فروش ویلا استخردار کردان سرخاب

فروش ویلا استخردار کردان سرخاب

کردان 500,000,000 تومان
 • 512 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
ویلا لوکس در کردان سهیلیه

ویلا لوکس در کردان سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 6,500,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس مبله در سهیلیه

فروش ویلا لوکس مبله در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 300,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر اطراف کرج

فروش ویلا با استخر اطراف کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,600,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار اطراف سهیلیه

فروش ویلا استخردار اطراف سهیلیه

سهیلیه پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس در بومهن

فروش ویلا لوکس در بومهن

بومهن پیش‌پرداخت 11,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
عمارت لوکس نزدیک تهران

عمارت لوکس نزدیک تهران

شهر جدید اندیشه پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس نزدیک تهران

فروش ویلا لوکس نزدیک تهران

ملارد پیش‌پرداخت 15,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا باغ رویایی در شهریار

خرید ویلا باغ رویایی در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 50,000,000,000 تومان
 • 6400 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
باغ ویلای لوکس در محمد شهر

باغ ویلای لوکس در محمد شهر

محمد شهر پیش‌پرداخت 25,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در کردان

فروش ویلا باغ استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 18,000,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

هشتگرد پیش‌پرداخت 1,950,000,000 تومان
 • 1308 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس اطراف کردان

فروش ویلا لوکس اطراف کردان

سهیلیه پیش‌پرداخت 5,600,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار هشتگرد

فروش ویلا استخردار هشتگرد

هشتگرد پیش‌پرداخت 6,800,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در بومهن

فروش ویلا باغ استخردار در بومهن

پردیس پیش‌پرداخت 25,000,000,000 تومان
 • 1060 m2 زمین
 • 640 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا استخردار آبسرد

فروش ویلا استخردار آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 5,300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مدرن اطراف کردان

فروش ویلا مدرن اطراف کردان

کردان پیش‌پرداخت 3,900,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مدرن با استخر اطراف کرج

فروش ویلا مدرن با استخر اطراف کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در دماوند

خرید ویلا در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 12,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا استخردار در مراء

خرید باغ ویلا استخردار در مراء

دماوند پیش‌پرداخت 16,000,000,000 تومان
 • 660 m2 زمین
 • 310 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا ماهدشت کرج استخردار

فروش ویلا ماهدشت کرج استخردار

کرج پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
ویلا باغ نزدیک آسارا جاده چالوس

ویلا باغ نزدیک آسارا جاده چالوس

آسارا پیش‌پرداخت 7,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در شهریار

فروش ویلا در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 5,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا با استخر در کرج چهارباغ

ویلا با استخر در کرج چهارباغ

چهار باغ پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 540 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در رودهن مهرآباد

فروش ویلا در رودهن مهرآباد

رودهن پیش‌پرداخت 15,000,000,000 تومان
 • 1325 m2 زمین
 • 835 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در آبسرد

فروش ویلا در آبسرد

آبسرد پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس در شهریار

فروش ویلا لوکس در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 6,300,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار سهیلیه کرج

فروش ویلا استخردار سهیلیه کرج

سهیلیه پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق