فروش ویلا در ماسال جنگلی

فروش ویلا در ماسال جنگلی

ماسال 3,700,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در ماسال

فروش ویلا دوبلکس در ماسال

ماسال 3,000,000,000 تومان
 • 950 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا جنگلی در ماسال

فروش ویلا جنگلی در ماسال

ماسال 3,500,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق