فروش ویلا باغ در ماهدشت کرج

فروش ویلا باغ در ماهدشت کرج

کرج 1,500,000,000 تومان
 • 560 m2 زمین
 • 63 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در سرخاب کرج

فروش ویلا در سرخاب کرج

کرج پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 99 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا اطراف سهیلیه

فروش ویلا اطراف سهیلیه

کرج پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 490 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش باغ ویلا مدرن در زعفرانیه کرج

فروش باغ ویلا مدرن در زعفرانیه کرج

کرج پیش‌پرداخت 9,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در شهرک طاووسیه کرج

فروش ویلا در شهرک طاووسیه کرج

کرج پیش‌پرداخت 9,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید خانه قدیمی در کلاک کرج

خرید خانه قدیمی در کلاک کرج

کرج پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش خانه باغ در کمالشهر کرج

فروش خانه باغ در کمالشهر کرج

کرج پیش‌پرداخت 3,200,000,000 تومان
 • 960 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا باغ در آسیاب کرج

فروش ویلا باغ در آسیاب کرج

کرج پیش‌پرداخت 12,000,000,000 تومان
 • 1359 m2 زمین
 • 800 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
فروش ویلا در کرج

فروش ویلا در کرج

کرج پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در فردیس کرج

فروش ویلا در فردیس کرج

کرج پیش‌پرداخت 3,900,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا بااستخر اطراف کرج

فروش ویلا بااستخر اطراف کرج

کرج پیش‌پرداخت 10,500,000,000 تومان
 • 1809 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک کرج

فروش ویلا استخردار نزدیک کرج

کرج پیش‌پرداخت 580,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 128 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار نزدیک تهران

فروش ویلا باغ استخردار نزدیک تهران

کرج پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • 570 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در فردیس

فروش ویلا در فردیس

کرج پیش‌پرداخت 850,000,000 تومان
 • 2400 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار محمدشهر

فروش ویلا استخردار محمدشهر

کرج پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 5050 m2 زمین
 • 520 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای استخردار لاکچری

خرید ویلای استخردار لاکچری

کرج پیش‌پرداخت 750,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در زیبادشت کرج

فروش ویلا باغ در زیبادشت کرج

کرج پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1715 m2 زمین
 • 430 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش باغ ویلا در کرج

فروش باغ ویلا در کرج

کرج پیش‌پرداخت 720,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در زعفرانیه کرج

فروش ویلا در زعفرانیه کرج

کرج پیش‌پرداخت 780,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق