فروش ویلا جنگلی در چمستان

فروش ویلا جنگلی در چمستان

چمستان 1,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

کردان 3,900,000,000 تومان
 • 580 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز نور

فروش ویلا با استخر روباز نور

نور 2,500,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در نوشهر

فروش ویلا باغ در نوشهر

نوشهر 6,900,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان با جکوزی

فروش ویلا در چمستان با جکوزی

چمستان 1,000,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در نور

فروش ویلا استخردار در نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مدرن در سرخرود

فروش ویلا مدرن در سرخرود

سرخرود 2,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نزدیک قائم شهر

فروش ویلا نزدیک قائم شهر

جویبار 2,700,000,000 تومان
 • 4000 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار مدرن چمستان

فروش ویلا استخردار مدرن چمستان

چمستان 2,400,000,000 تومان
 • 510 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش باغ ویلا استخردار نور

فروش باغ ویلا استخردار نور

نور 20,000,000,000 تومان
 • 1700 m2 زمین
 • 335 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ در کردان

فروش ویلا باغ در کردان

کردان 8,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با جکوزی اطراف نور

فروش ویلا با جکوزی اطراف نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در رویان

فروش ویلا در رویان

رویان 2,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس اطراف نور

فروش ویلا دوبلکس اطراف نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا با استخر و ویو جنگل نور

ویلا با استخر و ویو جنگل نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نزدیک آمل

فروش ویلا نزدیک آمل

چمستان 1,500,000,000 تومان
 • 530 m2 زمین
 • 310 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان 2,200,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در ایزدشهر

فروش ویلا در ایزدشهر

ایزدشهر 4,700,000,000 تومان
 • 190 m2 زمین
 • 185 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس نوشهر

فروش ویلا لوکس نوشهر

نوشهر 8,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا ییلاقی در آمل لاریجان

فروش ویلا ییلاقی در آمل لاریجان

آمل 7,000,000,000 تومان
 • 570 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا استخردار مدرن نور

فروش ویلا استخردار مدرن نور

نور 1,550,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

کردان 5,600,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سیسنگان دوبلکس

فروش ویلا در سیسنگان دوبلکس

نوشهر 1,000,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس اطراف چمستان

فروش ویلا دوبلکس اطراف چمستان

چمستان 1,700,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا درشیرود

فروش ویلا درشیرود

رامسر 4,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رویان با استخر

فروش ویلا در رویان با استخر

نوشهر 7,000,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ اطراف چمستان

فروش ویلا باغ اطراف چمستان

چمستان 1,300,000,000 تومان
 • 1800 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در مامونیه ساوه

فروش ویلا باغ در مامونیه ساوه

زرندیه 13,500,000,000 تومان
 • 4500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا با منظره جنگل نور

خرید ویلا با منظره جنگل نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در زیباکنار

فروش ویلا در زیباکنار

زیباکنار 2,600,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس مدرن نوشهر

فروش ویلا لوکس مدرن نوشهر

نوشهر 10,000,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 430 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا اطراف چمستان

فروش ویلا اطراف چمستان

چمستان 2,100,000,000 تومان
 • 720 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با استخر چمستان

فروش ویلا با استخر چمستان

چمستان 1,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش واحد مسکونی در نوشهر

فروش واحد مسکونی در نوشهر

نوشهر 1,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 5 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا لوکس نوشهر لب دریا با استخر

ویلا لوکس نوشهر لب دریا با استخر

نوشهر 9,000,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا فلت مدرن در نور

فروش ویلا فلت مدرن در نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر 13,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک تهران

فروش ویلا استخردار نزدیک تهران

شهریار 15,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ مدرن نزدیک تهران

فروش ویلا باغ مدرن نزدیک تهران

شهریار 35,000,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نزدیک جنگل چمستان

فروش ویلا نزدیک جنگل چمستان

چمستان 1,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار نور

فروش ویلا لوکس استخردار نور

نور 3,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 800 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا در نوشهر با استخر و ویو جنگل

ویلا در نوشهر با استخر و ویو جنگل

نوشهر 4,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ شیک در نور

فروش ویلا باغ شیک در نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 641 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا فلت در آمل

فروش ویلا فلت در آمل

آمل 1,000,000,000 تومان
 • 130 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا فلت شهرکی چمستان

فروش ویلا فلت شهرکی چمستان

چمستان 1,000,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا فلت در آمل

فروش ویلا فلت در آمل

آمل 1,000,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار نور

فروش ویلا استخردار نور

نور 3,000,000,000 تومان
 • 560 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز نزدیک تهران

فروش ویلا با استخر روباز نزدیک تهران

اسلامشهر 7,000,000,000 تومان
 • 448 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مدرن نوشهر

فروش ویلا مدرن نوشهر

نوشهر 2,500,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا با استخر روباز نزدیک کردان

ویلا با استخر روباز نزدیک کردان

کردان 5,000,000,000 تومان
 • 780 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان 1,000,000,000 تومان
 • 265 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نور داخل شهرک

فروش ویلا نور داخل شهرک

نور 1,200,000,000 تومان
 • 390 m2 زمین
 • 208 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز در چمستان

فروش ویلا با استخر روباز در چمستان

چمستان 1,450,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا تریبلکس مدرن نور

فروش ویلا تریبلکس مدرن نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا ویو دریا در نوشهر

فروش ویلا ویو دریا در نوشهر

نوشهر 20,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق