ویلا استخردار نزدیک محمودآباد

ویلا استخردار نزدیک محمودآباد

محمود آباد 1,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نزدیک محمود آباد

فروش ویلا نزدیک محمود آباد

محمود آباد 1,000,000,000 تومان
 • 255 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در محمودآباد

فروش ویلا در محمودآباد

محمود آباد 2,000,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 320 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 0 اتاق
ویلا دوبلکس استخردار محمودآباد

ویلا دوبلکس استخردار محمودآباد

محمود آباد 2,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا جنگلی نزدیک محمود آباد

فروش ویلا جنگلی نزدیک محمود آباد

محمود آباد 1,000,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نزدیک محمود آباد

فروش ویلا نزدیک محمود آباد

محمود آباد 4,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در محمودآباد

فروش ویلا در محمودآباد

محمود آباد 1,000,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در محمود آباد

فروش ویلا در محمود آباد

محمود آباد 3,000,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 0 اتاق
فروش ویلا لوکس مدرن محمودآباد

فروش ویلا لوکس مدرن محمودآباد

محمود آباد 5,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق