فروش ویلا استخردار کردان سرخاب

فروش ویلا استخردار کردان سرخاب

کردان 500,000,000 تومان
 • 512 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
ویلا لوکس در کردان سهیلیه

ویلا لوکس در کردان سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 6,500,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس مبله در سهیلیه

فروش ویلا لوکس مبله در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 300,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر اطراف کرج

فروش ویلا با استخر اطراف کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار اطراف سهیلیه

فروش ویلا استخردار اطراف سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس در بومهن

فروش ویلا لوکس در بومهن

بومهن پیش‌پرداخت 11,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
عمارت لوکس نزدیک تهران

عمارت لوکس نزدیک تهران

شهر جدید اندیشه پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس نزدیک تهران

فروش ویلا لوکس نزدیک تهران

ملارد پیش‌پرداخت 15,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا باغ رویایی در شهریار

خرید ویلا باغ رویایی در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 50,000,000,000 تومان
 • 6400 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
باغ ویلای لوکس در محمد شهر

باغ ویلای لوکس در محمد شهر

محمد شهر پیش‌پرداخت 25,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در کردان

فروش ویلا باغ استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 18,000,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار بومهن

فروش ویلا لوکس استخردار بومهن

بومهن پیش‌پرداخت 18,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
ویلا باغ مدرن استخر دار شهریار

ویلا باغ مدرن استخر دار شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 706 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا باغ فروشی واقع در سهیلیه

ویلا باغ فروشی واقع در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مدرن در شهریار

فروش ویلا مدرن در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 6,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا اطراف کردان سرخاب

فروش ویلا اطراف کردان سرخاب

سهیلیه پیش‌پرداخت 5,800,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

سهیلیه پیش‌پرداخت 5,700,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سرخاب کرج

فروش ویلا در سرخاب کرج

کرج پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 99 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر جکوزی سهیلیه

فروش ویلا با استخر جکوزی سهیلیه

هشتگرد پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در کوهسار کرج

فروش ویلا استخردار در کوهسار کرج

کوهسار پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 760 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر اطراف هشتگرد

فروش ویلا با استخر اطراف هشتگرد

هشتگرد پیش‌پرداخت 2,700,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نزدیک کردان سرخاب

فروش ویلا نزدیک کردان سرخاب

سهیلیه پیش‌پرداخت 4,600,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا کرج ییلاق آران

فروش ویلا کرج ییلاق آران

سهیلیه پیش‌پرداخت 7,000,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه کرج

فروش ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,600,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه نزدیک کردان

فروش ویلا در سهیلیه نزدیک کردان

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,750,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار مبله دماوند

فروش ویلا استخردار مبله دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 15,000,000,000 تومان
 • 520 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مدرن سعیدآباد هشتگرد

فروش ویلا مدرن سعیدآباد هشتگرد

سهیلیه پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر اطراف کردان

فروش ویلا با استخر اطراف کردان

کردان پیش‌پرداخت 5,700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ شهریار فردوسیه

فروش ویلا باغ شهریار فردوسیه

شهریار پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا فلت با استخر شهریار

فروش ویلا فلت با استخر شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 660 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق