column row
باغ ویلای لوکس در محمد شهر

باغ ویلای لوکس در محمد شهر

محمد شهر 9,500,000,000 تومان
 • 2000 m2 زمین
 • 650 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
عمارت لوکس در محمدشهر کرج

عمارت لوکس در محمدشهر کرج

محمد شهر 10,000,000,000 تومان
 • 2500 m2 زمین
 • 750 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید باغ ویلا در شهریار

خرید باغ ویلا در شهریار

شهریار 1,400,000,000 تومان
 • 1150 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا رویان نزدیک دریا

خرید ویلا رویان نزدیک دریا

رویان 450,000,000 تومان
 • 600 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
ویلای لوکس در کوهپایه

ویلای لوکس در کوهپایه

نوشهر 900,000,000 تومان
 • 1150 m2 زمین
 • 450 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا در ونوش

خرید ویلا در ونوش

نوشهر 650,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شهرکی نزدیک نور

خرید ویلا شهرکی نزدیک نور

نور 290,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در شمال نیم پیلوت

ویلا فروشی در شمال نیم پیلوت

چمستان 145,000,000 تومان
 • 220 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک نور

خرید ویلا نزدیک نور

چمستان 170,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلایی شهرکی محمودآباد

خرید ویلایی شهرکی محمودآباد

محمود آباد 420,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

نور 370,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 175,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شهرکی زیباکنار

خرید ویلا شهرکی زیباکنار

زیباکنار 215,000,000 تومان
 • 233 m2 زمین
 • 105 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا در زیباکنار منطقه آزاد

ویلا در زیباکنار منطقه آزاد

زیباکنار 125,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
خرید ویلا در چمستان شمال

خرید ویلا در چمستان شمال

چمستان 120,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 105 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا شمال در رویان

خرید ویلا شمال در رویان

رویان 150,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نوشهر ونوش

خرید ویلا نوشهر ونوش

نوشهر 550,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا در رویان شهرکی

خرید ویلا در رویان شهرکی

رویان 230,000,000 تومان
 • 360 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر 260,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی با استخر در چلک

ویلا فروشی با استخر در چلک

نوشهر 330,000,000 تومان
 • 610 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
فروخته شد.
خرید ویلا محمود اباد شهرکی

خرید ویلا محمود اباد شهرکی

محمود آباد 260,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 185 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا نزدیک رویان فروشی

ویلا نزدیک رویان فروشی

رویان 550,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا محمود اباد نزدیک دریا

ویلا محمود اباد نزدیک دریا

محمود آباد 300,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا نوشهر در توسکاتوک

ویلا نوشهر در توسکاتوک

نوشهر 290,000,000 تومان
 • 320 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در شمال

ویلا فروشی در شمال

محمود آباد 140,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلایی شهرکی چمستان

خرید ویلایی شهرکی چمستان

چمستان 125,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال شهرکی

خرید ویلا در شمال شهرکی

محمود آباد 290,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 140,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 140,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نیم دوبلکس

خرید ویلا نیم دوبلکس

چمستان 180,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق