ویلا جنگلی استخردار نزدیک نور

ویلا جنگلی استخردار نزدیک نور

نور 1,250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا جنگلی نور الیمالات

فروش ویلا جنگلی نور الیمالات

نور 1,000,000,000 تومان
 • 680 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مدرن استخردار نور

فروش ویلا مدرن استخردار نور

نور 4,400,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در نور

فروش ویلا استخردار در نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا استخردار جنگلی نور الیمالات

ویلا استخردار جنگلی نور الیمالات

نور 1,550,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش عمارت لوکس در نور

فروش عمارت لوکس در نور

نور 2,250,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 800 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا با استخر و جکوزی الیمالات نور

ویلا با استخر و جکوزی الیمالات نور

نور 3,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 410 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مبله با ویو جنگل نور

فروش ویلا مبله با ویو جنگل نور

نور 2,550,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا استخردار داخل شهرک نور

ویلا استخردار داخل شهرک نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس شیک نور

فروش ویلا دوبلکس شیک نور

نور 5,000,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

نور 2,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نور شهرکی

فروش ویلا در نور شهرکی

نور 1,500,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا جنگلی در نور

فروش ویلا جنگلی در نور

نور 1,250,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق