فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 850,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در بنجکول نوشهر

فروش ویلا در بنجکول نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا دوبلکس نوشهر بنجیکول

ویلا دوبلکس نوشهر بنجیکول

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر وازیوار

فروش ویلا در نوشهر وازیوار

نوشهر پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر مبله

فروش ویلا در نوشهر مبله

نوشهر پیش‌پرداخت 12,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا دوبلکس استخردار نوشهر

خرید ویلا دوبلکس استخردار نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 1270 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
باغ ویلا سند دار در نوشهر

باغ ویلا سند دار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی با استخر در وازیوار

ویلا فروشی با استخر در وازیوار

نوشهر پیش‌پرداخت 7,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مبله در نوشهر

فروش ویلا مبله در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 321 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در نوشهر

ویلا فروشی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نوشهر نخ شمال

فروش ویلا نوشهر نخ شمال

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 236 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با ویو دریا نوشهر

فروش ویلا با ویو دریا نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مدرن نوشهر

فروش ویلا مدرن نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا باغ فلت ساحلی نوشهر

ویلا باغ فلت ساحلی نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نوشهر داخل شهرک

فروش ویلا نوشهر داخل شهرک

نوشهر پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 208 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس نوشهر

فروش ویلا دوبلکس نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا شیک با محوطه سازی نوشهر

ویلا شیک با محوطه سازی نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 312 m2 زمین
 • 185 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار نوشهر

فروش ویلا استخردار نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ در نوشهر

فروش ویلا باغ در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 25,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 510 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار نوشهر

فروش ویلا استخردار نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با ویو دریا نوشهر

فروش ویلا با ویو دریا نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 12,000,000,000 تومان
 • 310 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مبله در وازیوار

فروش ویلا مبله در وازیوار

نوشهر پیش‌پرداخت 10,200,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در نوشهر چلندر

فروش ویلا باغ در نوشهر چلندر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا فلت در نوشهر

فروش ویلا فلت در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 400,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مبله در نوشهر

فروش ویلا مبله در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز نوشهر

فروش ویلا با استخر روباز نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با نمای مدرن در نوشهر

فروش ویلا با نمای مدرن در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 340 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا باغ در نوشهر

فروش ویلا باغ در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق