فروش باغ در دماوند آبسرد

فروش باغ در دماوند آبسرد

آبسرد 15,000,000,000 تومان
  • 1100 m2 زمین
  • m2 جواز ساخت
  • m طول بر
  • m عرض گذر