فروش ویلا لوکس در بومهن

فروش ویلا لوکس در بومهن

بومهن پیش‌پرداخت 11,000,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس استخردار بومهن

فروش ویلا لوکس استخردار بومهن

بومهن پیش‌پرداخت 15,000,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
فروش ویلا باغ لوکس در بومهن

فروش ویلا باغ لوکس در بومهن

بومهن پیش‌پرداخت 14,000,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 530 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
ویلای لوکس داخل شهر بومهن

ویلای لوکس داخل شهر بومهن

بومهن پیش‌پرداخت 3,000,000,000 تومان
 • 470 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا باغ فروشی در بومهن

ویلا باغ فروشی در بومهن

بومهن پیش‌پرداخت 860,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروش ویلا در بومهن

فروش ویلا در بومهن

بومهن پیش‌پرداخت 1,600,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خانه ویلایی فروشی کرشت بومهن

خانه ویلایی فروشی کرشت بومهن

بومهن پیش‌پرداخت 900,000,000 تومان
 • 251 m2 زمین
 • 315 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در بومهن

فروش ویلا در بومهن

بومهن پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق