فروش ویلا باغ در سهیلیه

فروش ویلا باغ در سهیلیه

سهیلیه 6,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 465 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس نزدیک تهران

فروش ویلا لوکس نزدیک تهران

ملارد 15,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در تهراندشت

فروش ویلا دوبلکس در تهراندشت

کردان 4,500,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
عمارت لوکس نزدیک تهران

عمارت لوکس نزدیک تهران

شهر جدید اندیشه پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلای مدرن استخردار اطراف تهران

ویلای مدرن استخردار اطراف تهران

شهریار پیش‌پرداخت 3,200,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 2,100,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 6,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 5,200,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ رویایی در شهریار

خرید ویلا باغ رویایی در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 50,000,000,000 تومان
 • 6400 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
باغ ویلای لوکس در محمد شهر

باغ ویلای لوکس در محمد شهر

محمد شهر پیش‌پرداخت 25,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 820 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا با استخر در شهریار

خرید ویلا با استخر در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ نزدیک تهران با استخر

خرید ویلا باغ نزدیک تهران با استخر

شهریار پیش‌پرداخت 2,300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 144 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در شهریار

فروش ویلاباغ در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 2300 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در کردان کوهسار

فروش ویلا در کردان کوهسار

کردان پیش‌پرداخت 7,000,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا بااستخر در باغستان شهریار

فروش ویلا بااستخر در باغستان شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ لوکس در بومهن

فروش ویلا باغ لوکس در بومهن

بومهن پیش‌پرداخت 14,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 530 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در کرج شهرک زعفرانیه

فروش ویلا در کرج شهرک زعفرانیه

کردان پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

کردان پیش‌پرداخت 2,400,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 3,800,000,000 تومان
 • 760 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس در آبسرد دماوند

فروش ویلا لوکس در آبسرد دماوند

آبسرد پیش‌پرداخت 5,100,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مبله استخردار در کردان

فروش ویلا مبله استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در دماوند

فروش ویلا استخردار در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 250,000,000 تومان
 • 1089 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا مبله استخردار در شهریار

فروش ویلا مبله استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 540 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در آبسرد

فروش ویلا استخردار در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 530 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در چهارباغ کرج با استخر

فروش ویلا در چهارباغ کرج با استخر

چهار باغ پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا استخردار در چهارباغ کرج

فروش ویلا استخردار در چهارباغ کرج

چهار باغ پیش‌پرداخت 1,600,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهرک زعفرانیه

فروش ویلا استخردار در شهرک زعفرانیه

کردان پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مدرن در تهران استخردار

فروش ویلا مدرن در تهران استخردار

دماوند پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در کیلان دماوند

خرید ویلا در کیلان دماوند

کیلان پیش‌پرداخت 1,650,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در گیلاوند

فروش ویلا استخردار در گیلاوند

گیلاوند پیش‌پرداخت 9,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 1000 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 3 اتاق