خرید ویلا، زمین - باغ

مازندران - چمستان  
1395 03 09 یکشنبه

داخل بافت و یا داخل طرح هادی یعنی چه؟ 

طرح هادی روستایی طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی، و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونت گاه های روستایی یا طرحهای جامع ناحیه ای تعیین می نماید.

این طرح بر اساس آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای  و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مورخه 1378/10/12 توسط هیأت دولت مصوب شده است.

مدت زمان طرح هادی از زمان تهیه طرح به مدت 10 سال مصوب شده است و پس از آن بازنگری خواهد شد.

منظور از داخل بافت نیز همان طرح هادی روستا و یا منطقه شهری است که وقتی گفته میشود ملک در داخل بافت واقع است به این معنی است که ملک در داخل محدوده مجاز طرح هادی ساخته شده است و بصورت قانونی میتوان درخواست جواز ساخت یا پروانه ساختمانی کرد.

پروانه ساختمان یا مجوز ساخت در هر منطقه ای بر اساس طرح هادی صادر می شود و پروانه برای زمین هایی صادر خواهد شد که در داخل طرح هادی قرار بگیرند. بنابر این ملکی که خارج از طرح هادی قرار دارد نمی تواند مجوز ساخت و پروانه ساختمان بگیرد و در نتیجه امکان گرفتن سند هم نخواهد داشت و همواره در خطر تخریب توسط شهرداری یا دهیاری خواهد بود.

طرح هادی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می شود و آخرین نسخه نقشه طرح هادی در دهیاری و یا شهرداری در دسترس عموم می باشد. بر روی نقشه طرح هادی، کاربری زمین های داخل و خارج طرح هادی مشخص شده است. قبل از خرید هر گونه ملکی، ابتدا نقشه طرح هادی را در محل دهیاری و یا شهرداری مشاهده کنید و مطمئن شوید ملک مورد نظر داخل طرح (داخل بافت) قرار دارد.

در صورت خرید زمین و خرید ویلا خارج از طرح هادی، با مشکلات عدیده قانونی مواجه خواهید شد.

ویلاهای منطقه