فروش ویلا باغ استخردار در محمدشهر

فروش ویلا باغ استخردار در محمدشهر

محمد شهر 4,500,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در گیلاوند

فروش ویلا استخردار در گیلاوند

دماوند 11,850,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در فیروزکوه

فروش ویلا در فیروزکوه

فیروزکوه 1,900,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر در شهریار

فروش ویلا با استخر در شهریار

شهریار قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه

فروش ویلا در سهیلیه

هشتگرد قیمت 1,950,000,000 تومان
 • 1308 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای کوچک استخردار در شهریار

فروش ویلای کوچک استخردار در شهریار

شهریار قیمت 850,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلای مدرن در شهریار

فروش ویلای مدرن در شهریار

شهریار قیمت 800,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش باغ ویلا در ملارد

فروش باغ ویلا در ملارد

ملارد قیمت 3,600,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در زیبادشت

خرید باغ ویلا در زیبادشت

شهریار قیمت 2,100,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش باغ ویلا در محمدشهر

فروش باغ ویلا در محمدشهر

محمد شهر قیمت 9,500,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 1200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
عمارت لوکس نزدیک تهران

عمارت لوکس نزدیک تهران

شهر جدید اندیشه قیمت 3,200,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای لوکس نزدیک تهران

فروش ویلای لوکس نزدیک تهران

شهریار قیمت 7,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 850 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا فلت در ملارد

فروش ویلا فلت در ملارد

شهریار قیمت 550,000,000 تومان
 • 520 m2 زمین
 • 65 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا استخردار در کردان

خرید ویلا استخردار در کردان

کردان قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 680 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار نزدیک تهران

فروش ویلا باغ استخردار نزدیک تهران

کردان قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در کردان

فروش ویلا باغ در کردان

کردان قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا در چهارباغ کرج

خرید ویلا در چهارباغ کرج

چهار باغ قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 620 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در استخردار در شهریار

فروش ویلا در استخردار در شهریار

شهریار قیمت 3,400,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه کرج

فروش ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 720,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در مشاء دماوند بااستخر

فروش ویلا در مشاء دماوند بااستخر

دماوند قیمت 7,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروش خانه ویلایی در رودهن

فروش خانه ویلایی در رودهن

رودهن قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 361 m2 زمین
 • 176 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در آبسرد

فروش ویلا در آبسرد

آبسرد قیمت 670,000,000 تومان
 • 425 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا دوبلکس در آبسرد برای فروش

ویلا دوبلکس در آبسرد برای فروش

آبسرد قیمت 750,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در جاجرود

فروش ویلا در جاجرود

جاجرود قیمت 6,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در رودهن شهرک انا

فروش ویلا در رودهن شهرک انا

رودهن قیمت 7,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلای لوکس داخل شهر بومهن

ویلای لوکس داخل شهر بومهن

بومهن قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 470 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا باغ در شهریار

فروش ویلا باغ در شهریار

شهریار قیمت 1,800,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا استخردار فروشی در گیلاوند

ویلا استخردار فروشی در گیلاوند

گیلاوند قیمت 1,770,000,000 تومان
 • 607 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا لوکس استخردار در دماوند

ویلا لوکس استخردار در دماوند

دماوند قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 640 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 1650 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق