تهرانی

تهرانی09129268167

خانم تهرانی

فروش ویلا جنگلی چمستان

فروش ویلا جنگلی چمستان

چمستان 1,300,000,000 تومان
  • 350 m2 زمین
  • 300 m2 ساختمان
  • 2 طبقه
  • 3 اتاق
فروش ویلا جنگلی نور

فروش ویلا جنگلی نور

نور 1,000,000,000 تومان
  • 400 m2 زمین
  • 160 m2 ساختمان
  • 1 طبقه
  • 3 اتاق