فروش ویلای لوکس در کردان بااستخر

فروش ویلای لوکس در کردان بااستخر

کردان 7,950,000,000 تومان
 • 2363 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش خانه ویلایی در کردان

فروش خانه ویلایی در کردان

کردان پیش‌پرداخت 550,000,000 تومان
 • 150 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کردان کوهسار

فروش ویلا در کردان کوهسار

کردان پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان پیش‌پرداخت 15,000,000,000 تومان
 • 8000 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 7 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا استخردار در کردان

خرید ویلا استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 25,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در کردان

فروش ویلا استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 560 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا باغ در کردان

فروش ویلا باغ در کردان

کردان پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 1570 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نزدیک کردان

فروش ویلا نزدیک کردان

کردان پیش‌پرداخت 625,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در کردان

فروش ویلا استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 2,100,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در کردان

فروش ویلا باغ در کردان

کردان پیش‌پرداخت 870,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کردان استخردار

فروش ویلا در کردان استخردار

کردان پیش‌پرداخت 5,500,000,000 تومان
 • 1140 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش خانه ویلایی در سرخاب

فروش خانه ویلایی در سرخاب

کردان پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا استخردار در کردان

فروش ویلا استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در کردان استخردار

خرید ویلا در کردان استخردار

کردان پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 2800 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ استخردار در کردان

خرید ویلا باغ استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 950 m2 ساختمان
 • 5 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا باغ در کردان

فروش ویلا باغ در کردان

کردان پیش‌پرداخت 12,400,000,000 تومان
 • 2900 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در کردان

فروش ویلا استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در کردان استخردار

فروش ویلا در کردان استخردار

کردان پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای دوبلکس در کردان

فروش ویلای دوبلکس در کردان

کردان پیش‌پرداخت 3,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان پیش‌پرداخت 690,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در کردان

فروش ویلا باغ در کردان

کردان پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در کردان با استخر روباز

فروش ویلا در کردان با استخر روباز

کردان پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 833 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در کردان

خرید ویلا استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای لوکس در کردان

فروش ویلای لوکس در کردان

کردان پیش‌پرداخت 5,500,000,000 تومان
 • 1104 m2 زمین
 • 950 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کردان با استخر

فروش ویلا در کردان با استخر

کردان پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در کردان

خرید ویلا استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 680 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار نزدیک تهران

فروش ویلا باغ استخردار نزدیک تهران

کردان پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در کردان

فروش ویلا باغ در کردان

کردان پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا استخردار در کردان

فروش ویلا استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق