خرید باغ ویلا استخردار در شهریار

خرید باغ ویلا استخردار در شهریار

شهریار 25,000,000,000 تومان
 • 7000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
عمارت لوکس نزدیک تهران

عمارت لوکس نزدیک تهران

شهر جدید اندیشه 3,500,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای لوکس در کردان بااستخر

فروش ویلای لوکس در کردان بااستخر

کردان 7,950,000,000 تومان
 • 2363 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش عمارت لوکس در محمدشهر

فروش عمارت لوکس در محمدشهر

محمد شهر 20,000,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • 10000 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در آبسرد شهرک پزشکان

فروش ویلا در آبسرد شهرک پزشکان

آبسرد 4,200,000,000 تومان
 • 1132 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در دماوند استخردار

فروش ویلا در دماوند استخردار

دماوند 8,500,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
ویلای مدرن استخردار اطراف تهران

ویلای مدرن استخردار اطراف تهران

شهریار پیش‌پرداخت 3,200,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ رویایی در شهریار

خرید ویلا باغ رویایی در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 27,000,000,000 تومان
 • 6400 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا باغ نزدیک تهران با استخر

خرید ویلا باغ نزدیک تهران با استخر

شهریار پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 2,100,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 820 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش باغ ویلا در محمدشهر

فروش باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر پیش‌پرداخت 20,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 1200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 8,500,000,000 تومان
 • 2152 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا با استخر در شهریار

خرید ویلا با استخر در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 5,200,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,550,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 144 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در شهریار

فروش ویلاباغ در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 2300 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر استخردار

خرید باغ ویلا در محمدشهر استخردار

محمد شهر پیش‌پرداخت 30,000,000,000 تومان
 • 8000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در کردان کوهسار

فروش ویلا در کردان کوهسار

کردان پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان پیش‌پرداخت 15,000,000,000 تومان
 • 8000 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 7 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا با استخر و جکوزی

خرید باغ ویلا با استخر و جکوزی

شهریار پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در جابان

فروش ویلا استخردار در جابان

دماوند پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهلیه

فروش ویلا استخردار در سهلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,850,000,000 تومان
 • 954 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف تهران

فروش ویلا اطراف تهران

اسلامشهر پیش‌پرداخت 1,350,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 5,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا استخردار در شهریار

خرید باغ ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 5,500,000,000 تومان
 • 1250 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در محمدشهر

فروش ویلا استخردار در محمدشهر

محمد شهر پیش‌پرداخت 11,000,000,000 تومان
 • 2100 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا استخردار لوکس

فروش ویلا استخردار لوکس

ملارد پیش‌پرداخت 9,000,000,000 تومان
 • 2400 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا در شهریار استخردار

فروش ویلا در شهریار استخردار

شهریار پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 2600 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا استخردار در کردان

خرید ویلا استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 25,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در کردان

فروش ویلا استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 560 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
باغ ویلا فروشی در دشت مشاء

باغ ویلا فروشی در دشت مشاء

دماوند پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ با استخر در محمدشهر

فروش ویلا باغ با استخر در محمدشهر

محمد شهر پیش‌پرداخت 16,000,000,000 تومان
 • 6000 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق