فروش ویلا استخردار در گیلاوند

فروش ویلا استخردار در گیلاوند

دماوند 10,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه 1,550,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 144 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار قیمت 2,100,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار قیمت 1,800,000,000 تومان
 • 820 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلای مدرن استخردار اطراف تهران

ویلای مدرن استخردار اطراف تهران

شهریار قیمت 3,200,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ نزدیک تهران با استخر

خرید ویلا باغ نزدیک تهران با استخر

شهریار قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار قیمت 1,700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا با استخر در شهریار

خرید ویلا با استخر در شهریار

شهریار قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار قیمت 5,200,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلاباغ در شهریار

فروش ویلاباغ در شهریار

شهریار قیمت 4,500,000,000 تومان
 • 2300 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در کردان

فروش ویلا استخردار در کردان

کردان قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در چهار باغ کرج بااستخر

فروش ویلا در چهار باغ کرج بااستخر

چهار باغ قیمت 500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 65 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک کرج

فروش ویلا استخردار نزدیک کرج

سهیلیه قیمت 890,000,000 تومان
 • 612 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

سهیلیه قیمت 1,050,000,000 تومان
 • 725 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در دماوند

فروش ویلا استخردار در دماوند

دماوند قیمت 3,200,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 340 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار قیمت 1,800,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در کردزار شهریار

فروش ویلا در کردزار شهریار

شهریار قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلاباغ در شهریار

فروش ویلاباغ در شهریار

شهریار قیمت 5,000,000,000 تومان
 • 4000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چهارباغ کرج

فروش ویلا در چهارباغ کرج

چهار باغ قیمت 949,000,000 تومان
 • 530 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا در شهریار استخردار

فروش ویلا در شهریار استخردار

شهریار قیمت 4,300,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار

فروش ویلا باغ استخردار

شهریار قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه استخردار

فروش ویلا در سهیلیه استخردار

سهیلیه قیمت 870,000,000 تومان
 • 454 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در کوهسار

فروش ویلا استخردار در کوهسار

کوهسار قیمت 1,900,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در دشت مشاء

فروش ویلا استخردار در دشت مشاء

دماوند قیمت 12,800,000,000 تومان
 • 1280 m2 زمین
 • 980 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهلیه

فروش ویلا استخردار در سهلیه

سهیلیه قیمت 1,950,000,000 تومان
 • 954 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در ویلادشت

فروش ویلا در ویلادشت

شهریار قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 1750 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا در ملارد استخردار فروشی

ویلا در ملارد استخردار فروشی

ملارد قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در شهریار با استخر

فروش ویلا در شهریار با استخر

شهریار قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 2,700,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در شهریار

خرید ویلا دوبلکس در شهریار

شهریار قیمت 1,800,000,000 تومان
 • 825 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در ملارد استخردار

خرید ویلا در ملارد استخردار

شهریار قیمت 2,300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق