فروش ویلا در دماوند استخردار

فروش ویلا در دماوند استخردار

دماوند 8,500,000,000 تومان
 • 2200 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا در دماوند

خرید ویلا در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 1,600,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلای مدرن و لوکس در دماوند

فروش ویلای مدرن و لوکس در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 5,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
باغ ویلا فروشی در دشت مشاء

باغ ویلا فروشی در دشت مشاء

دماوند پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در مشاء

خرید باغ ویلا در مشاء

دماوند پیش‌پرداخت 10,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ لوکس در دماوند

فروش ویلا باغ لوکس در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 1800 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در جابان

فروش ویلا در جابان

دماوند پیش‌پرداخت 450,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ مبله در دماوند

فروش ویلا باغ مبله در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 900 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در دماوند گیلاوند

فروش ویلا در دماوند گیلاوند

دماوند پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا استخردار در دماوند

فروش ویلا استخردار در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در دماوند

فروش ویلا استخردار در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 2,600,000,000 تومان
 • 580 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در دماوند

فروش ویلا باغ در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 6,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ در دماوند

فروش ویلا باغ در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 1,700,000,000 تومان
 • 1300 m2 زمین
 • 50 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا استخردار در دشت مشاء

فروش ویلا استخردار در دشت مشاء

دماوند پیش‌پرداخت 12,800,000,000 تومان
 • 1280 m2 زمین
 • 980 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا در دماوند با استخر

فروش ویلا در دماوند با استخر

دماوند پیش‌پرداخت 1,670,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در سربندان

خرید باغ ویلا در سربندان

دماوند پیش‌پرداخت 2,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در مشاء دماوند بااستخر

فروش ویلا در مشاء دماوند بااستخر

دماوند پیش‌پرداخت 7,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
ویلا لوکس استخردار در دماوند

ویلا لوکس استخردار در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 640 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلای لوکس در دماوند

خرید ویلای لوکس در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 640 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا فلت در دماوند سربندان

فروش ویلا فلت در دماوند سربندان

دماوند پیش‌پرداخت 720,000,000 تومان
 • 620 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در گیلاوند

فروش ویلا در گیلاوند

دماوند پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در دماوند

فروش ویلا در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 2,850,000,000 تومان
 • 630 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در دماوند

فروش ویلا در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در دماوند

فروش ویلا در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 4,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلای لوکس در دماوند

فروش ویلای لوکس در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 8,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در دماوند

فروش ویلا استخردار در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 6,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا باغ در دماوند

فروش ویلا باغ در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 4,800,000,000 تومان
 • 1157 m2 زمین
 • 299 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا ییلاقی استخردار در دماوند

فروش ویلا ییلاقی استخردار در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 1400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار در دماوند

فروش ویلا استخردار در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 440 m2 زمین
 • 420 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در دماوند

فروش ویلا در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 3,500,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در دماوند

فروش ویلا در دماوند

دماوند پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق