فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 800,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 1,650,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر سیسنگان

فروش ویلا در نوشهر سیسنگان

نوشهر قیمت 850,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 290 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مبله در نوشهر

فروش ویلا مبله در نوشهر

نوشهر قیمت 780,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 1,450,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف نوشهر

فروش ویلا اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 1,250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در نوشهر

فروش ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا با ساحل اختصاصی و استخر در نوشهر

ویلا با ساحل اختصاصی و استخر در نوشهر

نوشهر قیمت 8,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 750,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف نوشهر

فروش ویلا اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 1,700,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 430 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا اطراف نوشهر

فروش ویلا اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در وازیوار

فروش ویلا در وازیوار

نوشهر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 950 m2 زمین
 • 460 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
ویلا مدرن استخردار در نوشهر

ویلا مدرن استخردار در نوشهر

نوشهر قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نزدیک نوشهر

فروش ویلا نزدیک نوشهر

نوشهر قیمت 800,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای مدرن و لوکس

فروش ویلای مدرن و لوکس

نوشهر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 925 m2 زمین
 • 660 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا داخل شهرک اطراف نوشهر

ویلا داخل شهرک اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 850,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای شیک در چلک

فروش ویلای شیک در چلک

نوشهر قیمت 1,800,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 13,000,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 1000 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای تریبلکس با استخر

فروش ویلای تریبلکس با استخر

نوشهر قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 310 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای دوبلکس اطراف نوشهر

فروش ویلای دوبلکس اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 950,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 205 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا اطراف نوشهر

فروش ویلا اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 800,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف نوشهر

فروش ویلا اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

فروش ویلا دوبلکس در نوشهر

نوشهر قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا داخل شهرک اطراف نوشهر

خرید ویلا داخل شهرک اطراف نوشهر

نوشهر قیمت 950,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 205 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای دوبلکس در نوشهر

فروش ویلای دوبلکس در نوشهر

نوشهر قیمت 490,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 155 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر قیمت 850,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق