فروش ویلا در فیروزکوه

فروش ویلا در فیروزکوه

فیروزکوه 1,900,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در گیلاوند

فروش ویلا استخردار در گیلاوند

دماوند 9,900,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در دماوند با استخر

فروش ویلا در دماوند با استخر

دماوند 1,670,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار 1,500,000,000 تومان
 • 525 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا با استخر در شهریار

فروش ویلا با استخر در شهریار

شهریار قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

هشتگرد قیمت 1,950,000,000 تومان
 • 1308 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای کوچک استخردار در شهریار

فروش ویلای کوچک استخردار در شهریار

شهریار قیمت 900,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلای مدرن در شهریار

فروش ویلای مدرن در شهریار

شهریار قیمت 800,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلاباغ در شهریار

فروش ویلاباغ در شهریار

شهریار قیمت 4,500,000,000 تومان
 • 2300 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش باغ ویلا در ملارد

فروش باغ ویلا در ملارد

ملارد قیمت 3,600,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در زیبادشت

خرید باغ ویلا در زیبادشت

شهریار قیمت 2,100,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش باغ ویلا در محمدشهر

فروش باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر قیمت 9,500,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 1200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
عمارت لوکس نزدیک تهران

عمارت لوکس نزدیک تهران

شهر جدید اندیشه قیمت 3,200,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در آبسرد

فروش ویلا در آبسرد

آبسرد قیمت 2,700,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در ویلادشت استخردار

فروش ویلا در ویلادشت استخردار

ملارد قیمت 2,200,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در ملارد استخردار

فروش ویلا در ملارد استخردار

ملارد قیمت 900,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در محمدشهر

فروش ویلا در محمدشهر

محمد شهر قیمت 9,000,000,000 تومان
 • 3400 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در سهیلیه

فروش ویلا استخردار در سهیلیه

سهیلیه قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه کرج بااستخر

فروش ویلا در سهیلیه کرج بااستخر

سهیلیه قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 810 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نزدیک تهران

فروش ویلا نزدیک تهران

ملارد قیمت 1,700,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در ملارد

فروش ویلا استخردار در ملارد

ملارد قیمت 2,200,000,000 تومان
 • 880 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار قیمت 5,200,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در ملارد

فروش ویلا در ملارد

ملارد قیمت 4,200,000,000 تومان
 • 1750 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در دماوند

فروش ویلا در دماوند

دماوند قیمت 1,350,000,000 تومان
 • 830 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای استخردار در شهریار

فروش ویلای استخردار در شهریار

شهریار قیمت 6,200,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در شهریار

فروش ویلا در شهریار

شهریار قیمت 2,400,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نیکنامده

فروش ویلا در نیکنامده

لواسان قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کردان استخردار

فروش ویلا در کردان استخردار

کردان قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

شهریار قیمت 750,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در آبسرد

فروش ویلا باغ استخردار در آبسرد

آبسرد قیمت 5,800,000,000 تومان
 • 2350 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا با استخر در سهیلیه

خرید ویلا با استخر در سهیلیه

سهیلیه قیمت 690,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا باغ نزدیک تهران

فروش ویلا باغ نزدیک تهران

سهیلیه قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 1750 m2 زمین
 • 50 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه کرج

فروش ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق