column row
خرید ویلا باغ در شمال

خرید ویلا باغ در شمال

محمود آباد 500,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا تریبلکس در شمال

خرید ویلا تریبلکس در شمال

نور 300,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا با باغ مرکبات

خرید ویلا با باغ مرکبات

محمود آباد 250,000,000 تومان
 • 950 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 750,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال نوساز

خرید ویلا در شمال نوساز

نور 250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا جنگلی وساحلی رویان

خرید ویلا جنگلی وساحلی رویان

رویان 520,000,000 تومان
 • 290 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در رویان

خرید ویلا در رویان

رویان 1,080,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 303 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

آمل 130,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نزدیک جنگل

خرید ویلا نزدیک جنگل

نور 410,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان 330,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا تریبلکس در نوشهر چلک

ویلا تریبلکس در نوشهر چلک

نوشهر 1,500,000,000 تومان
 • 850 m2 زمین
 • 490 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا باغ در نوشهر چلندر

خرید ویلا باغ در نوشهر چلندر

نوشهر 480,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید باغ ویلا در نوشهر

خرید باغ ویلا در نوشهر

نوشهر 360,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید خانه ویلایی در چمستان

خرید خانه ویلایی در چمستان

چمستان 135,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در ملکار نوشهر

خرید ویلا در ملکار نوشهر

نوشهر 320,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در چمستان جنگلی

خرید ویلا در چمستان جنگلی

چمستان 180,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا جنگلی نزدیک رویان

ویلا جنگلی نزدیک رویان

رویان 600,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا ساحلی نزدیک رویان فروشی

ویلا ساحلی نزدیک رویان فروشی

نوشهر 1,300,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا دامنه کوه نزدیک رویان

ویلا دامنه کوه نزدیک رویان

رویان 1,100,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا فروشی در نوشهر

ویلا فروشی در نوشهر

نوشهر 750,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا باغ دوبلکس نوشهر

ویلا باغ دوبلکس نوشهر

نوشهر 1,200,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا استخردار در ونوش فروشی

ویلا استخردار در ونوش فروشی

رویان 1,200,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا با ویو کوه نوشهر

ویلا با ویو کوه نوشهر

نوشهر 450,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ نزدیک رویان

خرید ویلا باغ نزدیک رویان

رویان 750,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در رویان سیاهرود

خرید ویلا در رویان سیاهرود

رویان 2,200,000,000 تومان
 • 1180 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا مبله نزدیک رویان

خرید ویلا مبله نزدیک رویان

رویان 1,000,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا در دل جنگل

ویلا در دل جنگل

نور 180,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در آمل

خرید ویلا در آمل

آمل 145,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
فروخته شد.
فروش ویلا دوبلکس در شهرک

فروش ویلا دوبلکس در شهرک

چمستان 420,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان 170,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
فروخته شد.