فروش ویلا مدرن استخردار نور

فروش ویلا مدرن استخردار نور

نور 2,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

نور 1,200,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مدرن لوکس نور

فروش ویلا مدرن لوکس نور

نور 2,500,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

نور 2,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس شیک نور

فروش ویلا دوبلکس شیک نور

نور 5,000,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا استخردار ویو ابدی جنگل نور

ویلا استخردار ویو ابدی جنگل نور

نور 2,200,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نزدیک پارک جنگلی نور

فروش ویلا نزدیک پارک جنگلی نور

نور 1,820,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ جنگلی نور

فروش ویلا باغ جنگلی نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نیم پیلوت جنگلی نور

فروش ویلا نیم پیلوت جنگلی نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با استخر چهارفصل نور

فروش ویلا با استخر چهارفصل نور

نور 2,000,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا فلت اطراف نور

فروش ویلا فلت اطراف نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در چمستان

فروش ویلا استخردار در چمستان

نور 1,800,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

نور 1,300,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش زمین در نور

فروش زمین در نور

نور 10,000,000,000 تومان
 • 310 m2 زمین
 • 310 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در نور استخردار

فروش ویلا در نور استخردار

نور 2,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مبله در نور

فروش ویلا مبله در نور

نور 2,550,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس فول امکانات نور

فروش ویلا لوکس فول امکانات نور

نور 2,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا دوبلکس با استخر روباز نور

ویلا دوبلکس با استخر روباز نور

نور 5,500,000,000 تومان
 • 357 m2 زمین
 • 212 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در نور

فروش ویلا دوبلکس در نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا جنگلی اطراف نور

فروش ویلا جنگلی اطراف نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا فلت اطراف نور

فروش ویلا فلت اطراف نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نیم پیلوت اطراف نور

فروش ویلا نیم پیلوت اطراف نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا فلت نور

فروش ویلا فلت نور

نور 1,100,000,000 تومان
 • 190 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مدرن استخردار نور

فروش ویلا مدرن استخردار نور

نور 3,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مدرن با استخر روباز نور

فروش ویلا مدرن با استخر روباز نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مدرن استخردار نور

فروش ویلا مدرن استخردار نور

نور 4,400,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نیم پیلوت جنگلی نور

فروش ویلا نیم پیلوت جنگلی نور

نور 1,200,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نور دوبلکس

فروش ویلا در نور دوبلکس

نور 2,000,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار شهرکی نور

فروش ویلا استخردار شهرکی نور

نور 1,200,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس با روف گاردن نور

فروش ویلا لوکس با روف گاردن نور

نور 2,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نزدیک نور

فروش ویلا نزدیک نور

نور 1,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق