فروش ویلا اطراف وازیوار

فروش ویلا اطراف وازیوار

نوشهر پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
خرید ویلا استخردار در نوشهر

خرید ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 5500 m2 زمین
 • 3400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا لوکس استخردار در نوشهر

ویلا لوکس استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 8,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در نوشهر ونوش

ویلا فروشی در نوشهر ونوش

نوشهر پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 362 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای لوکس در نوشهر استخردار

فروش ویلای لوکس در نوشهر استخردار

نوشهر پیش‌پرداخت 9,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا با ساحل اختصاصی در نوشهر

خرید ویلا با ساحل اختصاصی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ ساحلی در نوشهر

فروش ویلا باغ ساحلی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مبله جنگلی در نوشهر

فروش ویلا مبله جنگلی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,300,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در لیتنگان

فروش ویلا دوبلکس در لیتنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 350,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر لتینگان

فروش ویلا در نوشهر لتینگان

نوشهر پیش‌پرداخت 350,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در لتینگان

فروش ویلا در لتینگان

نوشهر پیش‌پرداخت 350,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در چلندر

ویلا فروشی در چلندر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,100,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا دوبلکس در نوشهر برای فروش

ویلا دوبلکس در نوشهر برای فروش

نوشهر پیش‌پرداخت 450,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در سیسنگان

خرید ویلا در سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 450,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در نوشهر

فروش ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا دوبلکس شهرکی در نوشهر

خرید ویلا دوبلکس شهرکی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 377 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای لوکس در نوشهر

فروش ویلای لوکس در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 9,000,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش فوری ویلا باغ در نوشهر

فروش فوری ویلا باغ در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
ویلای لوکس با استخر در نوشهر

ویلای لوکس با استخر در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 560 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا تریبلکس در سیسنگان

فروش ویلا تریبلکس در سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا فلت در نوشهر

فروش ویلا فلت در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 400,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مدرن استخردار در نوشهر

فروش ویلا مدرن استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 492 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,250,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلای لوکس در سیسینگان فروشی

ویلای لوکس در سیسینگان فروشی

نوشهر پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای لوکس در سیسنگان

فروش ویلای لوکس در سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 900 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در نوشهر استخردار

فروش ویلا در نوشهر استخردار

نوشهر پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 390 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا جنگلی در لتینگان

فروش ویلا جنگلی در لتینگان

نوشهر پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق