فروش ویلا حیاط دار در خمام گیلان

فروش ویلا حیاط دار در خمام گیلان

خمام پیش‌پرداخت 570,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا فلت شهرکی در خمام

فروش ویلا فلت شهرکی در خمام

خمام پیش‌پرداخت 480,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 106 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ در خمام

فروش ویلا باغ در خمام

خمام پیش‌پرداخت 7,000,000,000 تومان
 • 300000 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا اطراف خمام

فروش ویلا اطراف خمام

خمام پیش‌پرداخت 680,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش خانه باغ نزدیک خمام

فروش خانه باغ نزدیک خمام

خمام پیش‌پرداخت 1,300,000,000 تومان
 • 1130 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در خمام گیلان

فروش ویلا در خمام گیلان

خمام پیش‌پرداخت 650,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در خمام

فروش ویلا در خمام

خمام پیش‌پرداخت 650,000,000 تومان
 • 313 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید خانه ویلایی در خمام

خرید خانه ویلایی در خمام

خمام پیش‌پرداخت 120,000,000 تومان
 • 312 m2 زمین
 • 95 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق