فروش ویلا استخردار نور

فروش ویلا استخردار نور

نور 1,700,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا استخردار ویو ابدی جنگل نور

ویلا استخردار ویو ابدی جنگل نور

نور 2,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار مدرن چمستان

فروش ویلا استخردار مدرن چمستان

چمستان 2,400,000,000 تومان
 • 510 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مدرن در چمستان

فروش ویلا مدرن در چمستان

چمستان 1,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دوبلکس محمود آباد

فروش ویلا دوبلکس محمود آباد

محمود آباد 2,000,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا جنگلی در چمستان

فروش ویلا جنگلی در چمستان

چمستان 1,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نزدیک محمود آباد

فروش ویلا نزدیک محمود آباد

محمود آباد 1,000,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمستان استخردار

فروش ویلا در چمستان استخردار

چمستان 1,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان 1,100,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان 1,600,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا ویو دریا در نوشهر

فروش ویلا ویو دریا در نوشهر

نوشهر 20,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا مدرن اطراف چمستان

فروش ویلا مدرن اطراف چمستان

چمستان 1,800,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار مدرن نور

فروش ویلا استخردار مدرن نور

نور 1,550,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس استخردار چمستان

فروش ویلا دوبلکس استخردار چمستان

چمستان 1,300,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در آمل

فروش ویلا در آمل

آمل 1,000,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار چمستان

فروش ویلا استخردار چمستان

چمستان 1,200,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 205 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ جنگلی نور

فروش ویلا باغ جنگلی نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان مبله و شیک

فروش ویلا در چمستان مبله و شیک

چمستان 2,000,000,000 تومان
 • 480 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا

فروش ویلا

محمود آباد 1,100,000,000 تومان
 • 170 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا باغ در محمودآباد

فروش ویلا باغ در محمودآباد

محمود آباد 2,000,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار نور

فروش ویلا استخردار نور

نور 1,850,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

نور 1,400,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مدرن نوشهر

فروش ویلا مدرن نوشهر

نوشهر 4,000,000,000 تومان
 • 1080 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مبله در چمستان

فروش ویلا مبله در چمستان

چمستان 2,500,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان 1,000,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان استخردار

فروش ویلا در چمستان استخردار

چمستان 1,400,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا مبله با استخر سرپوشیده چمستان

ویلا مبله با استخر سرپوشیده چمستان

چمستان 1,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا لوکس نوشهر لب دریا با استخر

ویلا لوکس نوشهر لب دریا با استخر

نوشهر 6,300,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا در کردان با استخر سرپوشیده

ویلا در کردان با استخر سرپوشیده

کردان 3,500,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دوبلکس نزدیک چمستان

فروش ویلا دوبلکس نزدیک چمستان

چمستان 1,500,000,000 تومان
 • 195 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

کردان 5,000,000,000 تومان
 • 570 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خانه ویلایی در پردیس رودهن تهران

خانه ویلایی در پردیس رودهن تهران

پردیس 2,400,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف محمودآباد

فروش ویلا اطراف محمودآباد

محمود آباد 1,200,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا اطراف چمستان

فروش ویلا اطراف چمستان

چمستان 1,200,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر 9,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا استخردار نور

فروش ویلا استخردار نور

نور 2,000,000,000 تومان
 • 560 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فلت جنگلی با استخر روباز

ویلا فلت جنگلی با استخر روباز

چمستان 1,200,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق