فروش زمین در چالوس

فروش زمین در چالوس

چالوس 1,000,000,000 تومان
  • 400 m2 زمین
  • m2 جواز ساخت
  • m طول بر
  • m عرض گذر
فروش زمین در عباس آباد

فروش زمین در عباس آباد

عباس آباد 4,500,000,000 تومان
  • 877 m2 زمین
  • m2 جواز ساخت
  • m طول بر
  • m عرض گذر