فروش ویلا استخردار در چمستان

فروش ویلا استخردار در چمستان

نور 1,800,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مدرن استخردار نور

فروش ویلا مدرن استخردار نور

نور 4,400,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا استخردار در تنکابن قلعه گردن

ویلا استخردار در تنکابن قلعه گردن

رامسر 3,500,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا با استخر جکوزی سرپوشیده آمل

ویلا با استخر جکوزی سرپوشیده آمل

آمل 7,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز رامسر

فروش ویلا با استخر روباز رامسر

رامسر 9,500,000,000 تومان
 • 407 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا لوکس نوشهر لب دریا با استخر

ویلا لوکس نوشهر لب دریا با استخر

نوشهر 6,300,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا لوکس استخردار رشت سنگر

ویلا لوکس استخردار رشت سنگر

رشت 2,000,000,000 تومان
 • 660 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار مدرن چمستان

فروش ویلا استخردار مدرن چمستان

چمستان 2,400,000,000 تومان
 • 510 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار کلاردشت

فروش ویلا استخردار کلاردشت

کلاردشت 22,000,000,000 تومان
 • 580 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 8 اتاق
فروش ویلا استخردار چمستان

فروش ویلا استخردار چمستان

چمستان 20,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در چمستان استخردار

فروش ویلا در چمستان استخردار

چمستان 2,500,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق