column row
ویلا نزدیک رویان ونوش

ویلا نزدیک رویان ونوش

رویان 540,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا در رویان

فروش ویلا در رویان

رویان 950,000,000 تومان
 • 780 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شهرکی ونوش

خرید ویلا شهرکی ونوش

نوشهر 650,000,000 تومان
 • 480 m2 زمین
 • 310 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در امیرود نوشهر

خرید ویلا در امیرود نوشهر

نوشهر 650,000,000 تومان
 • 430 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا ساحلی نور بااستخر

فروش ویلا ساحلی نور بااستخر

نور 3,500,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نزدیک خانه دریا

خرید ویلا نزدیک خانه دریا

محمود آباد 400,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا داخل شهرک نزدیک رویان

ویلا داخل شهرک نزدیک رویان

نوشهر 1,200,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ جنگلی در رویان

خرید ویلا باغ جنگلی در رویان

رویان 1,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا باغ قواره اول جنگل

ویلا باغ قواره اول جنگل

نوشهر 390,000,000 تومان
 • 650 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا دوبلکس در نجارده نوشهر

ویلا دوبلکس در نجارده نوشهر

نوشهر 750,000,000 تومان
 • 410 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا باغ فروشی نزدیک رویان

ویلا باغ فروشی نزدیک رویان

رویان 800,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در چمستان

خرید ویلا شمال در چمستان

چمستان 170,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در چمستان

خرید ویلا جنگلی در چمستان

چمستان 90,000,000 تومان
 • 170 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در چمستان جنگلی

خرید ویلا در چمستان جنگلی

چمستان 100,000,000 تومان
 • 265 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان

چمستان 136,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در چمستان

خرید ویلا جنگلی در چمستان

چمستان 140,800,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شمال در چمستان

خرید ویلا شمال در چمستان

چمستان 83,600,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا باغ جنگلی در رویان

ویلا باغ جنگلی در رویان

رویان 650,000,000 تومان
 • 700 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا استخردار شمال

خرید ویلا استخردار شمال

نور 280,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا شیک در سیسنگان

ویلا شیک در سیسنگان

رویان 530,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شهرکی در ونوش

خرید ویلا شهرکی در ونوش

رویان 350,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شهرکی در ایزدشهر

خرید ویلا شهرکی در ایزدشهر

ایزدشهر 620,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا نزدیک رویان سیاهرود

ویلا نزدیک رویان سیاهرود

رویان 880,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا در ونوش فروشی

ویلا در ونوش فروشی

رویان 2,500,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
ویلا استخردار در سرخرود

ویلا استخردار در سرخرود

سرخرود 320,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا شیک در رویان سیاهرود

ویلا شیک در رویان سیاهرود

رویان 1,200,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا باغ در سیسنگان

خرید ویلا باغ در سیسنگان

نوشهر 420,000,000 تومان
 • 420 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شهرک ساحلی

خرید ویلا در شهرک ساحلی

نوشهر 1,600,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 250,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلا لاکچری در نمک آبرود

ویلا لاکچری در نمک آبرود

نمک آبرود 8,000,000,000 تومان
 • 4700 m2 زمین
 • 800 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق