فروش ویلا مبله در کردان

فروش ویلا مبله در کردان

کردان 1,000,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا لوکس مبله نزدیک کردان

فروش ویلا لوکس مبله نزدیک کردان

سهیلیه 10,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
عمارت لوکس نزدیک تهران

عمارت لوکس نزدیک تهران

شهر جدید اندیشه پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس نزدیک تهران

فروش ویلا لوکس نزدیک تهران

ملارد پیش‌پرداخت 15,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 2,100,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 5,200,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ رویایی در شهریار

خرید ویلا باغ رویایی در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 50,000,000,000 تومان
 • 6400 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
باغ ویلای لوکس در محمد شهر

باغ ویلای لوکس در محمد شهر

محمد شهر پیش‌پرداخت 25,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 820 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا با استخر در شهریار

خرید ویلا با استخر در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ نزدیک تهران با استخر

خرید ویلا باغ نزدیک تهران با استخر

شهریار پیش‌پرداخت 2,300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در کردان

فروش ویلا باغ استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 11,000,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 144 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در شهریار

فروش ویلاباغ در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 2300 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در کردان کوهسار

فروش ویلا در کردان کوهسار

کردان پیش‌پرداخت 11,000,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه با استخر

فروش ویلا در سهیلیه با استخر

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,300,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در شهرک زعفرانیه

فروش ویلا در شهرک زعفرانیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نزدیک کردان استخردار

فروش ویلا نزدیک کردان استخردار

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 680 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا استخردار در شهریار ویو باغات

ویلا استخردار در شهریار ویو باغات

شهریار پیش‌پرداخت 8,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در تهراندشت با استخر

فروش ویلا در تهراندشت با استخر

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,600,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا استخردار در چهارباغ

فروش ویلا استخردار در چهارباغ

چهار باغ پیش‌پرداخت 7,000,000,000 تومان
 • 2100 m2 زمین
 • 84 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 8,500,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نزدیک کردان

فروش ویلا نزدیک کردان

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,300,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در تهراندشت کرج

فروش ویلا در تهراندشت کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 760 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار چهارباغ کرج

فروش ویلا استخردار چهارباغ کرج

چهار باغ پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در آبسرد

فروش ویلا باغ استخردار در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 5,500,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز در کردان

فروش ویلا با استخر روباز در کردان

کردان پیش‌پرداخت 15,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز اطراف کرج

فروش ویلا با استخر روباز اطراف کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,780,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ لوکس در محمد شهر

فروش ویلا باغ لوکس در محمد شهر

محمد شهر پیش‌پرداخت 19,000,000,000 تومان
 • 1627 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 13,000,000,000 تومان
 • 1250 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در محمدشهر

فروش ویلا باغ در محمدشهر

محمد شهر پیش‌پرداخت 12,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق