ویلا با استخر لب دریا نزدیک نوشهر

ویلا با استخر لب دریا نزدیک نوشهر

رویان 1,500,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار رویان

فروش ویلا استخردار رویان

رویان 500,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا شیک استخردار در رویان

فروش ویلا شیک استخردار در رویان

رویان 1,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در رویان سیاهرود

فروش ویلا باغ در رویان سیاهرود

رویان 1,800,000,000 تومان
 • 470 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس با ویو ابدی رویان

فروش ویلا لوکس با ویو ابدی رویان

رویان 5,000,000,000 تومان
 • 930 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا لوکس در رویان

فروش ویلا لوکس در رویان

رویان 2,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 1,450,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با استخر در رویان

فروش ویلا با استخر در رویان

رویان 1,000,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رویان

فروش ویلا در رویان

رویان 1,000,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ در رویان

فروش ویلا باغ در رویان

رویان 3,000,000,000 تومان
 • 3200 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا اطراف رویان

فروش ویلا اطراف رویان

رویان 900,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در سیاهرود

فروش ویلا در سیاهرود

رویان 850,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مدرن ونوش

فروش ویلا مدرن ونوش

رویان پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلای استخردار حومه رویان

خرید ویلای استخردار حومه رویان

رویان پیش‌پرداخت 6,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در رویان

فروش ویلا در رویان

رویان پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا جنگلی در رویان

خرید ویلا جنگلی در رویان

رویان پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا در شهرک ساحلی رویان

ویلا در شهرک ساحلی رویان

رویان پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 570 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا مدرن رویان

فروش ویلا مدرن رویان

رویان پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا لوکس در رویان

فروش ویلا لوکس در رویان

رویان پیش‌پرداخت 20,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 550 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ شهرکی در نوشهر

فروش ویلا باغ شهرکی در نوشهر

رویان پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 460 m2 زمین
 • 225 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس جنگلی در ونوش

فروش ویلا لوکس جنگلی در ونوش

رویان پیش‌پرداخت 1,600,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا باغ استخردار اطراف رویان

ویلا باغ استخردار اطراف رویان

رویان پیش‌پرداخت 30,000,000,000 تومان
 • 5600 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا مدرن استخردار رویان

فروش ویلا مدرن استخردار رویان

رویان پیش‌پرداخت 2,750,000,000 تومان
 • 390 m2 زمین
 • 340 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا اطراف رویان

فروش ویلا اطراف رویان

رویان پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا ساحلی مدرن در رویان

فروش ویلا ساحلی مدرن در رویان

رویان پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا اطراف رویان

فروش ویلا اطراف رویان

رویان پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا شیک شهرکی در نوشهر

فروش ویلا شیک شهرکی در نوشهر

رویان پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا لوکس نزدیک رویان

فروش ویلا لوکس نزدیک رویان

رویان پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 415 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نزدیک رویان

خرید ویلا نزدیک رویان

رویان پیش‌پرداخت 680,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در آبپری

فروش ویلا استخردار در آبپری

رویان پیش‌پرداخت 1,100,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در رویان

خرید ویلا دوبلکس در رویان

رویان پیش‌پرداخت 2,500,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در رویان

فروش ویلا در رویان

رویان پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 770 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در سیاهرود

فروش ویلا استخردار در سیاهرود

رویان پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 680 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در رویان

فروش ویلا در رویان

رویان پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 236 m2 زمین
 • 195 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای مبله در رویان

خرید ویلای مبله در رویان

رویان پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر

فروش ویلا در نوشهر

رویان پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در رویان

فروش ویلا در رویان

رویان پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا رویان استخردار

فروش ویلا رویان استخردار

رویان پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ در رویان

فروش ویلا باغ در رویان

رویان پیش‌پرداخت 20,000,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در رویان بنجکول

فروش ویلا در رویان بنجکول

رویان پیش‌پرداخت 4,440,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق