فروش ویلا اطراف آمل

فروش ویلا اطراف آمل

آمل 850,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در آمل نیم پیلوت

فروش ویلا در آمل نیم پیلوت

آمل پیش‌پرداخت 1,500,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا باغ در آمل

فروش ویلا باغ در آمل

آمل پیش‌پرداخت 324,000,000 تومان
 • 324 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا اطراف آمل

فروش ویلا اطراف آمل

آمل پیش‌پرداخت 750,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا اطراف آمل

فروش ویلا اطراف آمل

آمل پیش‌پرداخت 1,650,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک محموداباد

خرید ویلا نزدیک محموداباد

آمل پیش‌پرداخت 450,000,000 تومان
 • 1700 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در لاریجان آمل

فروش ویلا در لاریجان آمل

آمل پیش‌پرداخت 4,800,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا اطراف محموداباد

خرید ویلا اطراف محموداباد

آمل پیش‌پرداخت 400,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا بااستخر اطراف آمل

خرید ویلا بااستخر اطراف آمل

آمل پیش‌پرداخت 300,000,000 تومان
 • 290 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در اطراف آمل

خرید ویلا در اطراف آمل

آمل پیش‌پرداخت 800,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در آمل

خرید ویلا در آمل

آمل پیش‌پرداخت 620,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی حومه آمل

ویلا فروشی حومه آمل

آمل پیش‌پرداخت 590,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا استخردار در آمل

فروش ویلا استخردار در آمل

آمل پیش‌پرداخت 24,000,000,000 تومان
 • 8000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک محمودآباد

خرید ویلا نزدیک محمودآباد

آمل پیش‌پرداخت 750,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا اطراف آمل ایرکا

فروش ویلا اطراف آمل ایرکا

آمل پیش‌پرداخت 1,200,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا فلت نقلی در آمل

فروش ویلا فلت نقلی در آمل

آمل پیش‌پرداخت 600,000,000 تومان
 • 100 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در آمل بهدشت

فروش ویلا در آمل بهدشت

آمل پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در آمل بهدشت

فروش ویلا در آمل بهدشت

آمل پیش‌پرداخت 1,000,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا با استخر کوچک اطراف آمل

ویلا با استخر کوچک اطراف آمل

آمل پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در آمل

فروش ویلا در آمل

آمل پیش‌پرداخت 850,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا دوبلکس اطراف آمل

فروش ویلا دوبلکس اطراف آمل

آمل پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا مدرن جنگلی اطراف آمل

ویلا مدرن جنگلی اطراف آمل

آمل پیش‌پرداخت 950,000,000 تومان
 • 530 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا اطراف آمل

فروش ویلا اطراف آمل

آمل پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در آمل

فروش ویلا در آمل

آمل پیش‌پرداخت 200,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در آمل

فروش ویلا در آمل

آمل پیش‌پرداخت 400,000,000 تومان
 • 370 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در آمل دوبلکس

فروش ویلا در آمل دوبلکس

آمل پیش‌پرداخت 490,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نور

فروش ویلا در نور

آمل پیش‌پرداخت 650,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا در آمل با استخر

فروش ویلا در آمل با استخر

آمل پیش‌پرداخت 450,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروش ویلا نیم پیلوت در آمل

فروش ویلا نیم پیلوت در آمل

آمل پیش‌پرداخت 700,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا مدرن در آمل

فروش ویلا مدرن در آمل

آمل پیش‌پرداخت 850,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا جنگلی نزدیک آمل

فروش ویلا جنگلی نزدیک آمل

آمل پیش‌پرداخت 750,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق