فروش زمین در بهنمیر

فروش زمین در بهنمیر

بابلسر 850,000,000 تومان
 • 20000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در چمستان

فروش زمین در چمستان

چمستان 365,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در تنکابن

فروش زمین در تنکابن

تنکابن 120,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین ساحلی در ایزدشهر

خرید زمین ساحلی در ایزدشهر

ایزدشهر 600,000,000 تومان
 • 379 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 13 m طول بر
 • 27 m عرض گذر
خرید زمین در لاهیجان

خرید زمین در لاهیجان

لاهیجان 375,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در لنگرود

خرید زمین در لنگرود

لنگرود 25,000,000 تومان
 • 92 m2 زمین
 • 92 m2 جواز ساخت
 • 10 m طول بر
 • 95 m عرض گذر
خرید زمین صومعه سرا در مرکیه

خرید زمین صومعه سرا در مرکیه

صومعه سرا 110,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 500 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین جنگلی نور

خرید زمین جنگلی نور

نور 250,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در مهرآباد

خرید زمین در مهرآباد

رودهن 474,000,000 تومان
 • 1298 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 59 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
فروش زمین در پردیس ویلایی

فروش زمین در پردیس ویلایی

پردیس 213,000,000 تومان
 • 225 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 9 m عرض گذر
فروش زمین ویلایی در پردیس

فروش زمین ویلایی در پردیس

پردیس 120,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
زمین فروشی نوشهر دهکده سبز

زمین فروشی نوشهر دهکده سبز

نوشهر 120,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در کرج

فروش زمین در کرج

کرج 4,600,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 120 m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
خرید باغ پرتقال در تنکابن

خرید باغ پرتقال در تنکابن

تنکابن 1,069,510,000 تومان
 • 8227 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین جاده چالوس - آسارا

فروش زمین جاده چالوس - آسارا

آسارا 480,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین پشت جنگل نور

خرید زمین پشت جنگل نور

نور 42,000,000 تومان
 • 251 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
فروش باغ در نشتارود

فروش باغ در نشتارود

نشتارود 3,655,000,000 تومان
 • 21500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در جاده دوهزار

فروش زمین در جاده دوهزار

تنکابن 400,000,000 تومان
 • 383 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در دماوند

فروش زمین در دماوند

دماوند 450,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در دماوند

فروش زمین در دماوند

دماوند 414,000,000 تومان
 • 266 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در دماوند

فروش باغ در دماوند

دماوند 2,015,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش ویلا زمین در زیباکنار

فروش ویلا زمین در زیباکنار

بندرانزلی 262,000,000 تومان
 • 201 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در چمستان

فروش زمین در چمستان

چمستان 150,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در چلاو آمل

فروش زمین در چلاو آمل

آمل 190,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در قائم شهر

فروش زمین در قائم شهر

قائم شهر 996,000,000 تومان
 • 2580 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در کلوده محمودآباد

فروش زمین در کلوده محمودآباد

محمود آباد 760,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در فومن

فروش زمین در فومن

فومن 200,000,000 تومان
 • 530 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در بابل

فروش زمین در بابل

بابل 850,000,000 تومان
 • 7000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در رودهن

فروش زمین در رودهن

رودهن 520,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در کند علیا

فروش زمین در کند علیا

لواسان 23,100,000,000 تومان
 • 7000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین ساحلی در ایزدشهر

فروش زمین ساحلی در ایزدشهر

ایزدشهر 8,000,000,000 تومان
 • 638 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در ایزدشهر

فروش زمین در ایزدشهر

ایزدشهر 2,900,000,000 تومان
 • 756 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر