فروش ویلا لوکس با استخر لب دریا

فروش ویلا لوکس با استخر لب دریا

نوشهر 3,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 800 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا شهرکی در گیلان

فروش ویلا شهرکی در گیلان

زیباکنار پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا فلت در زیباکنار

فروش ویلا فلت در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 450,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در زیباکنار

فروش ویلا در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 1,650,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا ساحلی استخردار در نوشهر

ویلا ساحلی استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 650,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا با ساحل اختصاصی در زیباکنار

ویلا با ساحل اختصاصی در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 3800 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در تنکابن

فروش ویلا در تنکابن

تنکابن پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 338 m2 زمین
 • 203 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در زیباکنار

فروش ویلا در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 150,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در زیباکنار گیلان

فروش ویلا در زیباکنار گیلان

زیباکنار پیش‌پرداخت 204,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس مبله در زیباکنار

فروش ویلا دوبلکس مبله در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 298,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در زیباکنار

فروش ویلا در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 650,000,000 تومان
 • 275 m2 زمین
 • 204 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر ویوی دریا

فروش ویلا در نوشهر ویوی دریا

نوشهر پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چلندر با ویوی دریا

فروش ویلا در چلندر با ویوی دریا

نوشهر پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با ساحل اختصاصی در نوشهر

فروش ویلا با ساحل اختصاصی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 800 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در بندر کیاشهر

فروش ویلا در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 259 m2 زمین
 • 164 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مبله در نوشهر ساحلی

فروش ویلا مبله در نوشهر ساحلی

نوشهر پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در زیباکنار

فروش ویلا دوبلکس در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 265 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در زیباکنار

فروش ویلا استخردار در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش خانه ویلایی در بندر انزلی

فروش خانه ویلایی در بندر انزلی

بندرانزلی پیش‌پرداخت 1,375,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار لب دریا

فروش ویلا استخردار لب دریا

نوشهر پیش‌پرداخت 34,000,000,000 تومان
 • 3700 m2 زمین
 • 1700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در نوشهر استخردار

فروش ویلا در نوشهر استخردار

نوشهر پیش‌پرداخت 2,300,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار ساحلی در نوشهر

فروش ویلا استخردار ساحلی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 6,500,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 445 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا فلت در گیلان

فروش ویلا فلت در گیلان

زیباکنار پیش‌پرداخت 286,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش خانه ویلایی در گیلان

فروش خانه ویلایی در گیلان

خشکبیجار پیش‌پرداخت 160,000,000 تومان
 • 206 m2 زمین
 • 83 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در خشکبیجار

فروش ویلا در خشکبیجار

خشکبیجار پیش‌پرداخت 175,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در زیبا کنار

فروش ویلا استخردار در زیبا کنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 200,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در رامسر

فروش ویلا باغ در رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 20,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در شهرک خانه دریا

فروش ویلا در شهرک خانه دریا

محمود آباد پیش‌پرداخت 1,100,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
ویلا در زیباکنار فروشی

ویلا در زیباکنار فروشی

زیباکنار پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق