زمین روی تپه تنکابن ویوی دریا

زمین روی تپه تنکابن ویوی دریا

تنکابن 2,176,000,000 تومان
 • 2560 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در چمستان

فروش زمین در چمستان

چمستان 150,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در شیرود

فروش زمین در شیرود

تنکابن 300,000,000 تومان
 • 751 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در محمودآباد

فروش زمین در محمودآباد

محمود آباد 310,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در تنکابن

فروش زمین در تنکابن

تنکابن 120,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین ساحلی در ایزدشهر

خرید زمین ساحلی در ایزدشهر

ایزدشهر 600,000,000 تومان
 • 379 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 13 m طول بر
 • 27 m عرض گذر
خرید زمین در لاهیجان

خرید زمین در لاهیجان

لاهیجان 375,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در لنگرود

خرید زمین در لنگرود

لنگرود 25,000,000 تومان
 • 92 m2 زمین
 • 92 m2 جواز ساخت
 • 10 m طول بر
 • 95 m عرض گذر
خرید زمین صومعه سرا در مرکیه

خرید زمین صومعه سرا در مرکیه

صومعه سرا 110,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 500 m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین جنگلی نور

خرید زمین جنگلی نور

نور 250,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در پردیس ویلایی

فروش زمین در پردیس ویلایی

پردیس 213,000,000 تومان
 • 225 m2 زمین
 • 150 m2 جواز ساخت
 • 25 m طول بر
 • 9 m عرض گذر
فروش زمین ویلایی در پردیس

فروش زمین ویلایی در پردیس

پردیس 120,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 12 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
زمین فروشی نوشهر دهکده سبز

زمین فروشی نوشهر دهکده سبز

نوشهر 120,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در کرج

فروش زمین در کرج

کرج 4,600,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 120 m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
خرید باغ پرتقال در تنکابن

خرید باغ پرتقال در تنکابن

تنکابن 1,069,510,000 تومان
 • 8227 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین جاده چالوس - آسارا

فروش زمین جاده چالوس - آسارا

آسارا 480,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 49 m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین پشت جنگل نور

خرید زمین پشت جنگل نور

نور 42,000,000 تومان
 • 251 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 20 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
فروش زمین در آمل

فروش زمین در آمل

آمل 750,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
باغچه فروشی در سرخاب کرج

باغچه فروشی در سرخاب کرج

سهیلیه 1,000,000,000 تومان
 • 880 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 29 m طول بر
 • 30 m عرض گذر
فروش زمین در رودهن

فروش زمین در رودهن

رودهن 420,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در بابل

فروش زمین در بابل

بابل 350,000,000 تومان
 • 7000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در نوشهر

فروش زمین در نوشهر

نوشهر 690,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین نزدیک نور

فروش زمین نزدیک نور

نور 110,000,000 تومان
 • 233 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در لنگرود

فروش زمین در لنگرود

لنگرود 145,000,000 تومان
 • 276 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در جابان

فروش زمین در جابان

فیروزکوه 150,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در لواسان کند سلفی

فروش باغ در لواسان کند سلفی

لواسان 1,750,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
خرید زمین در ملارد

خرید زمین در ملارد

ملارد 100,000,000 تومان
 • 100 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در رشت

فروش زمین در رشت

رشت 300,000,000 تومان
 • 8000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در دماوند

فروش باغ در دماوند

دماوند 1,450,000,000 تومان
 • 570 m2 زمین
 • 100 m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • 8 m عرض گذر
فروش باغ در تاکستان

فروش باغ در تاکستان

تاکستان 300,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش باغ در سوادکوه لاجیم

فروش باغ در سوادکوه لاجیم

پل سفید 248,000,000 تومان
 • 496 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در جاده دیلمان

فروش زمین در جاده دیلمان

سیاهکل 1,600,000,000 تومان
 • 2100 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر