خرید ویلا، زمین - باغ

مازندران - رامسر  
1397 07 04 چهارشنبه

تصفیه آب استخر نوعی از دستگاه تصفیه آب صنعتی بوده و بر اساس روش های متفاوتی انجام میگردد. به طور کل استخرها را میتوان به دو نوع تقسیم نمود که عبارتند از :

  • استخرخصوصی و شخصی
  • استخر عمومی و مجتمع ها

معمولا حجم استخرهای خصوصی تا 400 مترمربع و استخرهای عمومی معمولا از 400 متر مربع به بالا شناخته میشوند.

در گذشته برای تصفیه آب استخر از کلر استفاده میشد که در زمان حال نیز برای برخی استخرها از این روش استفاده میشود. روش استفاده از کلر نیز برای تصفیه استخر به این صورت بود که ابتدا مقداری کلر با آب داخل یک سطلی مخلوط میشد و این سطل های آماده شده از چند جهت وارد استخر میگردید. البته در زمان انجام کلر زنی آب، استخر از افراد تخلیه میشد و پس از زمان معین دوباره مورد استفاده قرار میگرفت. حل شدن کلر در آب باعث بوجود آمدن گاز کلر میشد که بسیار میتوانست به سیستم تنفسی آسیب بزند و متاسفانه در زمان گذشته به علت سهل انگاری برخی افراد مسئول استخر، صدمات جانی نیز بوجود آمد.

کلر به منزله ی تصفیه آب استخر استفاده نمیشود بلکه برای گندزدایی آب از میکروب ها و ویروس ها و میکروارگانیسم ها استفاده میشود. کلر برای از بین بردن میکروب ها و میکروارگانیسم ها نیاز دارد که دیواره سلول را خراب کرده و به هسته ی آن آسیب برساند. اما امروزه سیستم استفاده از ازن به جای کلر برای گندزدایی پیشنهاد میشود. اُزن مزایای بسیار زیادی نسبت به کلر در دستگاه تصفیه آب استخر دارد. یکی از مهمترین مزیت های ازن در تصفیه آب استخر نسبت به کلر، قدرت بسیار زیاد آن برای از بین بردن میکروارگانیسم ها میباشد. که میزان ان به سه هزار برابر کلر برآورد شده و علت این قدرت نیز این است که ازن یا اکسیژن فعال به محض ارتباط با دیواره میکروارگانیسم آن را از بین میبرد اما کلر همانطور که گفته شده نیاز به خراب کردن دیواره و نفوذ به هسته دارد.

یکی از معایب کلر در تصفیه آب استخر ها این است که با املاح موجود در آب تشکیل رسوب میدهد این رسوب که از نمک تشکیل میشود باعث کدر شدن آب و همچنین دیواره های استخر میگردد. به طور کلی با استفاده از کلر در تصفیه آب استخر، لایه روبی بدنه ی استخر باید در فاصله زمانی کوتاه تری انجام شود. اما استفاده از اُزن در تصفیه آب استخر به این صورت است که بار ذره های معلق موجود در آب استخر را گرفته و باعث متصل شدن آنها به یکدیگر میشود. این اتفاق دو مزیت دارد:

الف : باعث تمیز شدن و زلال شدن آب استخر میشود.

ب: با پیوستن ذرات معلق در آب، حذف آنها توسط فیلتر های تصفیه آب استخر ساده تر میشود.

شکل ظاهری اُزن مانند کلر نیست تا بتوان آنرا در جایی نگهداری کرد و در زمان تصفیه آب استخر به مرور از آن استفاده شود بلکه بعلت ناپایداری بسیار زیاد اکسیژن فعال یا همان ازن، در محل باید تولید و همانجا استفاده شود به این صورت که توسط ژنراتور آن ایجاد و عمل استریل آب را بخوبی انجام دهد .

ازن به مرور از حالت o3 به o2 تبدیل میشود و باعث افزایش اکسیژن داخل آب استخر و در نتیجه ی آن زنده بودن بیشتر آب نیز میشود .

ازن مزایای زیاد دیگری نیز به کلر در تصفیه آب استخر دارد که به طور مختصر میتوان به عدم مقاومت باکتریها و میکروارگانیسم نسبت به ازن در طول زمان، عدم رسوب در استفاده از ازن، عدم تولید ماده سمی در تصفیه آب استخر با ازن، از بین بردن صد در صدی میکروب ها و میکروارگانسیم ها با ازن، عدم مشاهده ی سوزش در چشم و بسیاری از انواع اگزما و ناراحتی پوستی در تصفیه آب استخر با ازن، ازن بوی بد آب و در نتیجه محیط استخر را از بین میبرد، هزینه تعمیر، نگهداری و استفاده ی آن پایین است، عدم رشد جلبک ها در استخر به دلیل استریل قوی و اکسید بالای ازن، عدم نیاز به تعویض آب استخر در زمان های کوتاه و نتیجه ی آن مصرف کم آب حتی با وجود استخرهای بزرگ و بسیاری دیگر از خاصیت های استفاده ازن در تصفیه آب استخر را نام برد.

اما به غیر از سیستم گندزدایی آب استخر که عنوان شد با استفاده از اکسیژن فعال انجام میشود نیاز به یک سیستم تصفیه املاح آب استخر نیز وجود دارد تا کیفیت آب استخر کاملا بالا برود و آن استفاده از فیلتر هاست. فیلترهایی که در دستگاه تصفیه آب استخر که نوعی از تصفیه آب صنعتی به شمار میآید و مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از: فیلترهای شنی، فیلتر دیاتومه، فیلتر کارتریجی.

فیلتر های شنی در تصفیه آب استخر، متشکل از شن بوده و قیمت تمام شده ی پایین تری نیز دارد. نوعی از این شن ها، شیشه های بازیافتی هستند که توان حذف خوبی در املاح و لجن ها دارند.

فیلترهای دیاتومه نیز از بقایای یکسری از موجودات دریایی و اسکلتی است که قدرت زیادی نیز در حذف املاح دارد.

فیلترهای کارتریجی نیز از فیلتر ها و کارتریج های مصنوعی تشکیل شده است که در تصفیه آب استخر های کوچک استفاده میشود.

به طور کلی توضیحاتی که داده شد مختصری بود از تصفیه آب استخر ها که تمامی استخر ها نیاز به بررسی و کارشناسی برای طراحی و استفاده از تصفیه آب استخر دارد.