فروش ویلا مدرن نوشهر

فروش ویلا مدرن نوشهر

نوشهر 2,500,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار نور

فروش ویلا لوکس استخردار نور

نور 3,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 800 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا لوکس مدرن نوشهر

فروش ویلا لوکس مدرن نوشهر

نوشهر 10,000,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 430 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا لوکس نوشهر لب دریا با استخر

ویلا لوکس نوشهر لب دریا با استخر

نوشهر 9,000,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس نوشهر

فروش ویلا لوکس نوشهر

نوشهر 8,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق