فروش ویلا لوکس نوشهر سیسنگان

فروش ویلا لوکس نوشهر سیسنگان

نوشهر 15,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا بااستخر لب دریا نوشهر

فروش ویلا بااستخر لب دریا نوشهر

نوشهر 10,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در زیباکنار

فروش ویلا دوبلکس در زیباکنار

زیباکنار 2,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در رضوانشهر

فروش ویلا باغ در رضوانشهر

رضوان شهر 3,000,000,000 تومان
 • 1339 m2 زمین
 • 117 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا ساحلی شهرک خانه دریا

فروش ویلا ساحلی شهرک خانه دریا

محمود آباد 10,000,000,000 تومان
 • 640 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا ساحلی در شهرک خانه دریا

ویلا ساحلی در شهرک خانه دریا

محمود آباد 9,000,000,000 تومان
 • 670 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا در شهرک ساحلی رویان

ویلا در شهرک ساحلی رویان

رویان 2,200,000,000 تومان
 • 570 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا با ویو دریا و جنگل سیسنگان

ویلا با ویو دریا و جنگل سیسنگان

نوشهر 1,600,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق