ویلا استخردار نزدیک شهریار تهران

ویلا استخردار نزدیک شهریار تهران

شهریار 7,000,000,000 تومان
 • 580 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا باغ استخر دار سهیلیه کردان

ویلا باغ استخر دار سهیلیه کردان

کردان 3,100,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا لوکس استخردار دماوند آبعلی

ویلا لوکس استخردار دماوند آبعلی

آبعلی 70,000,000,000 تومان
 • 930 m2 زمین
 • 1000 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 7 اتاق
فروش ویلا در دماوند رودهن

فروش ویلا در دماوند رودهن

رودهن 3,000,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 258 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق