column row
خرید ویلا در محمودآباد

خرید ویلا در محمودآباد

محمود آباد 145,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا نزدیک محمودآباد

خرید ویلا نزدیک محمودآباد

محمود آباد 420,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا تریبلکس دید ابدی دریا

ویلا تریبلکس دید ابدی دریا

نوشهر 750,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
ویلا با استخر در دریاسر

ویلا با استخر در دریاسر

محمود آباد 580,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا محمودآباد کلوده

ویلا محمودآباد کلوده

آمل 195,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در کلوده

خرید ویلا در کلوده

محمود آباد 210,000,000 تومان
 • 340 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در محمودآباد

خرید ویلا در محمودآباد

محمود آباد 1,250,000,000 تومان
 • 800 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا اطراف رویان

خرید ویلا اطراف رویان

رویان 400,000,000 تومان
 • 511 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا محمودآباد ساحلی

خرید ویلا محمودآباد ساحلی

محمود آباد 450,000,000 تومان
 • 265 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلا محمودآباد

خرید ویلا محمودآباد

محمود آباد 240,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا کلوده نزدیک محمودآباد

ویلا کلوده نزدیک محمودآباد

آمل 125,000,000 تومان
 • 205 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا استخردار در رویان

خرید ویلا استخردار در رویان

رویان 1,500,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در محمودآباد کلوده

خرید ویلا در محمودآباد کلوده

آمل 185,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
ویلا فروشی در ونوش

ویلا فروشی در ونوش

نوشهر 390,000,000 تومان
 • 330 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا لوکس در نوشهر

فروش ویلا لوکس در نوشهر

نوشهر 1,500,000,000 تومان
 • 620 m2 زمین
 • 500 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
خرید ویلای لوکس در نوشهر

خرید ویلای لوکس در نوشهر

نوشهر 1,300,000,000 تومان
 • 1000 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 380,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در نور

خرید ویلا دوبلکس در نور

نور 190,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی

خرید ویلا جنگلی

محمود آباد 400,000,000 تومان
 • 550 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلایی نوساز نزدیک نور

ویلایی نوساز نزدیک نور

نور 290,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال نوساز

خرید ویلا در شمال نوساز

نور 350,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا با نمای رومی

خرید ویلا با نمای رومی

نور 300,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
ویلایی دوبلکس در نور

ویلایی دوبلکس در نور

نور 150,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلا جنگلی در شمال

نور 250,000,000 تومان
 • 450 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی در چمستان

ویلا فروشی در چمستان

چمستان 130,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا جنگلی ونوش مبله

خرید ویلا جنگلی ونوش مبله

نوشهر 260,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 185 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

رویان 330,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نوشهر

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر 280,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 270 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 115,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
خریدویلا نزدیک دریاچه چمستان

خریدویلا نزدیک دریاچه چمستان

چمستان 145,200,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق