فروش زمین شهرکی نزدیک کرج

فروش زمین شهرکی نزدیک کرج

کرج 24,000,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در نور رستمرود

فروش زمین در نور رستمرود

نور 1,500,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در نور

فروش زمین در نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 310 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین شهرکی در نور جنگلی

فروش زمین شهرکی در نور جنگلی

نور 1,000,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر