column row
ویلا محمود اباد نزدیک دریا

ویلا محمود اباد نزدیک دریا

محمود آباد 200,000,000 تومان
 • 305 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نزدیک سرخرود

خرید ویلا نزدیک سرخرود

سرخرود 290,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا در محمودآباد نزدیک دریا

ویلا در محمودآباد نزدیک دریا

محمود آباد 500,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نوشهر در چلندر

خرید ویلا نوشهر در چلندر

نوشهر 260,000,000 تومان
 • 290 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رویان شمال

فروش ویلا در رویان شمال

رویان 230,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در رویان ساحلی

خرید ویلا در رویان ساحلی

رویان 1,250,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا رویان وازیوار

خرید ویلا رویان وازیوار

رویان 290,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا رویان در ونوش

خرید ویلا رویان در ونوش

رویان 370,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا استخردار در نوشهر

خرید ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر 1,200,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در محمود آباد

خرید ویلا در محمود آباد

محمود آباد 1,000,000,000 تومان
 • 7000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در محمودآباد

خرید ویلا در محمودآباد

محمود آباد 480,000,000 تومان
 • 760 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

نور 490,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروش ویلا در محمودآباد ساحلی

فروش ویلا در محمودآباد ساحلی

محمود آباد 800,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا ساحلی در محمودآباد

خرید ویلا ساحلی در محمودآباد

محمود آباد 255,000,000 تومان
 • 304 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا ساحلی محمودآباد

خرید ویلا ساحلی محمودآباد

محمود آباد 370,000,000 تومان
 • 307 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی نزدیک چمستان

ویلا فروشی نزدیک چمستان

چمستان 90,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 75 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شهرکی نزدیک جنگل

خرید ویلا شهرکی نزدیک جنگل

چمستان 120,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان 600,000,000 تومان
 • 1200 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا چمستان سعادت آباد

خرید ویلا چمستان سعادت آباد

چمستان 580,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان 250,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا رومی چمستان

خرید ویلا رومی چمستان

چمستان 135,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ جنگلی نور

خرید ویلا باغ جنگلی نور

نور 230,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا محمودآباد ساحلی

خرید ویلا محمودآباد ساحلی

محمود آباد 800,000,000 تومان
 • 315 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای لوکس استخردار

خرید ویلای لوکس استخردار

ایزدشهر 1,400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
فروش ویلا جنگلی چمستان

فروش ویلا جنگلی چمستان

چمستان 110,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال

چمستان 104,500,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا جنگلی طرح رومی

خرید ویلا جنگلی طرح رومی

چمستان 145,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا سعادت آباد چمستان

خرید ویلا سعادت آباد چمستان

چمستان 450,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

نور 250,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در شمال دوبلکس

ویلا فروشی در شمال دوبلکس

نور 215,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق