فروش زمین شمال جنگلی نور

فروش زمین شمال جنگلی نور

نور 1,500,000,000 تومان
 • 500 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • 15 m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین جنگلی چمستان

فروش زمین جنگلی چمستان

چمستان 1,000,000,000 تومان
 • 400 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر
فروش زمین در عباس آباد

فروش زمین در عباس آباد

عباس آباد 4,500,000,000 تومان
 • 877 m2 زمین
 • m2 جواز ساخت
 • m طول بر
 • m عرض گذر