فروش ویلا باغ ساحلی در دریاسر

فروش ویلا باغ ساحلی در دریاسر

سرخرود 650,000,000 تومان
 • 1250 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا مدرن ساحلی در رامسر

خرید ویلا مدرن ساحلی در رامسر

رامسر 8,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا تریبلکس استخردار در رامسر

فروش ویلا تریبلکس استخردار در رامسر

رامسر 10,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا شهرکی در بندرانزلی

فروش ویلا شهرکی در بندرانزلی

بندرانزلی پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک دریا در رامسر با استخر

خرید ویلا نزدیک دریا در رامسر با استخر

رامسر پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 368 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا با ساحل اختصاصی در زیباکنار

ویلا با ساحل اختصاصی در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 3800 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا شهرکی در گیلان

فروش ویلا شهرکی در گیلان

زیباکنار پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا فلت در زیباکنار

فروش ویلا فلت در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 450,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در زیباکنار

فروش ویلا در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 1,650,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رامسر استخردار

فروش ویلا در رامسر استخردار

رامسر پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در کلارآباد

فروش ویلا در کلارآباد

کلارآباد پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در ایزدشهر

فروش ویلا در ایزدشهر

ایزدشهر پیش‌پرداخت 350,000,000 تومان
 • 440 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رویان بااستخر روباز

فروش ویلا در رویان بااستخر روباز

رویان پیش‌پرداخت 400,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا بااستخر و جکوزی رامسر

فروش ویلا بااستخر و جکوزی رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 630 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در شیرود

فروش ویلا در شیرود

تنکابن پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 338 m2 زمین
 • 203 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در شیرود

ویلا فروشی در شیرود

تنکابن پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 315 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با ساحل اختصاصی رامسر

فروش ویلا با ساحل اختصاصی رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 7,000,000,000 تومان
 • 1700 m2 زمین
 • 528 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس در رامسر

فروش ویلا لوکس در رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 10000 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا باغ در رامسر ساحلی

فروش ویلا باغ در رامسر ساحلی

رامسر پیش‌پرداخت 60,000,000,000 تومان
 • 20000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای جنگلی کتالم رامسر

خرید ویلای جنگلی کتالم رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 238 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا استخردار لب دریا در رامسر

ویلا استخردار لب دریا در رامسر

رامسر پیش‌پرداخت 12,000,000,000 تومان
 • 3700 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا شهرکی در نور

فروش ویلا شهرکی در نور

نور پیش‌پرداخت 330,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا فلت شهرکی در خمام

فروش ویلا فلت شهرکی در خمام

خمام پیش‌پرداخت 480,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 106 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در نوشهر با ویو جنگل

فروش ویلا در نوشهر با ویو جنگل

نوشهر پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

نور پیش‌پرداخت 550,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در چالوس فرج آباد

فروش ویلا استخردار در چالوس فرج آباد

چالوس پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در محمودآباد

فروش ویلا استخردار در محمودآباد

محمود آباد پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 570 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در متل قو

فروش ویلا استخردار در متل قو

سلمانشهر (متل قو) پیش‌پرداخت 4,025,000,000 تومان
 • 575 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا ساحلی در نوشهر

فروش ویلا ساحلی در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 580 m2 زمین
 • 480 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای لوکس در نوشهر

فروش ویلای لوکس در نوشهر

نوشهر پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با نمای سفید در زیباکنار

فروش ویلا با نمای سفید در زیباکنار

زیباکنار پیش‌پرداخت 550,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا بااستخر و ویو دریا رویان

فروش ویلا بااستخر و ویو دریا رویان

رویان پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق