فروش ویلا در نوشهر در شهرک

فروش ویلا در نوشهر در شهرک

نوشهر پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 290 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در نوشهر

فروش ویلا باغ در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 642 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر با ویوی جنگل

فروش ویلا در نوشهر با ویوی جنگل

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا دوبلکس استخردار در نوشهر

ویلا دوبلکس استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر مدرن

فروش ویلا در نوشهر مدرن

نوشهر پیش‌پرداخت 950,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا فلت در نوشهر

فروش ویلا فلت در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا شیک با استخر نوشهر

فروش ویلا شیک با استخر نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر چلک

فروش ویلا در نوشهر چلک

نوشهر پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 950 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر نجارده

فروش ویلا در نوشهر نجارده

نوشهر پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با استخر و ویو دریا نوشهر

فروش ویلا با استخر و ویو دریا نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 680 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ در سیسنگان

فروش ویلا باغ در سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 2,300,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ نوشهر

فروش ویلا باغ نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سیسنگان

فروش ویلا در سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 1,600,000,000 تومان
 • 1680 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
ویلا دوبلکس مبله شیک نوشهر

ویلا دوبلکس مبله شیک نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا چسبیده به جنگل نوشهر

ویلا چسبیده به جنگل نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نزدیک رویان

فروش ویلا نزدیک رویان

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا دوبلکس استخردار نوشهر

ویلا دوبلکس استخردار نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلای شیک استخردار

فروش ویلای شیک استخردار

نوشهر پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 944 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 400,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مدرن استخردار نوشهر

فروش ویلا مدرن استخردار نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس در نوشهر

فروش ویلا لوکس در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر شهرکی

فروش ویلا در نوشهر شهرکی

نوشهر پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با استخر و ویوی دریا

فروش ویلا با استخر و ویوی دریا

نوشهر پیش‌پرداخت 9,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر نیم پیلوت

فروش ویلا در نوشهر نیم پیلوت

نوشهر پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا با استخر و روف گاردن نوشهر

ویلا با استخر و روف گاردن نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 540 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در نوشهر

فروش ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق