فروش ویلا در آبسرد شهرک پزشکان

فروش ویلا در آبسرد شهرک پزشکان

آبسرد 4,200,000,000 تومان
 • 1132 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مدرن استخردار در شهریار

فروش ویلا مدرن استخردار در شهریار

شهریار 3,500,000,000 تومان
 • 1050 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا بااستخر سرپوشیده

فروش ویلا بااستخر سرپوشیده

شهریار 3,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 2,100,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلای مدرن استخردار اطراف تهران

ویلای مدرن استخردار اطراف تهران

شهریار پیش‌پرداخت 3,200,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 5,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 5,200,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
عمارت لوکس نزدیک تهران

عمارت لوکس نزدیک تهران

شهر جدید اندیشه پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ رویایی در شهریار

خرید ویلا باغ رویایی در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 27,000,000,000 تومان
 • 6400 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 820 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا با استخر در شهریار

خرید ویلا با استخر در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ نزدیک تهران با استخر

خرید ویلا باغ نزدیک تهران با استخر

شهریار پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش باغ ویلا در محمدشهر

فروش باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر پیش‌پرداخت 20,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 1200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 8,500,000,000 تومان
 • 2152 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروخته شد.
فروش باغ ویلا در ملارد

فروش باغ ویلا در ملارد

ملارد پیش‌پرداخت 3,600,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا باغ نزدیک تهران

فروش ویلا باغ نزدیک تهران

شهریار پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 1050 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 144 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

هشتگرد پیش‌پرداخت 1,950,000,000 تومان
 • 1308 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در شهریار

فروش ویلاباغ در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 2300 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر استخردار

خرید باغ ویلا در محمدشهر استخردار

محمد شهر پیش‌پرداخت 30,000,000,000 تومان
 • 8000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در کردان کوهسار

فروش ویلا در کردان کوهسار

کردان پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با استخر در تهراندشت

فروش ویلا با استخر در تهراندشت

سهیلیه پیش‌پرداخت 840,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نقلی با استخر در شهریار

فروش ویلا نقلی با استخر در شهریار

سهیلیه پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 507 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش خانه استخردار در سهیلیه

فروش خانه استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 850,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 40 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا در فردیس کرج

فروش ویلا در فردیس کرج

کرج پیش‌پرداخت 3,900,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار شهریار

فروش ویلا باغ استخردار شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در تهراندشت

فروش ویلا در تهراندشت

هشتگرد پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 792 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در خوشنام

فروش ویلا استخردار در خوشنام

ملارد پیش‌پرداخت 4,280,000,000 تومان
 • 1175 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در شهریار

فروش ویلا در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 250,000,000 تومان
 • 540 m2 زمین
 • 72 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سرخاب تهراندشت

فروش ویلا در سرخاب تهراندشت

هشتگرد پیش‌پرداخت 560,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در شهریار

فروش ویلا در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 3,800,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق