فروش ویلا در سیاهرود

فروش ویلا در سیاهرود

رویان 850,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا رویان استخردار

فروش ویلا رویان استخردار

رویان 1,500,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا با استخر رویان

فروش ویلا با استخر رویان

رویان 1,400,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با استخر رویان

فروش ویلا با استخر رویان

رویان 4,000,000,000 تومان
 • 1060 m2 زمین
 • 580 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا باغ در رویان سیاهرود

فروش ویلا باغ در رویان سیاهرود

رویان 1,800,000,000 تومان
 • 470 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا در شهرک ساحلی رویان

ویلا در شهرک ساحلی رویان

رویان 1,000,000,000 تومان
 • 570 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق