فروش ویلا با سونا و جکوزی در نوشهر

فروش ویلا با سونا و جکوزی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 385 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با استخر در نوشهر

فروش ویلا با استخر در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مدرن در نوشهر

فروش ویلا مدرن در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 356 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار در ونوش

فروش ویلا لوکس استخردار در ونوش

نوشهر پیش‌پرداخت 7,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 1600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا فروشی در ونوش

ویلا فروشی در ونوش

نوشهر پیش‌پرداخت 550,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 137 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در نوشهر

فروش ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مبله استخردار در ونوش

فروش ویلا مبله استخردار در ونوش

نوشهر پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ در نوشهر

فروش ویلا باغ در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 720 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا دوبلکس فروشی در نوشهر

ویلا دوبلکس فروشی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 365 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا محوطه سازی شده در نوشهر

خرید ویلا محوطه سازی شده در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 400,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا لوکس بااستخر روباز در نوشهر

خرید ویلا لوکس بااستخر روباز در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نزدیک دریا در نوشهر

فروش ویلا نزدیک دریا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا محوطه سازی شده

فروش ویلا محوطه سازی شده

نوشهر پیش‌پرداخت 980,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در وازیوار

خرید ویلا در وازیوار

نوشهر پیش‌پرداخت 350,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس اطراف نوشهر

فروش ویلا دوبلکس اطراف نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا بااستخر سرپوشیده در ونوش

ویلا بااستخر سرپوشیده در ونوش

نوشهر پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 364 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا استخردار فروشی در نوشهر

ویلا استخردار فروشی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا شهرکی در نوشهر

فروش ویلا شهرکی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 310 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا با ساحل اختصاصی و استخر در نوشهر

ویلا با ساحل اختصاصی و استخر در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر

فروش ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر دوبلکس

فروش ویلا در نوشهر دوبلکس

نوشهر پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا استخردار در نوشهر فروشی

ویلا استخردار در نوشهر فروشی

نوشهر پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 1070 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا باغ لوکس در نوشهر

فروش ویلا باغ لوکس در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 9,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
ویلا دوبلکس در سیسنگان فروشی

ویلا دوبلکس در سیسنگان فروشی

نوشهر پیش‌پرداخت 300,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس شهرکی در نوشهر

فروش ویلا دوبلکس شهرکی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در چلندر

فروش ویلا دوبلکس در چلندر

نوشهر پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق