فروش ویلا لوکس در بومهن

فروش ویلا لوکس در بومهن

بومهن پیش‌پرداخت 11,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در بومهن

فروش ویلا باغ استخردار در بومهن

پردیس پیش‌پرداخت 25,000,000,000 تومان
 • 1060 m2 زمین
 • 640 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا استخردار آبسرد

فروش ویلا استخردار آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 5,300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در دماوند

خرید ویلا در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 12,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا استخردار در مراء

خرید باغ ویلا استخردار در مراء

دماوند پیش‌پرداخت 16,000,000,000 تومان
 • 660 m2 زمین
 • 310 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رودهن مهرآباد

فروش ویلا در رودهن مهرآباد

رودهن پیش‌پرداخت 15,000,000,000 تومان
 • 1325 m2 زمین
 • 835 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در آبسرد

فروش ویلا در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در فیروزکوه

فروش ویلا در فیروزکوه

فیروزکوه پیش‌پرداخت 5,500,000,000 تومان
 • 165 m2 زمین
 • 291 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در دماوند

فروش ویلا در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 630 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا لاکچری در رودهن

فروش ویلا لاکچری در رودهن

رودهن پیش‌پرداخت 40,000,000,000 تومان
 • 930 m2 زمین
 • 900 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در دماوند جابان

فروش ویلا در دماوند جابان

آئینه ورزان پیش‌پرداخت 6,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دماوند کیلان با استخر

فروش ویلا دماوند کیلان با استخر

کیلان پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ دماوند با استخر

فروش ویلا باغ دماوند با استخر

دماوند پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا لوکس استخردار در دماوند

ویلا لوکس استخردار در دماوند

گیلاوند پیش‌پرداخت 30,000,000,000 تومان
 • 780 m2 زمین
 • 455 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا باغ در دماوند

فروش ویلا باغ در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 6,500,000,000 تومان
 • 306 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در دماوند

فروش ویلا استخردار در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا با استخر در رودهن مهراباد

ویلا با استخر در رودهن مهراباد

رودهن پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 720 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در دماوند

خرید ویلا در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 3,900,000,000 تومان
 • 1080 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار بومهن

فروش ویلا لوکس استخردار بومهن

بومهن پیش‌پرداخت 15,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا با استخر در رودهن

فروش ویلا با استخر در رودهن

رودهن پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 10000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا استخردار در رودهن مهراباد

ویلا استخردار در رودهن مهراباد

رودهن پیش‌پرداخت 11,500,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا فلت استخردار آبسرد

فروش ویلا فلت استخردار آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در گیلاوند

فروش ویلا در گیلاوند

گیلاوند پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 65 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در دماوند وادان

فروش ویلا در دماوند وادان

دماوند پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در آبسرد

فروش ویلا باغ استخردار در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 5,500,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس شهرکی در آبسرد

فروش ویلا لوکس شهرکی در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 15,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا با استخر سرپوشیده در دشت مشاء

ویلا با استخر سرپوشیده در دشت مشاء

دماوند پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا فول فرنیش در دشت مشاء

فروش ویلا فول فرنیش در دشت مشاء

دماوند پیش‌پرداخت 17,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 470 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در آبسرد

فروش ویلا باغ در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در آبسرد

فروش ویلا باغ استخردار در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق