فروش ویلا استخردار در چابکسر

فروش ویلا استخردار در چابکسر

چابکسر قیمت 6,000,000,000 تومان
 • 4200 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 7 اتاق
خرید ویلا چوبی با استخر در چابکسر

خرید ویلا چوبی با استخر در چابکسر

چابکسر قیمت 630,000,000 تومان
 • 315 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در چابکسر

فروش ویلا در چابکسر

چابکسر قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا تریبلکس در چابکسر

فروش ویلا تریبلکس در چابکسر

چابکسر قیمت 800,000,000 تومان
 • 580 m2 زمین
 • 340 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در چابکسر

فروش ویلا در چابکسر

چابکسر قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 425 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چابکسر

فروش ویلا در چابکسر

چابکسر قیمت 660,000,000 تومان
 • 215 m2 زمین
 • 187 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در چابکسر با استخر

فروش ویلا در چابکسر با استخر

چابکسر قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 385 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا در چابکسر

خرید ویلا در چابکسر

چابکسر قیمت 480,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در چابکسر

فروش ویلا در چابکسر

چابکسر قیمت 230,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا ساحلی در چابکسر

خرید ویلا ساحلی در چابکسر

چابکسر قیمت 270,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
ویلا ساحلی بااستخر در چابکسر

ویلا ساحلی بااستخر در چابکسر

چابکسر قیمت 3,900,000,000 تومان
 • 5000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
خرید ویلا در شمال در چابکسر

خرید ویلا در شمال در چابکسر

چابکسر قیمت 550,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال نزدیک چابکسر

خرید ویلا شمال نزدیک چابکسر

چابکسر قیمت 600,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در چابکسر گیلان

خرید ویلا در چابکسر گیلان

چابکسر قیمت 300,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا شمال در چابکسر

فروش ویلا شمال در چابکسر

چابکسر قیمت 700,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در شمال چابکسر

فروش ویلا در شمال چابکسر

چابکسر قیمت 340,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق