خرید ویلا دوبلکس در رویان

خرید ویلا دوبلکس در رویان

رویان 750,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای لوکس و مدرن در رویان

خرید ویلای لوکس و مدرن در رویان

رویان 2,900,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رویان

فروش ویلا در رویان

رویان 950,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک رویان

فروش ویلا استخردار نزدیک رویان

رویان 950,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 900,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در رویان

خرید ویلا دوبلکس در رویان

رویان قیمت 1,600,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا فروشی در رویان

ویلا فروشی در رویان

رویان قیمت 850,000,000 تومان
 • 470 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در رویان

فروش ویلا در رویان

رویان قیمت 700,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نزدیک رویان

فروش ویلا نزدیک رویان

رویان قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا لوکس در دریابیشه

خرید ویلا لوکس در دریابیشه

رویان قیمت 3,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان قیمت 450,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا لوکس با استخر

خرید ویلا لوکس با استخر

رویان قیمت 4,600,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در نزدیکی رویان

فروش ویلا در نزدیکی رویان

رویان قیمت 750,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در رویان

فروش ویلا در رویان

رویان قیمت 850,000,000 تومان
 • 770 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی حومه رویان

ویلا فروشی حومه رویان

رویان قیمت 800,000,000 تومان
 • 310 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای استخردار رویان

خرید ویلای استخردار رویان

رویان قیمت 1,350,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا شیک و مدرن رویان

ویلا شیک و مدرن رویان

رویان قیمت 650,000,000 تومان
 • 362 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال چمستان

خرید ویلا در شمال چمستان

رویان قیمت 400,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی رویان

خرید ویلا جنگلی رویان

رویان قیمت 350,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

رویان قیمت 2,000,000,000 تومان
 • 2400 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا اطراف رویان

خرید ویلا اطراف رویان

رویان قیمت 400,000,000 تومان
 • 511 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
ویلا باغ فروشی در رویان

ویلا باغ فروشی در رویان

رویان قیمت 850,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در اطراف نوشهر

خرید ویلا در اطراف نوشهر

رویان قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در رویان

فروش ویلا دوبلکس در رویان

رویان قیمت 1,800,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا نزدیک جنگل در رویان

ویلا نزدیک جنگل در رویان

رویان قیمت 650,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در اطراف رویان

خرید ویلا در اطراف رویان

رویان قیمت 300,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان قیمت 1,200,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا مدرن در رویان

ویلا مدرن در رویان

رویان قیمت 850,000,000 تومان
 • 375 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در شمال رویان

ویلا فروشی در شمال رویان

رویان قیمت 750,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلای فروشی نزدیک رویان

ویلای فروشی نزدیک رویان

رویان قیمت 1,300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در رویان

فروش ویلا دوبلکس در رویان

رویان قیمت 780,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا اکازیون در رویان

خرید ویلا اکازیون در رویان

رویان قیمت 350,000,000 تومان
 • 780 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در رویان

فروش ویلا در رویان

رویان قیمت 500,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا در رویان

فروش ویلا در رویان

رویان قیمت 1,100,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در رویان

فروش ویلا در رویان

رویان قیمت 700,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق