فروش ویلا مدرن استخردار نور

فروش ویلا مدرن استخردار نور

نور 3,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا استخردار ویو ابدی جنگل نور

ویلا استخردار ویو ابدی جنگل نور

نور 2,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا با استخر و جکوزی رودهن تهران

ویلا با استخر و جکوزی رودهن تهران

رودهن 20,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس با روف گاردن نور

فروش ویلا لوکس با روف گاردن نور

نور 2,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار نوشهر

فروش ویلا لوکس استخردار نوشهر

نوشهر 2,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس در کردان

فروش ویلا لوکس در کردان

کردان 26,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مدرن لوکس نور

فروش ویلا مدرن لوکس نور

نور 2,500,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس فول امکانات نور

فروش ویلا لوکس فول امکانات نور

نور 2,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا لوکس مدرن محمودآباد

فروش ویلا لوکس مدرن محمودآباد

محمود آباد 5,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار دماوند

فروش ویلا لوکس استخردار دماوند

دماوند 10,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار دماوند

فروش ویلا لوکس استخردار دماوند

دماوند 31,000,000,000 تومان
 • 660 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق