خرید ویلای سنددار در شمال

خرید ویلای سنددار در شمال

رشت پیش‌پرداخت 250,000,000 تومان
 • 275 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رشت

فروش ویلا در رشت

رشت پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رشت

فروش ویلا در رشت

رشت پیش‌پرداخت 710,000,000 تومان
 • 514 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در رشت

فروش ویلا در رشت

رشت پیش‌پرداخت 400,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در رشت سراوان

فروش ویلا در رشت سراوان

رشت پیش‌پرداخت 450,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در زیباکنار

فروش ویلا در زیباکنار

رشت پیش‌پرداخت 510,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا فلت مبله در رشت

فروش ویلا فلت مبله در رشت

رشت پیش‌پرداخت 575,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا با نمای چوبی نزدیک رشت

ویلا با نمای چوبی نزدیک رشت

رشت پیش‌پرداخت 480,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش خانه ویلایی با برکه

فروش خانه ویلایی با برکه

رشت پیش‌پرداخت 5,400,000,000 تومان
 • 8000 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در رشت خشکبیجار

فروش ویلا در رشت خشکبیجار

رشت پیش‌پرداخت 450,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش خانه باغ در رشت

فروش خانه باغ در رشت

رشت پیش‌پرداخت 500,000,000 تومان
 • 266 m2 زمین
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش خانه ویلایی در رشت

فروش خانه ویلایی در رشت

رشت پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 2600 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش خانه ویلایی در رشت

فروش خانه ویلایی در رشت

رشت پیش‌پرداخت 1,690,000,000 تومان
 • 169 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا فلت در گیلان

فروش ویلا فلت در گیلان

رشت پیش‌پرداخت 570,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در گیلان فلت

فروش ویلا در گیلان فلت

رشت پیش‌پرداخت 430,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش خانه ویلایی در سنگر

فروش خانه ویلایی در سنگر

رشت پیش‌پرداخت 480,000,000 تومان
 • 428 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در کوچصفهان

فروش ویلا در کوچصفهان

رشت پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 12000 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در زیباکنار

فروش ویلا در زیباکنار

رشت پیش‌پرداخت 530,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا نزدیک خشکبیجار

فروش ویلا نزدیک خشکبیجار

رشت پیش‌پرداخت 440,000,000 تومان
 • 479 m2 زمین
 • 115 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا داخل شهرک در رشت

فروش ویلا داخل شهرک در رشت

رشت پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نزدیک لاهیجان

فروش ویلا نزدیک لاهیجان

رشت پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلای لوکس در رشت

فروش ویلای لوکس در رشت

رشت پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 15000 m2 زمین
 • 900 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در اطراف رشت

فروش ویلا در اطراف رشت

رشت پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 195 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید خانه باغ نزدیک رشت

خرید خانه باغ نزدیک رشت

رشت پیش‌پرداخت 325,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در زیباکنار

خرید ویلا در زیباکنار

رشت پیش‌پرداخت 229,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ در رشت

خرید ویلا باغ در رشت

رشت پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 3000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی زیباکنار

خرید ویلا جنگلی زیباکنار

رشت پیش‌پرداخت 260,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در خمام گیلان

خرید ویلا در خمام گیلان

رشت پیش‌پرداخت 249,000,000 تومان
 • 225 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نزدیک رشت

خرید ویلا نزدیک رشت

رشت پیش‌پرداخت 160,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید باغ ویلا در سراوان

خرید باغ ویلا در سراوان

رشت پیش‌پرداخت 750,000,000 تومان
 • 9000 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق