فروش ویلا بااستخر سرپوشیده

فروش ویلا بااستخر سرپوشیده

شهریار 3,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مدرن استخردار در شهریار

فروش ویلا مدرن استخردار در شهریار

شهریار 3,500,000,000 تومان
 • 1050 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلای مدرن استخردار اطراف تهران

ویلای مدرن استخردار اطراف تهران

شهریار پیش‌پرداخت 3,200,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 5,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 5,200,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ رویایی در شهریار

خرید ویلا باغ رویایی در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 27,000,000,000 تومان
 • 6400 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 820 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا با استخر در شهریار

خرید ویلا با استخر در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ نزدیک تهران با استخر

خرید ویلا باغ نزدیک تهران با استخر

شهریار پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا استخردار در شهریار

خرید ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 2,100,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در محمدشهر

خرید باغ ویلا در محمدشهر

شهریار پیش‌پرداخت 20,000,000,000 تومان
 • 7000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 8,500,000,000 تومان
 • 2152 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا باغ نزدیک تهران

فروش ویلا باغ نزدیک تهران

شهریار پیش‌پرداخت 2,200,000,000 تومان
 • 1050 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا استخردار نزدیک تهران

خرید ویلا استخردار نزدیک تهران

شهریار پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلاباغ در شهریار

فروش ویلاباغ در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 2300 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 450,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید باغ ویلا شهریار در شهرک

خرید باغ ویلا شهریار در شهرک

شهریار پیش‌پرداخت 1,250,000,000 تومان
 • 1750 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 4400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ استخردار شهریار

فروش ویلا باغ استخردار شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در شهریار

فروش ویلا در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 250,000,000 تومان
 • 540 m2 زمین
 • 72 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در شهریار

فروش ویلا در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 6,600,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در شهریار

فروش ویلا در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 3,800,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا فلت مبله در شهریار بااستخر

فروش ویلا فلت مبله در شهریار بااستخر

شهریار پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 830 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 7,200,000,000 تومان
 • 1350 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا استخردار در شهریار

فروش ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا در شهریار

فروش ویلا در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 2600 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

فروش ویلا باغ استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا با استخر و جکوزی

خرید باغ ویلا با استخر و جکوزی

شهریار پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.
فروش باغ ویلا استخردار در شهریار

فروش باغ ویلا استخردار در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در شهریار

فروش ویلا در شهریار

شهریار پیش‌پرداخت 8,000,000,000 تومان
 • 4200 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروخته شد.