فروش زمین در گلبهار مشهد

فروش زمین در گلبهار مشهد

چناران 1,000,000,000 تومان
  • 250 m2 زمین
  • m2 جواز ساخت
  • m طول بر
  • m عرض گذر
فروش زمین در مشهد گلبهار

فروش زمین در مشهد گلبهار

مشهد 1,000,000,000 تومان
  • 250 m2 زمین
  • m2 جواز ساخت
  • m طول بر
  • m عرض گذر