خرید ویلا، زمین - باغ

مازندران - چمستان  
1397 05 23 سه شنبه

سپتیک فاضلاب ویلا

ابتدایی ترین و ساده ترین سیستم تصفیه فاضلاب تک واحدی، سپتیک فاضلاب می باشد که تصفیه مواد ته نشین شده(تصفیه مکانیکی) و تصفیه بیولوژیکی در آن به وسیله باکتری های بی هوازی صورت می گیرد و در مناطقی که لوله کشی فاضلاب شهری انجام نشده مثل چمستان از این روش استفاده می شود.

سپتیک فاضلاب های شرکت تصفیه آب و فاضلاب متشکل از جایگاه ذخیره ی رو بسته ای است که اغلب برای اندازه های بزرگ از بتن آرمه و اندازه های کوچک به صورت پیش ساخته از پلاستیک ساخته می شود.

مواد اولیه و مصالحی که این چاه ها را می سازند، مثل بتن، پلی اتیلن، پلیمر و ... دارای قابلیت نفوذ ناپذیری و مقاومت در برابر خوردگی می باشند.

وظیفه چاه سپتیک ویلا، جلوگیری از نشت فاضلاب به محیط زیست و نگهداری آن درون مخزن خود می باشد که باید این چاه ها هر چندوقت یکبار به وسیله تانکرها یا دستگاه های مخصوص در بازه های زمانی کوتاه و مشخص شده تخلیه شوند.

انواع چاه سپتیک ویلا بر اساس بخش بندی داخلی سپتیک:

یک بخشی

در این نوع از چاه های سپتیک دیوار کوتاهی تعبیه شده که نقش کاهش دهنده ی موج گیر سرعت حرکت فاضلاب را ایفا می کنند تا جدا شدن آب از مواد معلق در فاضلاب امکان پذیر شود. پس از مدت زمانی فضولات به صورت لجن در کف مخزن جمع می شوند.

چند بخشی

نحوه ی جداسازی فضولات معلق در آب در سپتیک چندبخشی با یک بخشی متفاوت است و ساخت تعدادی اتاقک مرتبط به هم، این امکان فراهم می شود.

فاضلاب وارد شده به انباره به دلیل کم شدن سرعت جریان آن، بخشی از مواد معلق خود را به شکل ته نشین از دست داده و از سمت دیگر انباره خارج می شود.

موادی که در بخش زیرین محل ذخیره یا مخزن ته نشین شده اند به وسیله ی باکتری های بی هوازی هضم می شوند. انباره حداکثر سالی یک الی دو بار باید تخلیه شود.

سپتیک فاضلاب برای تصفیه فاضلاب یک ساختمان و یا مجموعی از چند ساختمان مسکونی به کار می رود.

برای زلال سازی بهتر فاضلاب خانگی، معمولاً مخزن ها را از دو و یا سه بخش می سازند. حجم قسمت نخستین را دو برابر قسمت های بعدی انتخاب می کنند تا اینکه تا حدودی نوسان های مشخصات کمی فاضلاب را جبران کنند و دیگر آنکه مواد جامد بیشتری در آن ته نشین شود.


نگهداری سپتیک فاضلاب

برای اینکه سپتیک تانک با بازده بهتری کار کند، باید به نکات زیر توجه شود:

هیچگونه ماده گندزدایی نباید درون انباره وارد کرد زیرا موجب از بین رفتن باکتری های تصفیه کننده فاضلاب می شود.

در فاصله زمانی لازم باید لجن جمع شده در کف انباره را بیرون آورد. لجن آب را می توان به صورت زهکشی و ثقلی خالی کرد و لجن را معمولاً با کمک پمپ بیرون می آورند.

هنگام خالی کردن انباره، نباید تمام مواد لجنی را بیرون آورد زیرا وجود ته مانده های لجن در انباره، کار آن را بهبود می بخشد.


معایب سپتیک تانک فاضلاب

 به طور کلی تصفیه فاضلاب بهداشتی در انباره های تعفن به صورت ناقص و آن هم برای جمعیتی محدود انجام می پذیرد . این تصفیه ناقص تنها موجب می شود که دفع فاضلاب به زمین آسان تر انجام گرفته و دفع آن به منبع های طبیعی آب در روی زمین زیان کمتری را به محیط زیست وارد سازد ولی در هر صورت دارای معایب یک تصفیه ناقص است.

سپتیک فاضلاب از نظر کار خود نیز دارای این عیب است که قسمتی از مواد ته نشین شده در کف انباره به علت تعفن و تولید گازها، همراه این گاز به سطح فاضلاب در انباره آمده و موجب اختلال در کار سپتیک فاضلاب می شود. همچنین ممکن است این مواد همراه با فاضلاب از تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی بیرون آیند.