ویلای مدرن استخردار اطراف تهران

ویلای مدرن استخردار اطراف تهران

شهریار پیش‌پرداخت 3,200,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 2,100,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 5,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 5,200,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
عمارت لوکس نزدیک تهران

عمارت لوکس نزدیک تهران

شهر جدید اندیشه پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ رویایی در شهریار

خرید ویلا باغ رویایی در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 27,000,000,000 تومان
 • 6400 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 820 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا با استخر در شهریار

خرید ویلا با استخر در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ نزدیک تهران با استخر

خرید ویلا باغ نزدیک تهران با استخر

شهریار پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش باغ ویلا در محمدشهر

فروش باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر پیش‌پرداخت 20,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 1200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 8,500,000,000 تومان
 • 2152 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروخته شد.
فروش باغ ویلا در ملارد

فروش باغ ویلا در ملارد

ملارد پیش‌پرداخت 3,600,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا باغ نزدیک تهران

فروش ویلا باغ نزدیک تهران

شهریار پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 1050 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 144 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

هشتگرد پیش‌پرداخت 1,950,000,000 تومان
 • 1308 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در شهریار

فروش ویلاباغ در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 2300 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر استخردار

خرید باغ ویلا در محمدشهر استخردار

محمد شهر پیش‌پرداخت 30,000,000,000 تومان
 • 8000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در کردان کوهسار

فروش ویلا در کردان کوهسار

کردان پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ در سهیلیه

فروش ویلا باغ در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,100,000,000 تومان
 • 680 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در سهیلیه

فروش ویلا باغ در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در وادان دماوند

فروش ویلا در وادان دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 720,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا بااستخر در آران

فروش ویلا بااستخر در آران

هشتگرد پیش‌پرداخت 200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در برغان استخردار

فروش ویلا در برغان استخردار

برغان پیش‌پرداخت 7,300,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 470 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در چهارباغ کرج

فروش ویلا در چهارباغ کرج

چهار باغ پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا فلت در سهیلیه

فروش ویلا فلت در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,900,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا اطراف سهیلیه

فروش ویلا اطراف سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر در زان آبسرد

فروش ویلا با استخر در زان آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 1550 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق