column row
فروش ویلا در نوشهر چلک

فروش ویلا در نوشهر چلک

نوشهر 580,000,000 تومان
 • 580 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر با استخر

خرید ویلا در نوشهر با استخر

نوشهر 880,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در رویان لوکس

خرید ویلا در رویان لوکس

رویان 4,200,000,000 تومان
 • 1050 m2 زمین
 • 700 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
خرید ویلا سرخرود ساحلی مبله

خرید ویلا سرخرود ساحلی مبله

سرخرود 450,000,000 تومان
 • 265 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا محمودآباد نزدیک دریا

ویلا محمودآباد نزدیک دریا

محمود آباد 230,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان ونوش

خرید ویلا در رویان ونوش

رویان 800,000,000 تومان
 • 750 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا محمودآباد نزدیک دریا

ویلا محمودآباد نزدیک دریا

محمود آباد 450,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک سرخرود

خرید ویلا نزدیک سرخرود

سرخرود 290,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در نوشهر سیسنگان

خرید ویلا در نوشهر سیسنگان

نوشهر 260,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا رویان در سیاهرود

خرید ویلا رویان در سیاهرود

رویان 550,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا در رویان ساحلی

خرید ویلا در رویان ساحلی

رویان 1,250,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نوشهر نزدیک دریا

خرید ویلا نوشهر نزدیک دریا

نوشهر 260,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در ونوش نوشهر

خرید ویلا در ونوش نوشهر

نوشهر 250,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا تراس دار در نوشهر

خرید ویلا تراس دار در نوشهر

نوشهر 390,000,000 تومان
 • 310 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در عباس آباد

خرید ویلا در عباس آباد

عباس آباد 690,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نوشهر با دید دریا

خرید ویلا نوشهر با دید دریا

نوشهر 430,000,000 تومان
 • 275 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال چمستان

خرید ویلا در شمال چمستان

چمستان 120,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان 130,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ در شهریار

خرید ویلا باغ در شهریار

شهریار 720,000,000 تومان
 • 1150 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نزدیک ارتفاعات نور

خرید ویلا نزدیک ارتفاعات نور

نور 250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در لاویج

خرید ویلا در لاویج

چمستان 200,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک نور

خرید ویلا نزدیک نور

نور 130,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک ارتفاعات نور

خرید ویلا نزدیک ارتفاعات نور

نور 300,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک جنگل در نور

خرید ویلا نزدیک جنگل در نور

نور 450,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا اطراف نور

خرید ویلا اطراف نور

نور 150,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در نور

خرید ویلا جنگلی در نور

نور 320,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا جنگلی در ارتفاعات نور

ویلا جنگلی در ارتفاعات نور

نور 250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای شیک در چمستان

خرید ویلای شیک در چمستان

چمستان 210,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال اطراف نور

خرید ویلا شمال اطراف نور

چمستان 210,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در آمل

خرید ویلا جنگلی در آمل

آمل 180,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق