فروش ویلای لوکس در کردان بااستخر

فروش ویلای لوکس در کردان بااستخر

کردان 7,950,000,000 تومان
 • 2363 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در دماوند استخردار

فروش ویلا در دماوند استخردار

دماوند 8,500,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
ویلای مدرن استخردار اطراف تهران

ویلای مدرن استخردار اطراف تهران

شهریار پیش‌پرداخت 3,200,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا با استخر در شهریار

خرید ویلا با استخر در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ نزدیک تهران با استخر

خرید ویلا باغ نزدیک تهران با استخر

شهریار پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 2,100,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 820 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 5,200,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,550,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 144 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در شهریار

فروش ویلاباغ در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 2300 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در کردان کوهسار

فروش ویلا در کردان کوهسار

کردان پیش‌پرداخت 8,000,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان پیش‌پرداخت 15,000,000,000 تومان
 • 8000 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 7 اتاق
فروش ویلا استخردار در طالقان

فروش ویلا استخردار در طالقان

طالقان پیش‌پرداخت 2,700,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلای استخردار در آبسرد

خرید ویلای استخردار در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 1,100,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای لوکس نزدیک سیهلیه

فروش ویلای لوکس نزدیک سیهلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,800,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در کیلان دماوند

خرید ویلا در کیلان دماوند

کیلان پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در آبسرد

فروش ویلا استخردار در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 690,000,000 تومان
 • 516 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز نزدیک سهیلیه

فروش ویلا با استخر روباز نزدیک سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,480,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک تهران

فروش ویلا استخردار نزدیک تهران

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,100,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک سهیلیه

فروش ویلا استخردار نزدیک سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز در ماهدشت

فروش ویلا با استخر روباز در ماهدشت

محمد شهر پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 10000 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر در زان آبسر

فروش ویلا با استخر در زان آبسر

آبسرد پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 1550 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در شهریار

فروش ویلا باغ در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در ویلادشت

فروش ویلا در ویلادشت

ملارد پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1750 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 1175 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کیلان دماوند

فروش ویلا در کیلان دماوند

آبسرد پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

هشتگرد پیش‌پرداخت 560,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای فلت استخردار در آبسرد

فروش ویلای فلت استخردار در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 690,000,000 تومان
 • 516 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در زان

فروش ویلا استخردار در زان

آبسرد پیش‌پرداخت 2,650,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار سهیلیه

فروش ویلا استخردار سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق