column row
خرید ویلا نزدیک جنگل

خرید ویلا نزدیک جنگل

نور 140,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در رویان

خرید ویلا دوبلکس در رویان

رویان 350,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان 8,000,000,000 تومان
 • 8000 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 7 اتاق
 فروش ویلا نزدیک جنگل

فروش ویلا نزدیک جنگل

نور 180,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در شهرک در چمستان

فروش ویلا در شهرک در چمستان

چمستان 130,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نوشهر نزدیک دریا

خرید ویلا نوشهر نزدیک دریا

نوشهر 260,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا جنگلی در شهرک

خرید ویلا جنگلی در شهرک

نور 390,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا باغ جنگلی در رویان

خرید ویلا باغ جنگلی در رویان

رویان 1,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 180,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی با استخر در چلک

ویلا فروشی با استخر در چلک

نوشهر 330,000,000 تومان
 • 610 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی نزدیک چمستان

ویلا فروشی نزدیک چمستان

چمستان 90,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلای لوکس در فومن

خرید ویلای لوکس در فومن

فومن 1,700,000,000 تومان
 • 3160 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا نما رومی شیک

خرید ویلا نما رومی شیک

نور 180,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای استخردار شمال

خرید ویلای استخردار شمال

چمستان 420,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ نوشهر

خرید ویلا باغ نوشهر

نوشهر 350,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای شیک در شمال

خرید ویلای شیک در شمال

آمل 400,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا مدرن نزدیک رویان

ویلا مدرن نزدیک رویان

رویان 200,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال دوبلکس

خرید ویلا در شمال دوبلکس

نور 300,000,000 تومان
 • 385 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا نیم دوبلکس نزدیک نور

ویلا نیم دوبلکس نزدیک نور

نور 125,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 540,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شمال دوبلکس رومی

خرید ویلا شمال دوبلکس رومی

نور 250,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخر دار با جکوزی

فروش ویلا استخر دار با جکوزی

چمستان 285,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نزدیک جنگل

خرید ویلا نزدیک جنگل

آمل 160,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس در چهارباغ

فروش ویلا لوکس در چهارباغ

چهار باغ 2,800,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا شهرکی نزدیک نور

خرید ویلا شهرکی نزدیک نور

نور 135,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

نور 260,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 دوبلکس شیک اطراف چلک

دوبلکس شیک اطراف چلک

نوشهر 325,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا جنگلی چمستان

فروش ویلا جنگلی چمستان

چمستان 76,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان 1,550,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا قواره اول جنگل

خرید ویلا قواره اول جنگل

نور 550,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا شهرکی در وازیوار

فروش ویلا شهرکی در وازیوار

رویان 275,000,000 تومان
 • 295 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا رویان در ونوش

خرید ویلا رویان در ونوش

رویان 370,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا در محمودآباد شهرکی

ویلا در محمودآباد شهرکی

محمود آباد 180,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا با باغ مرکبات شمال

خرید ویلا با باغ مرکبات شمال

نور 350,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا استخردار در شمال

خرید ویلا استخردار در شمال

نور 270,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان 98,000,000 تومان
 • 255 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در رویان ساحلی

خرید ویلا در رویان ساحلی

رویان 1,250,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 140,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا چسبیده به جنگل

خرید ویلا چسبیده به جنگل

چمستان 420,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال

چمستان 125,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در چمستان

خرید ویلا شمال در چمستان

چمستان 119,900,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

نور 230,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلای فروشی در چمستان

ویلای فروشی در چمستان

چمستان 135,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلای لوکس در کوهپایه

ویلای لوکس در کوهپایه

نوشهر 900,000,000 تومان
 • 1150 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار گیلان

خرید ویلا در زیباکنار گیلان

زیباکنار 185,000,000 تومان
 • 305 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا جنگلی پای کوه

خرید ویلا جنگلی پای کوه

رویان 350,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ در نور

خرید ویلا باغ در نور

نور 145,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلای دوبلکس آمل

خرید ویلای دوبلکس آمل

آمل 200,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا دوبلکس استخردار

ویلا دوبلکس استخردار

نور 450,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا جنگلی در نوشهر

خرید ویلا جنگلی در نوشهر

نوشهر 270,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا محمودآباد نزدیک دریا

ویلا محمودآباد نزدیک دریا

محمود آباد 230,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

نور 250,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

چمستان 70,000,000 تومان
 • 150 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق