فروش ویلا اطراف آمل

فروش ویلا اطراف آمل

آمل 750,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا استخردار نزدیک آمل

فروش ویلا استخردار نزدیک آمل

آمل 2,000,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا با استخر کوچک اطراف آمل

ویلا با استخر کوچک اطراف آمل

آمل 700,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا مدرن جنگلی اطراف آمل

ویلا مدرن جنگلی اطراف آمل

آمل 1,000,000,000 تومان
 • 530 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در آمل

فروش ویلا استخردار در آمل

آمل 1,000,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ اطراف آمل

فروش ویلا باغ اطراف آمل

آمل 1,500,000,000 تومان
 • 1030 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا باغ اقساطی در شمال

فروش ویلا باغ اقساطی در شمال

آمل 500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا اطراف آمل

فروش ویلا اطراف آمل

آمل 400,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا دوبلکس در آمل

فروش ویلا دوبلکس در آمل

آمل 1,500,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا فلت اطراف آمل

فروش ویلا فلت اطراف آمل

آمل 700,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 87 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق