فروش ویلا در نوشهر ونوش

فروش ویلا در نوشهر ونوش

نوشهر پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در نوشهر

فروش ویلا باغ در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 400,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,600,000,000 تومان
 • 715 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با استخر نوشهر شهرکی

فروش ویلا با استخر نوشهر شهرکی

نوشهر پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر نیم دوبلکس

فروش ویلا در نوشهر نیم دوبلکس

نوشهر پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا لوکس نوشهر با ویو جنگل

ویلا لوکس نوشهر با ویو جنگل

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس در سیسنگان

فروش ویلا لوکس در سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 20,000,000,000 تومان
 • 1800 m2 زمین
 • 1400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 7 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نزدیک ونوش

فروش ویلا نزدیک ونوش

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا جنگلی محدوده نوشهر

فروش ویلا جنگلی محدوده نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا ساحلی محدوده نوشهر

فروش ویلا ساحلی محدوده نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 15,000,000,000 تومان
 • 1250 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 233 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار مدرن نوشهر

فروش ویلا استخردار مدرن نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 540 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس لب دریا نوشهر

فروش ویلا لوکس لب دریا نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 20,000,000,000 تومان
 • 480 m2 زمین
 • 460 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس نوشهر استخردار

فروش ویلا لوکس نوشهر استخردار

نوشهر پیش‌پرداخت 20,000,000,000 تومان
 • 5600 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا جنگلی محدوده نوشهر

فروش ویلا جنگلی محدوده نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 15,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار نوشهر

فروش ویلا استخردار نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 15,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا سیسنگان فلت مبله

فروش ویلا سیسنگان فلت مبله

نوشهر پیش‌پرداخت 7,000,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا با نمای مدرن در نوشهر

ویلا با نمای مدرن در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 750,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 440 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا نوشهر در شهرک

فروش ویلا نوشهر در شهرک

نوشهر پیش‌پرداخت 30,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا مدرن لوکس با استخر نوشهر

ویلا مدرن لوکس با استخر نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 612 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر با استخر

فروش ویلا در نوشهر با استخر

نوشهر پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر سیسنگان

فروش ویلا در نوشهر سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مدرن استخردار نوشهر

فروش ویلا مدرن استخردار نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا فلت در نوشهر

فروش ویلا فلت در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق