فروش ویلا در سعادت آباد چمستان

فروش ویلا در سعادت آباد چمستان

چمستان 600,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا با استخر سرپوشیده در رامسر

خرید ویلا با استخر سرپوشیده در رامسر

رامسر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نوشهر با سند

فروش ویلا در نوشهر با سند

نوشهر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان با استخر

فروش ویلا در چمستان با استخر

چمستان قیمت 380,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در بهدشت چمستان

فروش ویلا در بهدشت چمستان

چمستان قیمت 650,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا لوکس استخردار در ونوش

ویلا لوکس استخردار در ونوش

نوشهر قیمت 3,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 1100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا بااستخر در نوشهر

فروش ویلا بااستخر در نوشهر

نوشهر قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 444 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار در کلاردشت

فروش ویلا لوکس استخردار در کلاردشت

کلاردشت قیمت 4,000,000,000 تومان
 • 1920 m2 زمین
 • 716 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در نوشهر بااستخر

فروش ویلا در نوشهر بااستخر

نوشهر قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 470 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا استخردار در نوشهر

خرید ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در چمستان استخردار

فروش ویلا در چمستان استخردار

چمستان قیمت 780,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چمستان با استخر

فروش ویلا در چمستان با استخر

چمستان قیمت 480,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق