فروش ویلای لوکس در شهریار

فروش ویلای لوکس در شهریار

شهریار 2,200,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 181 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نزدیک کرج استخردار

فروش ویلا نزدیک کرج استخردار

سهیلیه قیمت 400,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا ییلاقی استخردار در دماوند

فروش ویلا ییلاقی استخردار در دماوند

دماوند قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز در سهیلیه

فروش ویلا با استخر روباز در سهیلیه

سهیلیه قیمت 850,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا استخردار فروشی اطراف کرج

ویلا استخردار فروشی اطراف کرج

سهیلیه قیمت 690,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار در شهریار

فروش ویلا لوکس استخردار در شهریار

شهریار قیمت 2,600,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در دماوند

فروش ویلا استخردار در دماوند

دماوند قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 440 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در چهارباغ کرج

فروش ویلا استخردار در چهارباغ کرج

چهار باغ قیمت 850,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا باغ با استخر در شهریار

خرید ویلا باغ با استخر در شهریار

شهریار قیمت 2,300,000,000 تومان
 • 2280 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ استخردار نزدیک تهران

خرید ویلا باغ استخردار نزدیک تهران

ملارد قیمت 5,700,000,000 تومان
 • 5700 m2 زمین
 • 5700 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار قیمت 2,200,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا باغ در سهیلیه کرج

فروش ویلا باغ در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 790,000,000 تومان
 • 1225 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در سهیلیه کرج

فروش ویلا دوبلکس در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 750,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا استخردار در سهیلیه کرج

خرید ویلا استخردار در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 650,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سهیلیه کرج

فروش ویلا در سهیلیه کرج

سهیلیه قیمت 615,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

شهریار قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 135 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار و مدرن نزدیک تهران

خرید ویلا استخردار و مدرن نزدیک تهران

شهریار قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار نزدیک تهران

فروش ویلا باغ استخردار نزدیک تهران

کرج قیمت 10,000,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • 570 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا 2 استخره در شهریار

فروش ویلا 2 استخره در شهریار

شهریار قیمت 4,500,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا استخردار نزدیک سهیلیه کرج

ویلا استخردار نزدیک سهیلیه کرج

چهار باغ قیمت 350,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا باغ در گیلاوند

فروش ویلا باغ در گیلاوند

دماوند قیمت 1,700,000,000 تومان
 • 802 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در چهارباغ کرج

فروش ویلا استخردار در چهارباغ کرج

چهار باغ قیمت 830,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلای لوکس در کردان استخردار

فروش ویلای لوکس در کردان استخردار

کردان قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در دماوند

فروش ویلا در دماوند

دماوند قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در دماوند

فروش ویلا در دماوند

دماوند قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نزدیک هشتگرد

فروش ویلا نزدیک هشتگرد

هشتگرد قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در سرخاب نزدیک کرج

فروش ویلا در سرخاب نزدیک کرج

هشتگرد قیمت 1,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا در هشتگرد

خرید ویلا در هشتگرد

هشتگرد قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا تریبلکس حومه آبسرد

خرید ویلا تریبلکس حومه آبسرد

آبسرد قیمت 3,200,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلاباغ در شهریار

فروش ویلاباغ در شهریار

شهریار قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار قیمت 3,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق