فروش ویلا تریبلکس مدرن نور

فروش ویلا تریبلکس مدرن نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا با جکوزی اطراف نور

فروش ویلا با جکوزی اطراف نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با استخر روباز نور

فروش ویلا با استخر روباز نور

نور 2,500,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار نور

فروش ویلا لوکس استخردار نور

نور 3,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 800 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ شیک در نور

فروش ویلا باغ شیک در نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 641 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا با استخر و ویو جنگل نور

ویلا با استخر و ویو جنگل نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا با منظره جنگل نور

خرید ویلا با منظره جنگل نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار مدرن نور

فروش ویلا استخردار مدرن نور

نور 1,550,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس اطراف نور

فروش ویلا دوبلکس اطراف نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در نور

فروش ویلا استخردار در نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش باغ ویلا استخردار نور

فروش باغ ویلا استخردار نور

نور 20,000,000,000 تومان
 • 1700 m2 زمین
 • 335 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا فلت مدرن در نور

فروش ویلا فلت مدرن در نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نور داخل شهرک

فروش ویلا نور داخل شهرک

نور 1,200,000,000 تومان
 • 390 m2 زمین
 • 208 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق