فروش ویلا در سوادکوه

فروش ویلا در سوادکوه

سواد کوه 4,700,000,000 تومان
 • 196 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس فول امکانات نور

فروش ویلا لوکس فول امکانات نور

نور 2,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در محمودآباد

فروش ویلا در محمودآباد

محمود آباد 2,000,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا در نور دوبلکس

فروش ویلا در نور دوبلکس

نور 2,000,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در چمستان

فروش ویلا استخردار در چمستان

نور 1,800,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ جنگلی نور

فروش ویلا باغ جنگلی نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نیم پیلوت جنگلی نور

فروش ویلا نیم پیلوت جنگلی نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا استخردار ویو ابدی جنگل نور

ویلا استخردار ویو ابدی جنگل نور

نور 2,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نزدیک پارک جنگلی نور

فروش ویلا نزدیک پارک جنگلی نور

نور 1,820,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس مدرن محمودآباد

فروش ویلا لوکس مدرن محمودآباد

محمود آباد 5,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در محمود آباد

فروش ویلا در محمود آباد

محمود آباد 3,000,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا با جکوزی در چمستان

فروش ویلا با جکوزی در چمستان

چمستان 3,200,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا جنگلی اطراف نور

فروش ویلا جنگلی اطراف نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمستان با جکوزی

فروش ویلا در چمستان با جکوزی

چمستان 1,200,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نیم پیلوت اطراف نور

فروش ویلا نیم پیلوت اطراف نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا استخردار نزدیک محمودآباد

ویلا استخردار نزدیک محمودآباد

محمود آباد 1,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در تالش

فروش ویلا در تالش

تالش 4,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با استخر چهارفصل نور

فروش ویلا با استخر چهارفصل نور

نور 2,000,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا شهرکی در چمستان

فروش ویلا شهرکی در چمستان

چمستان 1,000,000,000 تومان
 • 140 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نزدیک محمودآباد

خرید ویلا نزدیک محمودآباد

آمل 1,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا شهرکی در چمستان

فروش ویلا شهرکی در چمستان

چمستان 5,800,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نور استخردار

فروش ویلا در نور استخردار

نور 2,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا فلت نور

فروش ویلا فلت نور

نور 1,100,000,000 تومان
 • 190 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در نور

فروش ویلا دوبلکس در نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس با روف گاردن نور

فروش ویلا لوکس با روف گاردن نور

نور 2,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا دوبلکس با استخر روباز نور

ویلا دوبلکس با استخر روباز نور

نور 5,500,000,000 تومان
 • 357 m2 زمین
 • 212 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا جنگلی نزدیک محمود آباد

فروش ویلا جنگلی نزدیک محمود آباد

محمود آباد 1,000,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مبله در نور

فروش ویلا مبله در نور

نور 2,550,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار شهرکی نور

فروش ویلا استخردار شهرکی نور

نور 1,200,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در تنکابن

فروش ویلا دوبلکس در تنکابن

تنکابن 5,700,000,000 تومان
 • 255 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا مدرن با استخر روباز نوشهر

ویلا مدرن با استخر روباز نوشهر

نوشهر 1,130,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نزدیک نور

فروش ویلا نزدیک نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا جنگلی در تنکابن

فروش ویلا جنگلی در تنکابن

تنکابن 5,800,000,000 تومان
 • 312 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در ییلاق مریان تالش

فروش ویلا در ییلاق مریان تالش

تالش 4,800,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در چابکسر

فروش ویلا باغ در چابکسر

چابکسر 5,000,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا جنگلی با استخر روباز آمل

ویلا جنگلی با استخر روباز آمل

آمل 1,100,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مدرن با استخر روباز نور

فروش ویلا مدرن با استخر روباز نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نزدیک محمود آباد

فروش ویلا نزدیک محمود آباد

محمود آباد 4,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در مرزن آباد

فروش ویلا در مرزن آباد

مرزن آباد 5,500,000,000 تومان
 • 352 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مدرن استخردار نور

فروش ویلا مدرن استخردار نور

نور 3,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا فلت در چمستان

فروش ویلا فلت در چمستان

چمستان 1,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مدرن نوشهر

فروش ویلا مدرن نوشهر

نوشهر 1,230,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نزدیک محمود آباد

فروش ویلا نزدیک محمود آباد

محمود آباد 1,000,000,000 تومان
 • 255 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس در کردان

فروش ویلا لوکس در کردان

کردان 26,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا مبله با استخر سرپوشیده چمستان

ویلا مبله با استخر سرپوشیده چمستان

چمستان 1,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان 2,200,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا ییلاقی با استخر روباز آمل

فروش ویلا ییلاقی با استخر روباز آمل

آمل 12,000,000,000 تومان
 • 410 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار دماوند

فروش ویلا لوکس استخردار دماوند

دماوند 31,000,000,000 تومان
 • 660 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار نوشهر

فروش ویلا لوکس استخردار نوشهر

نوشهر 2,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا فلت اطراف نور

فروش ویلا فلت اطراف نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا با استخر روباز اطراف آمل

ویلا با استخر روباز اطراف آمل

آمل 1,000,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا با استخر و جکوزی رودهن تهران

ویلا با استخر و جکوزی رودهن تهران

رودهن 20,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

نور 2,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مدرن نوشهر

فروش ویلا مدرن نوشهر

نوشهر 4,000,000,000 تومان
 • 1080 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مدرن استخردار نور

فروش ویلا مدرن استخردار نور

نور 4,400,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان 1,100,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در محمودآباد

فروش ویلا در محمودآباد

محمود آباد 1,000,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دوبلکس با جکوزی آمل

فروش ویلا دوبلکس با جکوزی آمل

آمل 4,000,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در طالقان

فروش ویلا استخردار در طالقان

طالقان 3,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف چمستان

فروش ویلا اطراف چمستان

چمستان 1,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا دوبلکس استخردار محمودآباد

ویلا دوبلکس استخردار محمودآباد

محمود آباد 2,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا فلت اطراف نور

فروش ویلا فلت اطراف نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا فلت جنگلی چمستان

فروش ویلا فلت جنگلی چمستان

چمستان 1,000,000,000 تومان
 • 120 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در چمستان

فروش ویلا استخردار در چمستان

چمستان 1,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

نور 1,300,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

نور 1,200,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش زمین در نور

فروش زمین در نور

نور 10,000,000,000 تومان
 • 310 m2 زمین
 • 310 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا دوبلکس شیک نور

فروش ویلا دوبلکس شیک نور

نور 5,000,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مدرن استخردار نور

فروش ویلا مدرن استخردار نور

نور 2,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار دماوند

فروش ویلا لوکس استخردار دماوند

دماوند 10,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا جنگلی با استخر روباز چمستان

ویلا جنگلی با استخر روباز چمستان

چمستان 1,300,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در مرزن آباد

فروش ویلا در مرزن آباد

مرزن آباد 6,000,000,000 تومان
 • 356 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نیم پیلوت جنگلی نور

فروش ویلا نیم پیلوت جنگلی نور

نور 1,200,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مدرن لوکس نور

فروش ویلا مدرن لوکس نور

نور 2,500,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق