ویلا با استخر روباز نزدیک کردان

ویلا با استخر روباز نزدیک کردان

کردان 5,000,000,000 تومان
 • 780 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در کردان

فروش ویلا باغ در کردان

کردان 8,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز نزدیک تهران

فروش ویلا با استخر روباز نزدیک تهران

اسلامشهر 7,000,000,000 تومان
 • 448 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

کردان 3,900,000,000 تومان
 • 580 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

کردان 5,600,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک تهران

فروش ویلا استخردار نزدیک تهران

شهریار 15,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ مدرن نزدیک تهران

فروش ویلا باغ مدرن نزدیک تهران

شهریار 35,000,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق