خرید باغ ویلا در زیبادشت

خرید باغ ویلا در زیبادشت

صفادشت قیمت 12,000,000,000 تومان
 • 4100 m2 زمین
 • 1100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 7 اتاق
خرید باغ ویلا در صفادشت

خرید باغ ویلا در صفادشت

صفادشت قیمت 2,412,000,000 تومان
 • 3600 m2 زمین
 • 1000 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا بااستخر در شهریار

خرید ویلا بااستخر در شهریار

صفادشت قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 3600 m2 زمین
 • 1000 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق