column row
خرید ویلا لوکس در شمال

خرید ویلا لوکس در شمال

نور 400,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلایی لوکس نزدیک نور

خرید ویلایی لوکس نزدیک نور

نور 430,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک جنگل

خرید ویلا نزدیک جنگل

نور 140,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در شمال

خرید ویلا دوبلکس در شمال

چمستان 180,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 250,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

آمل 210,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 210 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 145,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلایی نیم پیلوت شمال

خرید ویلایی نیم پیلوت شمال

چمستان 135,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نزدیک نور

خرید ویلا نزدیک نور

نور 220,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

نور 250,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا دوبلکس نور

خرید ویلا دوبلکس نور

نور 290,000,000 تومان
 • 380 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
فروش ویلا نیم پیلوت در شمال

فروش ویلا نیم پیلوت در شمال

نور 120,000,000 تومان
 • 180 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نور نمای رومی

خرید ویلا در نور نمای رومی

نور 330,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا نزدیک نور

خرید ویلا نزدیک نور

نور 180,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا جنگلی نزدیک نور

خرید ویلا جنگلی نزدیک نور

نور 180,000,000 تومان
 • 270 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نور

خرید ویلا در نور

نور 250,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
خرید خانه ویلایی در شمال

خرید خانه ویلایی در شمال

نور 150,000,000 تومان
 • 240 m2 زمین
 • 145 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلایی فلت اطراف نور

ویلایی فلت اطراف نور

نور 150,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
خرید ویلا دوبلکس در شمال

خرید ویلا دوبلکس در شمال

نور 350,000,000 تومان
 • 680 m2 زمین
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا نیم دوبلکس

خرید ویلا نیم دوبلکس

نور 140,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 120 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا فلت در شمال

خرید ویلا فلت در شمال

چمستان 125,000,000 تومان
 • 200 m2 زمین
 • 105 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در نور شهرکی

خرید ویلا در نور شهرکی

نور 200,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 125,000,000 تومان
 • 250 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا استخردار در نوشهر

خرید ویلا استخردار در نوشهر

نوشهر 235,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا جنگلی فروشی در نور

ویلا جنگلی فروشی در نور

نور 250,000,000 تومان
 • 280 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
ویلای جنگلی در شمال

ویلای جنگلی در شمال

نور 850,000,000 تومان
 • 2100 m2 زمین
 • 600 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
خرید ویلا شهرکی در نور

خرید ویلا شهرکی در نور

نور 225,000,000 تومان
 • 350 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا در شمال

خرید ویلا در شمال

نور 200,000,000 تومان
 • 230 m2 زمین
 • 165 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
ویلا فروشی دوبلکس نزدیک نور

ویلا فروشی دوبلکس نزدیک نور

نور 260,000,000 تومان
 • 300 m2 زمین
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
خرید ویلا شهرکی نزدیک رویان

خرید ویلا شهرکی نزدیک رویان

رویان 250,000,000 تومان
 • 260 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق