فروش ویلا استخردار در نوشهر چلک

فروش ویلا استخردار در نوشهر چلک

نوشهر 2,000,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار شهرکی در سیسنگان

فروش ویلا استخردار شهرکی در سیسنگان

نوشهر 1,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف نور

فروش ویلا اطراف نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا جنگلی لوکس بااستخر

فروش ویلا جنگلی لوکس بااستخر

نوشهر 2,000,000,000 تومان
 • 1045 m2 زمین
 • 412 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در چمستان

فروش ویلا باغ استخردار در چمستان

چمستان 400,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مبله استخردار در چمستان

فروش ویلا مبله استخردار در چمستان

چمستان 350,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس در رویان

فروش ویلا لوکس در رویان

رویان 1,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار در نوشهر

فروش ویلا لوکس استخردار در نوشهر

نوشهر 2,500,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس جنگلی در نوشهر چلک

فروش ویلا لوکس جنگلی در نوشهر چلک

نوشهر 4,800,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مدرن در شمال استخردار

فروش ویلا مدرن در شمال استخردار

نور 600,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در سیسنگان

فروش ویلا استخردار در سیسنگان

نوشهر 1,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مدرن لوکس در نوشهر

فروش ویلا مدرن لوکس در نوشهر

نوشهر 6,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس اطراف چمستان

فروش ویلا لوکس اطراف چمستان

چمستان 900,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس جنگلی در ونوش

فروش ویلا لوکس جنگلی در ونوش

رویان 1,600,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا شیک جنگلی در نور

فروش ویلا شیک جنگلی در نور

نور 350,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس در نوشهر

فروش ویلا لوکس در نوشهر

نوشهر 4,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا با ویوی دریا در رویان

خرید ویلا با ویوی دریا در رویان

رویان 500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا لوکس با ویو دریا در نوشهر

فروش ویلا لوکس با ویو دریا در نوشهر

نوشهر 3,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای مدرن در نوشهر

فروش ویلای مدرن در نوشهر

نوشهر 2,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار

فروش ویلا لوکس استخردار

چمستان 900,000,000 تومان
 • 510 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار در نور

فروش ویلا لوکس استخردار در نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در چمستان

فروش ویلا استخردار در چمستان

چمستان 900,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 310 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس در نور

فروش ویلا لوکس در نور

نور پیش‌پرداخت 660,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
عمارت لوکس نزدیک تهران

عمارت لوکس نزدیک تهران

شهر جدید اندیشه پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس نزدیک نور

فروش ویلا لوکس نزدیک نور

نور پیش‌پرداخت 430,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس در متل قو استخردار

فروش ویلا لوکس در متل قو استخردار

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 14,000,000,000 تومان
 • 540 m2 زمین
 • 470 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا اطراف نور

فروش ویلا اطراف نور

رویان پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا لوکس استخردار در زیباکنار

فروش ویلا لوکس استخردار در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 6,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 6,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا باغ رویایی در شهریار

خرید ویلا باغ رویایی در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 50,000,000,000 تومان
 • 6400 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در دریاگوشه بااستخر

فروش ویلا در دریاگوشه بااستخر

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 8,000,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 375 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس در محمودآباد

فروش ویلا لوکس در محمودآباد

محمود آباد پیش‌پرداخت 2,300,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار در نور

فروش ویلا لوکس استخردار در نور

نور پیش‌پرداخت 300,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس با ساحل اختصاصی

فروش ویلا لوکس با ساحل اختصاصی

سرخرود پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 390 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار در رویان

فروش ویلا لوکس استخردار در رویان

رویان پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 620 m2 زمین
 • 580 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس اطراف آمل

فروش ویلا لوکس اطراف آمل

آمل پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس در نور

فروش ویلا لوکس در نور

نور پیش‌پرداخت 400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در رویان

خرید ویلا دوبلکس در رویان

رویان پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا لوکس با ویوی دریاچه در نور

ویلا لوکس با ویوی دریاچه در نور

نور پیش‌پرداخت 3,800,000,000 تومان
 • 470 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا لوکس در آبسرد دماوند

فروش ویلا لوکس در آبسرد دماوند

آبسرد پیش‌پرداخت 5,100,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رامسر اربکله

فروش ویلا در رامسر اربکله

رامسر پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مدرن در تهران استخردار

فروش ویلا مدرن در تهران استخردار

دماوند پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا بااستخر در نوشهر سیسنگان

فروش ویلا بااستخر در نوشهر سیسنگان

نوشهر پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در گیلاوند

فروش ویلا استخردار در گیلاوند

گیلاوند پیش‌پرداخت 9,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 1000 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار در کوهسار

فروش ویلا لوکس استخردار در کوهسار

کوهسار پیش‌پرداخت 15,000,000,000 تومان
 • 1680 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا استخردار نزدیک کردان خوروین

ویلا استخردار نزدیک کردان خوروین

کردان پیش‌پرداخت 9,500,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در کردان آجین دوجین

فروش ویلا در کردان آجین دوجین

کردان پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 1310 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس در نور

فروش ویلا لوکس در نور

نور پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 520 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ لوکس در طاووسیه

فروش ویلا باغ لوکس در طاووسیه

کردان پیش‌پرداخت 6,300,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا کرج شهرک طاووسیه

فروش ویلا کرج شهرک طاووسیه

کردان پیش‌پرداخت 3,100,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در شهرک نمک آبرود

فروش ویلا در شهرک نمک آبرود

نمک آبرود پیش‌پرداخت 10,500,000,000 تومان
 • 547 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا شیک بااستخر روباز در شهریار

فروش ویلا شیک بااستخر روباز در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 640 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق