خرید باغ ویلا در زیبادشت

خرید باغ ویلا در زیبادشت

صفادشت قیمت 12,000,000,000 تومان
 • 4100 m2 زمین
 • 1100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 7 اتاق
خرید ویلا در صفادشت

خرید ویلا در صفادشت

صفادشت قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا صفادشت شهریار

خرید باغ ویلا صفادشت شهریار

صفادشت قیمت 5,200,000,000 تومان
 • 4200 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در صفادشت

خرید باغ ویلا در صفادشت

صفادشت قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 3350 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در صفادشت

خرید باغ ویلا در صفادشت

صفادشت قیمت 2,412,000,000 تومان
 • 3600 m2 زمین
 • 1000 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا بااستخر در شهریار

خرید ویلا بااستخر در شهریار

صفادشت قیمت 2,500,000,000 تومان
 • 3600 m2 زمین
 • 1000 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق