فروش ویلا استخردار در گیلاوند

فروش ویلا استخردار در گیلاوند

دماوند 11,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در آبسرد

فروش ویلا باغ استخردار در آبسرد

آبسرد قیمت 5,800,000,000 تومان
 • 2350 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا با استخر در سهیلیه

خرید ویلا با استخر در سهیلیه

سهیلیه قیمت 690,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه کرج

فروش ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش فروش ویلا در زان استخردار

فروش فروش ویلا در زان استخردار

آبسرد قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 3200 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای دوبلکس در کردان

فروش ویلای دوبلکس در کردان

کردان قیمت 3,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ در کوهسار

فروش ویلا باغ در کوهسار

کوهسار قیمت 25,000,000,000 تومان
 • 4350 m2 زمین
 • 1525 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا با استخر در شهریار

خرید ویلا با استخر در شهریار

شهریار قیمت 1,400,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار قیمت 5,200,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلای مدرن استخردار اطراف تهران

ویلای مدرن استخردار اطراف تهران

شهریار قیمت 2,300,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار قیمت 1,800,000,000 تومان
 • 820 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار قیمت 1,700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ نزدیک تهران با استخر

خرید ویلا باغ نزدیک تهران با استخر

شهریار قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار قیمت 2,100,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در سهیلیه

فروش ویلاباغ در سهیلیه

سهیلیه قیمت 750,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در کردان با استخر روباز

فروش ویلا در کردان با استخر روباز

کردان قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 833 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در کردان

خرید ویلا استخردار در کردان

کردان قیمت 2,200,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای لوکس در کردان

فروش ویلای لوکس در کردان

کردان قیمت 5,500,000,000 تومان
 • 1104 m2 زمین
 • 950 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 3 اتاق
 خرید ویلا در زعفرانیه کرج

خرید ویلا در زعفرانیه کرج

سهیلیه قیمت 2,600,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا در زرین دشت نزدیک تهران

ویلا در زرین دشت نزدیک تهران

فیروزکوه قیمت 4,500,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چارباغ کرج

فروش ویلا در چارباغ کرج

چهار باغ قیمت 445,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در کردان با استخر

فروش ویلا در کردان با استخر

کردان قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای لوکس نزدیک تهران

فروش ویلای لوکس نزدیک تهران

شهریار قیمت 7,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 850 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق