خرید ویلا اطراف فومن

خرید ویلا اطراف فومن

فومن قیمت 550,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در فومن

فروش ویلا در فومن

فومن قیمت 650,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در قلعه رودخان

فروش ویلا در قلعه رودخان

فومن قیمت 650,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 245 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای لوکس در فومن

خرید ویلای لوکس در فومن

فومن قیمت 1,700,000,000 تومان
 • 3160 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا نزدیک قلعه رودخان

خرید ویلا نزدیک قلعه رودخان

فومن قیمت 1,750,000,000 تومان
 • 3160 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا جاده فومن ماسوله

خرید ویلا جاده فومن ماسوله

فومن قیمت 160,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید زمین در فومن

خرید زمین در فومن

فومن قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 4510 m2 زمین
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در قلعه رودخان

فروش ویلا در قلعه رودخان

فومن قیمت 350,000,000 تومان
 • 216 m2 زمین
 • 166 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای دو طبقه فومن

فروش ویلای دو طبقه فومن

فومن قیمت 150,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 176 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق