فروش ویلای مدرن در شهریار

فروش ویلای مدرن در شهریار

شهریار قیمت 800,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در دماوند

فروش ویلا در دماوند

دماوند قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در آغچه حصار کرج

فروش ویلا در آغچه حصار کرج

سهیلیه قیمت 650,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نزدیک کردان

فروش ویلا نزدیک کردان

سهیلیه قیمت 520,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در گیلاوند

فروش ویلا در گیلاوند

گیلاوند قیمت 4,300,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 620 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در کردان

فروش ویلا استخردار در کردان

کردان قیمت 1,800,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در دماوند

فروش ویلا در دماوند

دماوند قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 820 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در کردان

فروش ویلا باغ در کردان

کردان قیمت 7,000,000,000 تومان
 • 3300 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
ویلا استخردار فروشی در گیلاوند

ویلا استخردار فروشی در گیلاوند

گیلاوند قیمت 1,600,000,000 تومان
 • 607 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در دماوند

فروش ویلا استخردار در دماوند

دماوند قیمت 6,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ در سهیلیه کرج

فروش ویلا باغ در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 570,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

شهریار قیمت 900,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا در کوهسار البرز

فروش ویلا در کوهسار البرز

کوهسار قیمت 800,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا باغ در سرخاب

فروش ویلا باغ در سرخاب

سهیلیه قیمت 900,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه با استخر

فروش ویلا در سهیلیه با استخر

سهیلیه قیمت 750,000,000 تومان
 • 625 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا لوکس استخردار در دماوند

ویلا لوکس استخردار در دماوند

دماوند قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 640 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
خرید باغ ویلا در سربندان

خرید باغ ویلا در سربندان

دماوند قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان قیمت 650,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا باغ بااستخر در شهریار

فروش ویلا باغ بااستخر در شهریار

شهریار قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک کرج

فروش ویلا استخردار نزدیک کرج

کرج قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 765 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف رودهن

فروش ویلا اطراف رودهن

رودهن قیمت 1,800,000,000 تومان
 • 1340 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در شهریار

فروش ویلا در شهریار

شهریار قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در آبسرد

فروش ویلا در آبسرد

آبسرد قیمت 1,850,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در مشاء

خرید باغ ویلا در مشاء

دماوند قیمت 6,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
باغ ویلا فروشی در دشت مشاء

باغ ویلا فروشی در دشت مشاء

دماوند قیمت 6,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در مشاء

خرید باغ ویلا در مشاء

دماوند قیمت 5,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در دماوند

فروش ویلا باغ در دماوند

دماوند قیمت 4,800,000,000 تومان
 • 1157 m2 زمین
 • 299 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در شمشک

ویلا فروشی در شمشک

شمشک قیمت 5,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 175 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلای مدرن و لوکس در دماوند

فروش ویلای مدرن و لوکس در دماوند

دماوند قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق