فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

فروش ویلا استخردار نزدیک کردان

کردان 3,500,000,000 تومان
 • 10000 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار لوکس کردان

فروش ویلا استخردار لوکس کردان

کردان 22,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس در کردان

فروش ویلا لوکس در کردان

کردان 4,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار کردان

فروش ویلا لوکس استخردار کردان

کردان 5,800,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق