فروش ویلا در دماوند وادان

فروش ویلا در دماوند وادان

دماوند پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در آبسرد

فروش ویلا باغ استخردار در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 5,500,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در دماوند

فروش ویلا استخردار در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا لوکس شهرکی در آبسرد

فروش ویلا لوکس شهرکی در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 15,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا با استخر سرپوشیده در دشت مشاء

ویلا با استخر سرپوشیده در دشت مشاء

دماوند پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا فول فرنیش در دشت مشاء

فروش ویلا فول فرنیش در دشت مشاء

دماوند پیش‌پرداخت 17,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 470 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در آبسرد

فروش ویلا باغ در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در آبسرد

فروش ویلا باغ استخردار در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا باغ در فیروزکوه

فروش ویلا باغ در فیروزکوه

فیروزکوه پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس در دماوند جابان

فروش ویلا لوکس در دماوند جابان

دماوند پیش‌پرداخت 8,000,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 999 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در پردیس کرشت

فروش ویلا در پردیس کرشت

پردیس پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 1050 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مدرن در تهران استخردار

فروش ویلا مدرن در تهران استخردار

دماوند پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در کیلان دماوند

خرید ویلا در کیلان دماوند

کیلان پیش‌پرداخت 1,650,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا استخردار در دماوند

فروش ویلا استخردار در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 1,090,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در مشاء

خرید باغ ویلا در مشاء

دماوند پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 310 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در گیلاوند

فروش ویلا باغ استخردار در گیلاوند

گیلاوند پیش‌پرداخت 2,650,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در گیلاوند

فروش ویلا باغ در گیلاوند

گیلاوند پیش‌پرداخت 3,750,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار در رودهن

فروش ویلا لوکس استخردار در رودهن

رودهن پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در آبسرد

فروش ویلا در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 750,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در آبسرد

فروش ویلا در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1163 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در وادان دماوند

فروش ویلا در وادان دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 720,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در آبعلی

فروش ویلا باغ در آبعلی

دماوند پیش‌پرداخت 1,650,000,000 تومان
 • 570 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا تریبلکس در دماوند

فروش ویلا تریبلکس در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 4,200,000,000 تومان
 • 290 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در آبسرد

فروش ویلا استخردار در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 1,950,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در آبسرد

فروش ویلا در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 750,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در جابان

فروش ویلا استخردار در جابان

دماوند پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در آبسرد شهرک پزشکان

فروش ویلا در آبسرد شهرک پزشکان

آبسرد پیش‌پرداخت 4,200,000,000 تومان
 • 1132 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای مدرن و لوکس در دماوند

فروش ویلای مدرن و لوکس در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
باغ ویلا فروشی در دشت مشاء

باغ ویلا فروشی در دشت مشاء

دماوند پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای استخردار در آبسرد

خرید ویلای استخردار در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 1,100,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق