column row
خرید ویلا باغ در نوشهر

خرید ویلا باغ در نوشهر

نوشهر 1,200,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ نوشهر

خرید ویلا باغ نوشهر

نوشهر 1,300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 370 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ در نوشهر

خرید ویلا باغ در نوشهر

نوشهر 620,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در نوشهر چلندر

فروش ویلا در نوشهر چلندر

نوشهر 210,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
ویلا چوبی با استخر در چابکسر

ویلا چوبی با استخر در چابکسر

چابکسر 315,000,000 تومان
 • 315 m2 زمین
 • 85 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی نوشهر

ویلا فروشی نوشهر

نوشهر 412,000,000 تومان
 • 275 m2 زمین
 • 190 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

نور 380,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در رویان

خرید ویلا شمال در رویان

رویان 450,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شهرکی نزدیک جنگل

خرید ویلا شهرکی نزدیک جنگل

چمستان 120,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا شهرکی فروشی در شمال

ویلا شهرکی فروشی در شمال

آمل 135,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ جنگلی در نور

خرید ویلا باغ جنگلی در نور

نور 210,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا شیک در شهر محمودآباد

ویلا شیک در شهر محمودآباد

محمود آباد 135,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلای مبله در چمستان

خرید ویلای مبله در چمستان

چمستان 106,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا چمستان داخل شهرک

خرید ویلا چمستان داخل شهرک

چمستان 95,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 210,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال در نوشهر

خرید ویلا در شمال در نوشهر

نوشهر 1,000,000,000 تومان
 • 1100 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 400,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا داخل شهرک در شمال

ویلا داخل شهرک در شمال

نور 135,000,000 تومان
 • 210 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا باغ در نور

خرید ویلا باغ در نور

نور 300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا داخل شهرک نزدیک نور

ویلا داخل شهرک نزدیک نور

نور 380,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا نیم پیلوت اطراف نور

ویلا نیم پیلوت اطراف نور

نور 140,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا دوبلکس فروشی در نور

ویلا دوبلکس فروشی در نور

نور 250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا در نوشهر فروشی

ویلا در نوشهر فروشی

نوشهر 310,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

نور 125,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 95 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در امیرآباد چمستان

خرید ویلا در امیرآباد چمستان

چمستان 290,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 185 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

چمستان 270,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال جنگلی

خرید ویلا در شمال جنگلی

نور 95,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

چمستان 145,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
خرید خانه ویلایی در شمال

خرید خانه ویلایی در شمال

نور 160,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق