ویلا استخردار ساحلی محمودآباد

ویلا استخردار ساحلی محمودآباد

محمود آباد 5,500,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا جنگلی نزدیک رویان

فروش ویلا جنگلی نزدیک رویان

نوشهر 28,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

نور 2,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا استخردار داخل شهرک نور

ویلا استخردار داخل شهرک نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا استخردار در نوشهر سیسنگان

ویلا استخردار در نوشهر سیسنگان

نوشهر 13,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مبله با ویو جنگل نور

فروش ویلا مبله با ویو جنگل نور

نور 2,550,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با جکوزی در چمستان

فروش ویلا با جکوزی در چمستان

چمستان 3,200,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در ماسال

فروش ویلا دوبلکس در ماسال

ماسال 3,000,000,000 تومان
 • 950 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مدرن لوکس نوشهر

فروش ویلا مدرن لوکس نوشهر

رویان 13,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در ماسال جنگلی

فروش ویلا در ماسال جنگلی

ماسال 3,700,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نیم پیلوت اطراف نور

فروش ویلا نیم پیلوت اطراف نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف نور

فروش ویلا اطراف نور

نور 1,200,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان

فروش ویلا در چمستان

چمستان 1,600,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مدرن نوشهر

فروش ویلا مدرن نوشهر

نوشهر 4,000,000,000 تومان
 • 1080 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر 2,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ با دریاچه رشت سنگر

فروش ویلا باغ با دریاچه رشت سنگر

رشت 30,000,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس شیک نور

فروش ویلا دوبلکس شیک نور

نور 5,000,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا جنگلی در ماسال

فروش ویلا جنگلی در ماسال

ماسال 3,500,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا جنگلی در ماسال طاسکوه

فروش ویلا جنگلی در ماسال طاسکوه

ماسال 10,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا شهرکی لوکس در نوشهر

فروش ویلا شهرکی لوکس در نوشهر

نوشهر 55,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 900 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق