column row
خرید زمین در لاهیجان

خرید زمین در لاهیجان

بندر کیاشهر
 • 250 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
375,000,000 تومان
خرید زمین در رودهن مهرآباد

خرید زمین در رودهن مهرآباد

رودهن
 • 1320 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 60 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
528,000,000 تومان
فروش زمین در پردیس ویلایی

فروش زمین در پردیس ویلایی

پردیس
 • 225 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 9 m عرض گذر
213,000,000 تومان
فروش زمین ویلایی در پردیس

فروش زمین ویلایی در پردیس

پردیس
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
120,000,000 تومان
خرید زمین صومعه سرا در مرکیه

خرید زمین صومعه سرا در مرکیه

صومعه سرا
 • 1500 m2 زمین
 • 500 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
110,000,000 تومان
زمین فروشی نوشهر دهکده سبز

زمین فروشی نوشهر دهکده سبز

نوشهر
 • 300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
120,000,000 تومان
خرید زمین در کرج

خرید زمین در کرج

کرج
 • 5000 m2 زمین
 • 100 m2 جواز ساخت
 • 50 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
3,250,000,000 تومان
خرید باغ پرتقال در تنکابن

خرید باغ پرتقال در تنکابن

تنکابن
 • 8227 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
1,069,510,000 تومان
فروش زمین جاده چالوس - آسارا

فروش زمین جاده چالوس - آسارا

آسارا
 • 2200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • m عرض گذر
480,000,000 تومان
خرید زمین پشت جنگل نور

خرید زمین پشت جنگل نور

نور
 • 251 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
42,000,000 تومان
خرید زمین شمال در لنگرود

خرید زمین شمال در لنگرود

لنگرود
 • 92 m2 زمین
 • 92 m2 جواز ساخت
 • 10 m طول بر
 • 95 m عرض گذر
25,000,000 تومان
فروش زمین شمال درنوشهر

فروش زمین شمال درنوشهر

نوشهر
 • 720 m2 زمین
 • 700 m2 جواز ساخت
 • 16 m طول بر
 • 60 m عرض گذر
500,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی ونوش

خرید زمین شهرکی ونوش

رویان
 • 625 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 17 m طول بر
 • 20 m عرض گذر
650,000,000 تومان
خرید زمین در لواسان

خرید زمین در لواسان

لواسان
 • 1905 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 55 m طول بر
 • 15 m عرض گذر
16,000,000,000 تومان
خرید زمین در محمودآباد

خرید زمین در محمودآباد

محمود آباد
 • 840 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 40 m طول بر
 • 20 m عرض گذر
690,000,000 تومان
خرید باغ در تهران سولقان

خرید باغ در تهران سولقان

کن
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 41 m طول بر
 • 12 m عرض گذر
1,500,000,000 تومان
زمین کوهپایه ای رامسر

زمین کوهپایه ای رامسر

رامسر
 • 5533 m2 زمین
 • 1000 m2 جواز ساخت
 • 120 m طول بر
 • 50 m عرض گذر
2,000,000,000 تومان
خرید زمین جنگلی نور

خرید زمین جنگلی نور

نور
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • m عرض گذر
250,000,000 تومان
فروش زمین در کمربندی لواسان

فروش زمین در کمربندی لواسان

لواسان
 • 750 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 35 m طول بر
 • 20 m عرض گذر
5,175,000,000 تومان
زمین فروشی در ساری

زمین فروشی در ساری

ساری
 • 240 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
85,000,000 تومان
خرید زمین در محمودآباد

خرید زمین در محمودآباد

محمود آباد
 • 230 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 14 m طول بر
 • 14 m عرض گذر
138,000,000 تومان
فروش زمین باغ در محمدشهر

فروش زمین باغ در محمدشهر

محمد شهر
 • 5323 m2 زمین
 • 1000 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
3,200,000,000 تومان
خرید زمین در خمام گیلان

خرید زمین در خمام گیلان

خمام
 • 20000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
500,000,000 تومان
خرید زمین باغ در چمخاله

خرید زمین باغ در چمخاله

چمخاله
 • 19000 m2 زمین
 • 200 m2 جواز ساخت
 • 70 m طول بر
 • 240 m عرض گذر
760,000,000 تومان
خرید زمین در تنکابن

خرید زمین در تنکابن

تنکابن
 • 350 m2 زمین
 • 120 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
70,000,000 تومان
خرید زمین در سیسنگان نوشهر

خرید زمین در سیسنگان نوشهر

نوشهر
 • 20000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
60,000,000,000 تومان
خرید زمین در لواسان کوچک

خرید زمین در لواسان کوچک

لواسان
 • 1230 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 27 m طول بر
 • 6 m عرض گذر
8,610,000,000 تومان
زمین فروشی در متل قو

زمین فروشی در متل قو

سلمانشهر (متل قو)
 • 97000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 370 m طول بر
 • 250 m عرض گذر
5,800,000,000 تومان
خرید باغ در گیلاوند مرا

خرید باغ در گیلاوند مرا

گیلاوند
 • 2080 m2 زمین
 • 200 m2 جواز ساخت
 • 40 m طول بر
 • 6 m عرض گذر
1,430,000,000 تومان
خرید باغ در دماوند گیلاوند

خرید باغ در دماوند گیلاوند

گیلاوند
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 40 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
700,000,000 تومان