فروش ویلا در زیباکنار

فروش ویلا در زیباکنار

زیباکنار 2,600,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا لوکس نوشهر لب دریا با استخر

ویلا لوکس نوشهر لب دریا با استخر

نوشهر 9,000,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با استخر چمستان

فروش ویلا با استخر چمستان

چمستان 1,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار مدرن چمستان

فروش ویلا استخردار مدرن چمستان

چمستان 2,400,000,000 تومان
 • 510 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز در چمستان

فروش ویلا با استخر روباز در چمستان

چمستان 1,450,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس نوشهر

فروش ویلا لوکس نوشهر

نوشهر 8,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار نور

فروش ویلا استخردار نور

نور 3,000,000,000 تومان
 • 560 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار مدرن نور

فروش ویلا استخردار مدرن نور

نور 1,550,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا در نوشهر با استخر و ویو جنگل

ویلا در نوشهر با استخر و ویو جنگل

نوشهر 4,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش باغ ویلا استخردار نور

فروش باغ ویلا استخردار نور

نور 20,000,000,000 تومان
 • 1700 m2 زمین
 • 335 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار نور

فروش ویلا لوکس استخردار نور

نور 3,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 800 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در رویان با استخر

فروش ویلا در رویان با استخر

نوشهر 7,000,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا با استخر و ویو جنگل نور

ویلا با استخر و ویو جنگل نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق