فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

کردان 3,500,000,000 تومان
 • 10000 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در پلور

فروش ویلا در پلور

پلور 20,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 340 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار لوکس کردان

فروش ویلا استخردار لوکس کردان

کردان 22,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار کردان

فروش ویلا لوکس استخردار کردان

کردان 5,800,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار شهریار

فروش ویلا استخردار شهریار

شهریار 8,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در شهریار استخردار

فروش ویلا در شهریار استخردار

شهریار 1,300,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس در کردان

فروش ویلا لوکس در کردان

کردان 4,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک کرج

فروش ویلا استخردار نزدیک کرج

کرج 1,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در دماوند

فروش ویلا استخردار در دماوند

دماوند 1,000,000,000 تومان
 • 910 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق