فروش ویلا لاکچری در رودهن

فروش ویلا لاکچری در رودهن

رودهن پیش‌پرداخت 40,000,000,000 تومان
 • 930 m2 زمین
 • 900 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
ویلا با استخر در رودهن مهراباد

ویلا با استخر در رودهن مهراباد

رودهن پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 720 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا با استخر در رودهن

فروش ویلا با استخر در رودهن

رودهن پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 10000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا استخردار در رودهن مهراباد

ویلا استخردار در رودهن مهراباد

رودهن پیش‌پرداخت 11,500,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در رودهن

فروش ویلا استخردار در رودهن

رودهن پیش‌پرداخت 4,800,000,000 تومان
 • 375 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در مهرآباد رودهن

فروش ویلا در مهرآباد رودهن

رودهن پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار در رودهن

فروش ویلا لوکس استخردار در رودهن

رودهن پیش‌پرداخت 4,500,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در رودهن با استخر

فروش ویلا در رودهن با استخر

رودهن پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا رودهن مهرآباد

خرید باغ ویلا رودهن مهرآباد

رودهن پیش‌پرداخت 2,400,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش خانه ویلایی در رودهن

فروش خانه ویلایی در رودهن

رودهن پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 361 m2 زمین
 • 176 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در رودهن شهرک انا

فروش ویلا در رودهن شهرک انا

رودهن پیش‌پرداخت 7,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا در رودهن بااستخر سرپوشیده

ویلا در رودهن بااستخر سرپوشیده

رودهن پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نزدیک رودهن

فروش ویلا نزدیک رودهن

رودهن پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف رودهن

فروش ویلا اطراف رودهن

رودهن پیش‌پرداخت 1,800,000,000 تومان
 • 1340 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رودهن

فروش ویلا در رودهن

رودهن پیش‌پرداخت 1,400,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا حومه رودهن

فروش ویلا حومه رودهن

رودهن پیش‌پرداخت 850,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
ویلا مبله در رودهن مهرآباد

ویلا مبله در رودهن مهرآباد

رودهن پیش‌پرداخت 1,600,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
ویلای سوپر لوکس رودهن انا

ویلای سوپر لوکس رودهن انا

رودهن پیش‌پرداخت 7,700,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 1600 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 12 اتاق
خرید ویلا باغ مهرآباد رودهن

خرید ویلا باغ مهرآباد رودهن

رودهن پیش‌پرداخت 870,000,000 تومان
 • 467 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رودهن

فروش ویلا در رودهن

رودهن پیش‌پرداخت 480,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا رودهن چناران

خرید باغ ویلا رودهن چناران

رودهن پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 1018 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا اطراف رودهن

خرید ویلا اطراف رودهن

رودهن پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 1500 m2 زمین
 • 380 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق