فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 318 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس اطراف نوشهر

فروش ویلا لوکس اطراف نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 9,500,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف وازیوار

فروش ویلا اطراف وازیوار

نوشهر پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ لوکس در نوشهر

فروش ویلا باغ لوکس در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 9,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا استخردار فروشی در نوشهر

ویلا استخردار فروشی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا شیک در نوشهر

فروش ویلا شیک در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 307 m2 زمین
 • 204 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا شهرکی در نوشهر

فروش ویلا شهرکی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلای لوکس در سیسنگان فروشی

ویلای لوکس در سیسنگان فروشی

نوشهر پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس جنگلی نوشهر

فروش ویلا لوکس جنگلی نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس در نوشهر

فروش ویلا لوکس در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 470 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا لوکس استخردار نوشهر

ویلا لوکس استخردار نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا شهرک ساحلی نوشهر

فروش ویلا شهرک ساحلی نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 14,000,000,000 تومان
 • 480 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس مدرن در نوشهر

فروش ویلا لوکس مدرن در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 840 m2 زمین
 • 470 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال سیسنگان

خرید ویلا شمال سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در نوشهر دوبلکس

فروش ویلا در نوشهر دوبلکس

نوشهر پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا جنگلی محدوده رویان

فروش ویلا جنگلی محدوده رویان

نوشهر پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر سیسنگان

فروش ویلا در نوشهر سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 4,700,000,000 تومان
 • 740 m2 زمین
 • 640 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در نوشهر

فروش ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 950,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا ساحلی در نوشهر

فروش ویلا ساحلی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا ساحلی در نوشهر

فروش ویلا ساحلی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر استخردار

فروش ویلا در نوشهر استخردار

نوشهر پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا با استخر سرپوشیده نوشهر

ویلا با استخر سرپوشیده نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در نوشهر

فروش ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 5,500,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مبله در نوشهر

فروش ویلا مبله در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در نوشهر

فروش ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 1120 m2 زمین
 • 1000 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق