فروش ویلا باغ استخردار در کردان

فروش ویلا باغ استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 8,000,000,000 تومان
 • 1600 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش خانه ویلایی در کردان

فروش خانه ویلایی در کردان

کردان پیش‌پرداخت 550,000,000 تومان
 • 150 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کردان کوهسار

فروش ویلا در کردان کوهسار

کردان پیش‌پرداخت 7,000,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار دوبلکس در کردان

فروش ویلا استخردار دوبلکس در کردان

کردان پیش‌پرداخت 5,800,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا بااستخر در کردان

فروش ویلا بااستخر در کردان

کردان پیش‌پرداخت 4,200,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در تهراندشت

فروش ویلا باغ استخردار در تهراندشت

کردان پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار لوکس در کردان

فروش ویلا استخردار لوکس در کردان

کردان پیش‌پرداخت 6,500,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 214 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 611 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در کرج شهرک زعفرانیه

فروش ویلا در کرج شهرک زعفرانیه

کردان پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

کردان پیش‌پرداخت 2,400,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در تهراندشت

فروش ویلا دوبلکس در تهراندشت

کردان پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مبله استخردار در کردان

فروش ویلا مبله استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در کردان

فروش ویلا باغ استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهرک زعفرانیه

فروش ویلا استخردار در شهرک زعفرانیه

کردان پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در کردان

ویلا فروشی در کردان

کردان پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

کردان پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا استخردار نزدیک کردان خوروین

ویلا استخردار نزدیک کردان خوروین

کردان پیش‌پرداخت 9,500,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در کردان آجین دوجین

فروش ویلا در کردان آجین دوجین

کردان پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 1310 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ لوکس در طاووسیه

فروش ویلا باغ لوکس در طاووسیه

کردان پیش‌پرداخت 6,300,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا کرج شهرک طاووسیه

فروش ویلا کرج شهرک طاووسیه

کردان پیش‌پرداخت 3,100,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در کردان استخردار

فروش ویلا در کردان استخردار

کردان پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 1140 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان پیش‌پرداخت 1,850,000,000 تومان
 • 625 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در تهراندشت

فروش ویلا در تهراندشت

کردان پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا نزدیک کردان

فروش ویلا نزدیک کردان

کردان پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در کردان

فروش ویلا استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 1250 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ نزدیک کردان

فروش ویلا باغ نزدیک کردان

کردان پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در کردان

فروش ویلا در کردان

کردان پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 1250 m2 زمین
 • 480 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در کردان

فروش ویلا استخردار در کردان

کردان پیش‌پرداخت 6,400,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در کردان با استخر

فروش ویلا در کردان با استخر

کردان پیش‌پرداخت 2,600,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق