عمارت لوکس نزدیک تهران

عمارت لوکس نزدیک تهران

شهر جدید اندیشه قیمت 3,200,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلاباغ در اندیشه

فروش ویلاباغ در اندیشه

شهر جدید اندیشه قیمت 5,500,000,000 تومان
 • 2400 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ويلا در اندیشه

فروش ويلا در اندیشه

شهر جدید اندیشه قیمت 560,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ويلاباغ در اندیشه

فروش ويلاباغ در اندیشه

شهر جدید اندیشه قیمت 670,000,000 تومان
 • 1250 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ويلاباغ در اندیشه

فروش ويلاباغ در اندیشه

شهر جدید اندیشه قیمت 1,500,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش باغ ویلا نزدیک شهریار

فروش باغ ویلا نزدیک شهریار

شهر جدید اندیشه قیمت 550,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در اندیشه استخردار

فروش ویلا در اندیشه استخردار

شهر جدید اندیشه قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 194 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق