فروش ویلا مدرن با استخر در نوشهر

فروش ویلا مدرن با استخر در نوشهر

نوشهر 900,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا بااستخر و ساحل اختصاصی

فروش ویلا بااستخر و ساحل اختصاصی

نوشهر 1,100,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا بااستخر روبه دریا

فروش ویلا بااستخر روبه دریا

نوشهر 1,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نزدیک دریا در ایزدشهر

فروش ویلا نزدیک دریا در ایزدشهر

ایزدشهر 400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 96 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا شهرکی در بندرانزلی

فروش ویلا شهرکی در بندرانزلی

بندرانزلی 1,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا شیک در نوشهر چلک

فروش ویلا شیک در نوشهر چلک

نوشهر 500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ ساحلی در دریاسر

فروش ویلا باغ ساحلی در دریاسر

سرخرود 650,000,000 تومان
 • 1250 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا فلت شهرکی در خمام

فروش ویلا فلت شهرکی در خمام

خمام 480,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 106 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا با ساحل اختصاصی در زیباکنار

ویلا با ساحل اختصاصی در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 3800 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا شهرکی در گیلان

فروش ویلا شهرکی در گیلان

زیباکنار پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا فلت در زیباکنار

فروش ویلا فلت در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 450,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در زیباکنار

فروش ویلا در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 1,650,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در نوشهر

فروش ویلا باغ استخردار در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا لوکس در رویان

فروش ویلا لوکس در رویان

رویان پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در خزرشهر شمالی

فروش ویلا در خزرشهر شمالی

بابلسر پیش‌پرداخت 11,000,000,000 تومان
 • 996 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در متل قو

فروش ویلا دوبلکس در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 335 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا مبله حیاط دار در بابلسر

فروش ویلا مبله حیاط دار در بابلسر

بابلسر پیش‌پرداخت 2,800,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در متل قو

فروش ویلا استخردار در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا شیک استخردار در بابلسر

فروش ویلا شیک استخردار در بابلسر

بابلسر پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در سرخرود

فروش ویلا در سرخرود

سرخرود پیش‌پرداخت 420,000,000 تومان
 • 195 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای مدرن در رویان

فروش ویلای مدرن در رویان

رویان پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 670 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا لب دریا در عباس آباد

فروش ویلا لب دریا در عباس آباد

عباس آباد پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 3700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای شیک در بابلسر

فروش ویلای شیک در بابلسر

بابلسر پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 315 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا شهرکی در بندرانزلی

فروش ویلا شهرکی در بندرانزلی

بندرانزلی پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در لنگرود

فروش ویلا باغ استخردار در لنگرود

لنگرود پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 620 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در زیباکنار

فروش ویلا در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 714 m2 زمین
 • 315 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا فلت در زیباکنار

فروش ویلا فلت در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 550,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مدرن در رویان

فروش ویلا مدرن در رویان

رویان پیش‌پرداخت 300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ لوکس در آستارا

فروش ویلا باغ لوکس در آستارا

آستارا پیش‌پرداخت 6,450,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در سرخرود مبله

فروش ویلا در سرخرود مبله

سرخرود پیش‌پرداخت 850,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با باغ مرکبات در تنکابن

فروش ویلا با باغ مرکبات در تنکابن

تنکابن پیش‌پرداخت 6,750,000,000 تومان
 • 15000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا نزدیک دریا در نوشهر

فروش ویلا نزدیک دریا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا مبله در بندر کیاشهر

خرید ویلا مبله در بندر کیاشهر

بندر کیاشهر پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دوبلکس اطراف نوشهر

فروش ویلا دوبلکس اطراف نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ در زیباکنار

فروش ویلا باغ در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا با ساحل اختصاصی و استخر در نوشهر

ویلا با ساحل اختصاصی و استخر در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا لوکس استخردار در متل قو

ویلا لوکس استخردار در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 18,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 900 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا ساحلی در محمودآباد

فروش ویلا ساحلی در محمودآباد

محمود آباد پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق