خرید ویلا، زمین - باغ

البرز - کردان  
دوشنبه 07 تیر 1400

سازندگان ویلا برای ساخت یک ویلا باید فرایندها و مراحل قانونی را طی کنند. در ابتدا برای ساخت ساختمان ویلا باید پروانه ساخت دریافت کنند که این پروانه را با مراجعه به شهرداری و صدور درخواست های لازم دریافت می‌کنند. همچنین پس از پایان ساخت و ساز نیز باید از شهرداری درخواستی مبنی بر صدور گوهی پایان کار صادر کنند. 

در این هنگام شهرداری ساختمان را به طور کامل بررسی میکند تا مطابق با مجوز ساخته شده باشد و در ساخت ساختمان تخلفی صورت نگرفته باشد. اگر مشکلی وجود نداشت در نهایت گواهی پایان کار صادر می‌شود که نشان دهنده این است که ساختمان از نظر شهرداری و سایر نهادهای دولتی مورد تایید است.

همه ساختمان ها باید در پایان ساخت، گواهی پایان کار دریافت کنند زیرا وجود این گواهی در انتقال سند الزامیست و بدون وجود گواهی پایان کار هیچ گونه سندی در دفتر اسناد رسمی ثبت نمی‌شود.

اگر مالک گواهی پایان کار داشته باشد میتواند برای دریافت وام مسکن اقدام کند و در غیر این صورت نمیتواند وام بگیرد.

تا قبل از از اینکه شخص گواهی پایان کار را دریافت نماید امکان تنظیم صورت مجلس تفکیکی توسط اداره ثبت اسناد و املاک وجود نخواهد داشت و تا زمانی که صورت مجلس تفکیکی تنظیم نشود نمیتوان برای ملک، سند مالکیت مجزا صادر کرد. یعنی هر یک از واحدهای داخل یک ساختمان نمیتوانند سند مجزا داشته باشند و به همین دلیل نمیتوان ساختمان را فروخت.

گاهی ممکن است که یک ساختمان به صورت پیش فروش و قبل از ساخت کامل به فروش برسد، در این صورت باید در دفتر اسناد رسمی قراردادی تنظیم شود که مبنی بر پیش فروش ساختمان باشد و مالک ساختمان متعهد میشود که نسبت به دریافت گواهی پایان کار اقدام نماید.

فرایند اخذ گواهی پایان کار

از جمله مدارکی که لازم است مالک هنگام مراجعه به شهرداری منطقه مورد نظر، همراه خود داشته باشد:

  • اصل و کپی سند مالکیت
  • اصل و کپی فیش آب، تلفن، گاز، برق واحد مسکونی
  • اصل و کپی فیش عوارض نوسازی سالیانه
  • اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه مالک
  • اصل و کپی پروانه ساختمانی
  • اصل و کپی انحصار وراثت و کپی مدارک شناسایی ورثه در صورت فوت مالک
  • ارائه کارت سازه، برگه اتمام عملیات ساختمانی و کلیه گزارشات مرحله‌ای و همچنین تاییدیه استاندارد برای آسانسور در ساختمان‌های نوساز
  • نقشه معماری و سی دی ملک دارای مهر شهرداری منطقه
  • مدارک بازدید و تایید نظر کارشناسان شهرداری منطقه

پس از ارائه این مدارک، کارشناس فنی از طرف شهرداری از ملک بازدید میکند پس از آن کارشناس شهرداری در طی یک بازدید کامل، گزارشی از وضعیت فعلی ملک تهیه نموده و به شهرداری ارائه میدهد.
اگر از نظر شهرداری هیچ گونه خلافی در ساخت و ساز ساختمان و مدارک ارائه شده وجود نداشته باشد مالک به بخش محاسبات مراجعه میکند و در صورتی که بدهی قبلی نداشته باشد پیش نویسی تهیه میشود. 
بعد از طی این مراحل درخواست مذکور برای تایید نزد رئیس نظارت فنی معاون شهرسازی و معماری منطقه و شهردار منطقه ارسال می گردد و در صورتی که درخواست از جانب این مقامات تایید کردند در این مرحله است که گواهی پایان کار صادر خواهد گردید.

گواهی پایان کار در ساختمان های قدیمی
اگر بخواهید نسبت به انتقال سند یک ملک قدیمی اقدام کنید باید حتما گواهی پایان کار جدید دریافت نمایید.
برای دریافت گواهی پایان کار یک ساختمان قدیمی ممکن است سه حالت پیش بیاید:
حالت اول: در صورتی که ساختمان دارای گواهی پایان کار قدیمی است مالک باید مدارک قدیمی خود را تحویل دهد و گواهی پایان کار جدیدی برای او صادر کنند.
حالت دوم: اگر ساختمانی قدیمی باشد و گواهی پایان کار آن نیز قدیمی باشد اما مالک با گذشت زمان تغیراتی در ملک ایجاد کرده باشد مثلا یک طبقه به بالای آن اضافه شده باشد در این صورت باید تمامی مدارک در اختیار شهرداری قرار داده شود و مالک پس از پرداخت جریمه میتواند گواهی پایان کار جدید دریافت کند. 
حالت سوم: در صورتی که یک ملک قدیمی هیچ گونه گواهی پایان کاری نداشته باشد گرفتن گواهی پایان کار برای چنین ملکی بسیار پیچیده و دشوار است و نیازمند فرایندهای اداری خاصی میباشد.