فروش ویلا باغ در نوشهر

فروش ویلا باغ در نوشهر

نوشهر قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 627 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با ویوی کوه نزدیک نوشهر

فروش ویلا با ویوی کوه نزدیک نوشهر

نوشهر قیمت 420,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا اطراف نوشهر

فروش ویلا اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در چلک

فروش ویلا در چلک

نوشهر قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا نزدیک نوشهر در چلک

فروش ویلا نزدیک نوشهر در چلک

نوشهر قیمت 670,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 205 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا اطراف نوشهر

فروش ویلا اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 550,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس اطراف نوشهر

خرید ویلا دوبلکس اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا فلت و استخردار

فروش ویلا فلت و استخردار

نوشهر قیمت 870,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نزدیک نوشهر

خرید ویلا نزدیک نوشهر

نوشهر قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس اطراف نوشهر

فروش ویلا دوبلکس اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 600,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر ملکار

فروش ویلا در نوشهر ملکار

نوشهر قیمت 450,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا فلت اطراف نوشهر

فروش ویلا فلت اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 400,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نزدیک نوشهر

فروش ویلا نزدیک نوشهر

نوشهر قیمت 350,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نزدیک سیسنگان

فروش ویلا نزدیک سیسنگان

نوشهر قیمت 750,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 800,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز در نوشهر

فروش ویلا با استخر روباز در نوشهر

نوشهر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر چلک

فروش ویلا در نوشهر چلک

نوشهر قیمت 750,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در نوشهر

فروش ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر استخردار

فروش ویلا در نوشهر استخردار

نوشهر قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در اطراف نوشهر

فروش ویلا در اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 650,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای شیک و مدرن در نوشهر

فروش ویلای شیک و مدرن در نوشهر

نوشهر قیمت 2,100,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 7 اتاق
فروش ویلا در اطراف نوشهر

فروش ویلا در اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 600,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا اطراف نوشهر

فروش ویلا اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 500,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سیاهرود

فروش ویلا در سیاهرود

نوشهر قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 326 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای لوکس استخردار

فروش ویلای لوکس استخردار

نوشهر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 1100 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 880,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا حیاط دار در چلک

فروش ویلا حیاط دار در چلک

نوشهر قیمت 600,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در لتینگان دوبلکس و مدرن

فروش ویلا در لتینگان دوبلکس و مدرن

نوشهر قیمت 700,000,000 تومان
 • 290 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در ونوش دوبلکس

فروش ویلا در ونوش دوبلکس

نوشهر قیمت 650,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق