فروش ویلا مدرن لوکس نور

فروش ویلا مدرن لوکس نور

نور 2,500,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با استخر چهارفصل نور

فروش ویلا با استخر چهارفصل نور

نور 2,000,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس فول امکانات نور

فروش ویلا لوکس فول امکانات نور

نور 2,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا ییلاقی با استخر روباز آمل

فروش ویلا ییلاقی با استخر روباز آمل

آمل 12,000,000,000 تومان
 • 410 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا استخردار نزدیک محمودآباد

ویلا استخردار نزدیک محمودآباد

محمود آباد 1,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در چمستان

فروش ویلا استخردار در چمستان

نور 1,800,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ جنگلی نور

فروش ویلا باغ جنگلی نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا جنگلی با استخر روباز چمستان

ویلا جنگلی با استخر روباز چمستان

چمستان 1,300,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مدرن استخردار نور

فروش ویلا مدرن استخردار نور

نور 2,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا جنگلی با استخر روباز آمل

ویلا جنگلی با استخر روباز آمل

آمل 1,100,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مدرن استخردار نور

فروش ویلا مدرن استخردار نور

نور 3,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا مبله با استخر سرپوشیده چمستان

ویلا مبله با استخر سرپوشیده چمستان

چمستان 1,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس با روف گاردن نور

فروش ویلا لوکس با روف گاردن نور

نور 2,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس مدرن محمودآباد

فروش ویلا لوکس مدرن محمودآباد

محمود آباد 5,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا مدرن استخردار نور

فروش ویلا مدرن استخردار نور

نور 4,400,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار نوشهر

فروش ویلا لوکس استخردار نوشهر

نوشهر 2,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا استخردار ویو ابدی جنگل نور

ویلا استخردار ویو ابدی جنگل نور

نور 2,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار شهرکی نور

فروش ویلا استخردار شهرکی نور

نور 1,200,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در چمستان

فروش ویلا استخردار در چمستان

چمستان 1,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نور استخردار

فروش ویلا در نور استخردار

نور 2,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا دوبلکس با استخر روباز نور

ویلا دوبلکس با استخر روباز نور

نور 5,500,000,000 تومان
 • 357 m2 زمین
 • 212 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق