروش زمین در دماوند

دماوند 2,300,000,000 تومان
 • 1225 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین شهرکی در نوشهر ونوش

فروش زمین شهرکی در نوشهر ونوش

نوشهر 550,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین ویلایی نمیر رودهن

فروش زمین ویلایی نمیر رودهن

رودهن 1,300,000,000 تومان
 • 2600 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین مسکونی در رودهن

فروش زمین مسکونی در رودهن

رودهن 2,100,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در آبسرد

فروش زمین در آبسرد

آبسرد 78,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در پردیس ویلایی

فروش زمین در پردیس ویلایی

پردیس 700,000,000 تومان
 • 225 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 9 m عرض گذر
خرید زمین در مهرآباد

خرید زمین در مهرآباد

رودهن 1,750,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 59 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
فروش زمین در زیباکنار

فروش زمین در زیباکنار

زیباکنار 1,000,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در قائم شهر

فروش زمین در قائم شهر

قائم شهر 940,000,000 تومان
 • 235 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در محمودآباد

فروش زمین در محمودآباد

محمود آباد 310,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در کرج مهرشهر

فروش زمین در کرج مهرشهر

کرج 60,000,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 120 m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
فروش زمین در ساری

فروش زمین در ساری

ساری 1,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در ساری

فروش زمین در ساری

ساری 4,788,000,000 تومان
 • 5320 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در محمودآباد

فروش زمین در محمودآباد

محمود آباد 2,800,000,000 تومان
 • 187 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین نزدیک تهران رباط کریم

فروش زمین نزدیک تهران رباط کریم

رباط کریم 2,500,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در کوهسار کرج

فروش باغ در کوهسار کرج

کوهسار 3,000,000,000 تومان
 • 1103 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در سیاهکل گیلان

فروش زمین در سیاهکل گیلان

سیاهکل 2,000,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در سعیداباد کرج

فروش باغ در سعیداباد کرج

هشتگرد 7,200,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین نزدیک آبسرد

فروش زمین نزدیک آبسرد

دماوند 450,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین نزدیک ساری

فروش زمین نزدیک ساری

ساری 2,250,000,000 تومان
 • 4500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین نزدیک خمام

فروش زمین نزدیک خمام

خمام 1,800,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در شهرک نزدیک تهران

فروش زمین در شهرک نزدیک تهران

صفادشت 15,650,000,000 تومان
 • 2238 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
زمین پلاک اول دریا زیباکنار

زمین پلاک اول دریا زیباکنار

زیباکنار 5,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر